Vaikuttavuutta yliopistollisesta tiedosta ja tutkimuksesta

Kehittämishankkeet ovat kuuluneet olennaisena osana toimintaamme jo vuosikymmeniä. Toimimme kehittämiskumppanina esimerkiksi kunnille, julkishallinnon organisaatioille sekä yrityksille kehittäen asiakkaan osaamista. Laadimme tiiviissä yhteistyössä tarvittavat selvitykset, vaikuttavuustutkimukset ja arvioinnit ja tuotamme kehittämisprojektit. Tämän lisäksi hoidamme myös ulkopuolisen rahoituksen hakemisen, projektien koordinoinnin sekä niiden hallinnoinnin avaimet käteen -periaatteella.

Etsitkö osaavaa kehittämiskumppania? Ota yhteistyökumppaniksi HY+.

Ota yhteyttä

Toteuttamiamme hankkeita

AKVA (=Akateemiset valmiudet) on koulutus maahanmuuttajille, jotka haluavat opiskella yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa 

AKVA (=Akateemiset valmiudet) on koulutus maahanmuuttajille, jotka haluavat opiskella yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa 

AKVA-hanke järjestää koulutusta ja ohjausta, jotka parantavat mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan yliopistoon tai muuhun korkeakouluun. Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka ovat opiskelleet yliopistossa tai korkeakoulussa muualla kuin Suomessa tai jotka ovat käyneet lukion.

Tarinoista voimaa – verkkopalvelu vammaisen opiskelijan työelämään siirtymisen tukena

Tarinoista voimaa – verkkopalvelu vammaisen opiskelijan työelämään siirtymisen tukena

Työelämään siirtyminen ja ensimmäisen työpaikan saaminen on aina jännittävää – ja haasteellistakin. Erityisen haastavaa se voi olla, jos hakijalla on jokin toimintakykyyn vaikuttava vamma. Tarinoista voimaa -hanke haluaa vaikuttaa vammaisten työllistymiseen liittyviin ennakkoasenteisiin sekä vammaisten opiskelijoiden ohjaukseen. Rajoitteiden sijaan esiin tuodaan samaistumiskohteita ja innostavia esimerkkejä.

Viisaat valinnat – mahdollisuusajattelua ohjaukseen

Viisaat valinnat – mahdollisuusajattelua ohjaukseen

Miten voidaan helpottaa nuoria löytämään omat koulutuspolkunsa sekä auttaa heitä omien vahvuuksien tunnistamisessa ja käyttöönotossa. Hankkeen tavoitteena on laajentaa nuorten näkökulmia koulutusvalintoihin vahvistamalla mahdollisuusajattelua, itseymmärrystä sekä moninaisuuden ymmärtämistä. Lisäksi hanke tukee opinto-ohjaajien osaamista sekä kodin ja koulun yhteistyötä monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja elinvoimaa

Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja elinvoimaa

Kuinka edistää paikallista liiketoimintaa keräämällä ja hyödyntämällä alueelle kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kuvia, tarinoita ja tapahtumia. Hankkeen avulla materiaalille innovoidaan täysin uudenlaista hyötykäyttöä paikallisen vetovoiman ja liiketoiminnan vauhdittamiseksi ja yhteisen alueellisen identiteetin vahvistamiseksi esimerkiksi markkinoinnin ja sosiaalisen median avulla.

Töissä.fi-verkkopalvelu opiskelijan ja ohjaajan tukena

Töissä.fi-verkkopalvelu opiskelijan ja ohjaajan tukena

Töissä.fi-sivusto on kaikille avoin, helppokäyttöinen ja visuaalisesti näyttävä valtakunnallinen verkkopalvelu, joka toimii opiskelijoiden urasuunnittelun ja opintoihin ja työllistymiseen liittyvien valintojen tukena. Palvelu on suunnattu erityisesti korkeakouluissa jo opiskeleville sekä niissä opintoja suunnitteleville henkilöille. Sivusto palvelee mainiosti myös kaikkia opintoneuvontaa ja uraohjausta tekeviä koulutusasteesta riippumatta.

Mun juttu – meidän tulevaisuus

Mun juttu – meidän tulevaisuus

Nuorten työelämään sijoittumisen haasteena ovat usein puutteelliset työnhakutaidot ja vähäinen työkokemus. Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on edistää nuorten aktiivista hakeutumista koulutukseen tai työelämään oppivelvollisuuden jälkeen. Keinoina käytetään osallistavia taide-, kulttuuri-, liikunta- ja luontotyöpajoja, joissa nuorella on mahdollisuus verkostoitua ja solmia tärkeitä kontakteja tulevaisuutta varten.

AKVA (=Akateemiset valmiudet) on koulutus maahanmuuttajille, jotka haluavat opiskella yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa 

AKVA (=Akateemiset valmiudet) on koulutus maahanmuuttajille, jotka haluavat opiskella yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa 

AKVA-hanke järjestää koulutusta ja ohjausta, jotka parantavat mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan yliopistoon tai muuhun korkeakouluun. Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka ovat opiskelleet yliopistossa tai korkeakoulussa muualla kuin Suomessa tai jotka ovat käyneet lukion.

Tarinoista voimaa – verkkopalvelu vammaisen opiskelijan työelämään siirtymisen tukena

Tarinoista voimaa – verkkopalvelu vammaisen opiskelijan työelämään siirtymisen tukena

Työelämään siirtyminen ja ensimmäisen työpaikan saaminen on aina jännittävää – ja haasteellistakin. Erityisen haastavaa se voi olla, jos hakijalla on jokin toimintakykyyn vaikuttava vamma. Tarinoista voimaa -hanke haluaa vaikuttaa vammaisten työllistymiseen liittyviin ennakkoasenteisiin sekä vammaisten opiskelijoiden ohjaukseen. Rajoitteiden sijaan esiin tuodaan samaistumiskohteita ja innostavia esimerkkejä.

Viisaat valinnat – mahdollisuusajattelua ohjaukseen

Viisaat valinnat – mahdollisuusajattelua ohjaukseen

Miten voidaan helpottaa nuoria löytämään omat koulutuspolkunsa sekä auttaa heitä omien vahvuuksien tunnistamisessa ja käyttöönotossa. Hankkeen tavoitteena on laajentaa nuorten näkökulmia koulutusvalintoihin vahvistamalla mahdollisuusajattelua, itseymmärrystä sekä moninaisuuden ymmärtämistä. Lisäksi hanke tukee opinto-ohjaajien osaamista sekä kodin ja koulun yhteistyötä monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja elinvoimaa

Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja elinvoimaa

Kuinka edistää paikallista liiketoimintaa keräämällä ja hyödyntämällä alueelle kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kuvia, tarinoita ja tapahtumia. Hankkeen avulla materiaalille innovoidaan täysin uudenlaista hyötykäyttöä paikallisen vetovoiman ja liiketoiminnan vauhdittamiseksi ja yhteisen alueellisen identiteetin vahvistamiseksi esimerkiksi markkinoinnin ja sosiaalisen median avulla.

Töissä.fi-verkkopalvelu opiskelijan ja ohjaajan tukena

Töissä.fi-verkkopalvelu opiskelijan ja ohjaajan tukena

Töissä.fi-sivusto on kaikille avoin, helppokäyttöinen ja visuaalisesti näyttävä valtakunnallinen verkkopalvelu, joka toimii opiskelijoiden urasuunnittelun ja opintoihin ja työllistymiseen liittyvien valintojen tukena. Palvelu on suunnattu erityisesti korkeakouluissa jo opiskeleville sekä niissä opintoja suunnitteleville henkilöille. Sivusto palvelee mainiosti myös kaikkia opintoneuvontaa ja uraohjausta tekeviä koulutusasteesta riippumatta.

Mun juttu – meidän tulevaisuus

Mun juttu – meidän tulevaisuus

Nuorten työelämään sijoittumisen haasteena ovat usein puutteelliset työnhakutaidot ja vähäinen työkokemus. Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on edistää nuorten aktiivista hakeutumista koulutukseen tai työelämään oppivelvollisuuden jälkeen. Keinoina käytetään osallistavia taide-, kulttuuri-, liikunta- ja luontotyöpajoja, joissa nuorella on mahdollisuus verkostoitua ja solmia tärkeitä kontakteja tulevaisuutta varten.

Tutustu kaikkiin hankkeisiin

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

Saavutettavuus

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!