FI | SV | EN

InterBus Kanta-Häme

HY Palmenian Hyvinkään yksikössä kehitetään mentorointimalleja, joiden avulla vahvistetaan yliopistollisen tutkimustiedon ja elinkeinoelämän välisiä verkostoja. Liian usein moni kaupallisesti hyödynnettävä innovaatio jää tunnistamatta ja hyödyntämättä. Hämeen ELY-keskuksen osarahoittama InterBus Kanta-Häme -hankkeen (ESR, 1.6.2010-31.8.2011) tavoitteena on lisätä tutkimusryhmien ja liiketoimintaosaajien (businessmentorit) yhteistyötä. Hankkeen osatoteuttaja on First Round Oy.

Toiminnan aikana rakennetaan kolme (3) pilottia:
PILOTTI 1: Malli businessmentoroinnista
– lisätään tutkimusryhmien ja liiketoimintaosaajien yhteistyötä
PILOTTI 2: Malli prosessista
– tutkimusryhmien johtoryhmiin tuodaan liiketoimintaosaamista
PILOTTI 3: Malli alueellistamisesta
– innovaatiot viedään yliopistottoman alueen elinkeinoelämän hyödynnettäväksi