Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

InterBus Kanta-Häme

HY Palmenian Hyvinkään yksikössä kehitetään mentorointimalleja, joiden avulla vahvistetaan yliopistollisen tutkimustiedon ja elinkeinoelämän välisiä verkostoja. Liian usein moni kaupallisesti hyödynnettävä innovaatio jää tunnistamatta ja hyödyntämättä. Hämeen ELY-keskuksen osarahoittama InterBus Kanta-Häme -hankkeen (ESR, 1.6.2010-31.8.2011) tavoitteena on lisätä tutkimusryhmien ja liiketoimintaosaajien (businessmentorit) yhteistyötä. Hankkeen osatoteuttaja on First Round Oy.

Toiminnan aikana rakennetaan kolme (3) pilottia:
PILOTTI 1: Malli businessmentoroinnista
– lisätään tutkimusryhmien ja liiketoimintaosaajien yhteistyötä
PILOTTI 2: Malli prosessista
– tutkimusryhmien johtoryhmiin tuodaan liiketoimintaosaamista
PILOTTI 3: Malli alueellistamisesta
– innovaatiot viedään yliopistottoman alueen elinkeinoelämän hyödynnettäväksi

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>