FI | SV | EN

Avoimet koulutukset

HY+ järjestää kaikille avointa täydennyskoulutusta monista eri teemoista ja aihealueista. Koulutusten kesto vaihtelee lyhyistä puolen päivän koulutuksista laajoihin, monivuotisiin oppimiskokonaisuuksiin.

Ajankohtaisia koulutuksia

ESIHENKILÖTYÖ, JOHTAMINEN JA OHJAUS

Täydennyskoulutuksissamme kehität rohkeaa johtamisajattelua, jonka avulla tulosta tehdään yhdessä, kestävästi ja ihmisten hyvinvointi huomioiden. Valmennuksemme ovat osallistavia, opit käyttämään monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja hyödyntämään digitaalisia välineitä oppimisen tukena.

Lue lisää

VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS

Vaikuttava viestintä on tavoitteellista ja innostavaa. Osaava viestijä on vahvoilla myös tulevaisuudessa. Kehitä viestinnän osaamistasi ja organisaationne viestintää käytännönläheisesti uusimman tiedon ja asiantuntijoiden tuella. Tarjoamme viestinnän täydennyskoulutuksia niin viestinnän ammattilaisille, asiantuntijatehtävissä työskenteleville kuin esihenkilöillekin.

Lue lisää

OPETUS JA OPPIMINEN

Täydennyskoulutuksissamme yhdistyvät tuorein tutkimustieto, käytännön sovellukset ja ajankohtaiset ilmiöt. Koulutuksemme pätevöittävät opetusalan henkilöstöä sekä vahvistavat työhyvinvointia ja oppilaitosten johdon ja opettajien osaamista. Toteutamme myös Opetushallituksen rahoittamia hankkeita.

Lue lisää

HYVINVOINTI JA TERVEYS

Tarjoamme hyvinvointi- ja terveysalan ammattilaisille syventäviä, osaamista ja ammattitaitoa kasvattavia täydennyskoulutuksia terveyden ja lääketieteen kysymyksistä. Koulutuksistamme saat lisäksi ajankohtaista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä.

Lue lisää

KESTÄVÄ KEHITYS, YHTEISKUNTA JA KULTTUURI

Tarjoamme täydennyskoulutuksia kestävän kehityksen, yhteiskunnan ja kulttuurin eri teemoista, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, vastuullisuudesta, kestävästä ihmisten johtamisesta ja kulttuuritietoisuudesta.

Lue lisää

Ajankohtaista

Blogi

Uutiset

ETSITKÖ KOULUTUSTA ORGANISAA­TIOLLESI?

Asiakaskohtaiset tilauskoulutus- ja kehittämisratkaisut antavat organisaatiolle parhaat valmiudet menestyä. Ryhmille räätälöitävien täydennyskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.