FI | SV | EN

Kestävä kehitys, yhteiskunta ja kulttuuri

Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä tulevaisuus. Siksi on tärkeää, että yritykset ja organisaatiot panostavat kestävään kehitykseen niin paikallisesti kuin globaalistikin.

Tarjoamme tilauskoulutuksia ekologisesta ja taloudellisesta kestävästä kehityksestä. Voimme räätälöidä organisaatiosi tarpeisiin koulutusta myös sosiaalisesta tai kulttuurisesta kestävästä kehityksestä.

Koulutuksissa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kulttuuritietoisuutta, taidetta ja kaunokirjallisuutta ihmistuntemuksen lisäämiseksi sekä itsereflektion, itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen tukemiseksi.

Kestävä kehitys, yhteiskunta ja kulttuuri

Kestävä kehitys, yhteiskunta ja kulttuuri
Resilienssin vahvistaminen työyhteisössä

Koulutus tarjoaa välineitä työyhteisön resilienssin tukemiseen ja vahvistamiseen.

Kestävä kehitys, yhteiskunta ja kulttuuri
Uudistuvan ja kestävän työyhteisön johtaminen

Koulutuksessa pureudutaan siihen, miten johtaa työyhteisön jatkuvaa uudistumista.

Kestävä kehitys, yhteiskunta ja kulttuuri
HY+johtamisohjelma – rohkeutta kestävään johtamiseen 

HY+johtamisohjelma keskittyy kestävän johtamisen kysymyksiin ja yhdistää niitä monitieteisesti uudella ja innovatiivisella tavalla.

Kestävä kehitys, yhteiskunta ja kulttuuri
Toimivat väestösuhteet sekä polarisaation ja konfliktien käsittely

Koulutus antaa organisaatioille välineitä tunnistaa ja käsitellä vastakkainasetteluja ja konflikteja, joita monimuotoisessa yhteiskunnassa esiintyy.

Kestävä kehitys, yhteiskunta ja kulttuuri
Kestävän muutoksen perusteet

Koulutus on asiantuntijapuheenvuoroista, oppimistehtävistä ja ohjauksesta rakentuva kokonaisuus, joka valottaa kestävyyden osa-alueita ja tuo eri näkökulmia aiheeseen.

Kestävä kehitys, yhteiskunta ja kulttuuri
Asiakaslähtöisen oppimiskulttuurin muotoilu

Valmennus tarjoaa muotoiluajattelun välineitä ja konkreettisia työkaluja sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen että organisaation oman oppimiskulttuurin muotoiluun asiakaslähtöisemmäksi.  

Kestävä kehitys, yhteiskunta ja kulttuuri
Uudistuva organisaatio ja kestävä johtaminen

Tämän koulutuksen avulla päivität organisaatiosi johtamis- ja ihmiskäsitystä kestävän kehityksen aikakauteen.

Kestävä kehitys, yhteiskunta ja kulttuuri
Vastuullinen viestintä ja läpinäkyvä brändi

Koulutus auttaa hyödyntämään vastuullisuusviestintää organisaation strategisena työkaluna.

Asiakastarinat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Tutustu myös avoimiin koulutuksiin

Asiakaskohtaiset tilauskoulutus- ja kehittämisratkaisut antavat organisaatiolle parhaat valmiudet menestyä. Ryhmille räätälöitävien täydennyskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.