FI | SV | EN

Kestävä kehitys, yhteiskunta ja kulttuuri

Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä tulevaisuus. Siksi on tärkeää, että yritykset ja organisaatiot panostavat kestävään kehitykseen niin paikallisesti kuin globaalistikin.

Tarjoamme tilauskoulutuksia ekologisesta ja taloudellisesta kestävästä kehityksestä. Voimme räätälöidä organisaatiosi tarpeisiin koulutusta myös sosiaalisesta tai kulttuurisesta kestävästä kehityksestä.

Koulutuksissa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kulttuuritietoisuutta, taidetta ja kaunokirjallisuutta ihmistuntemuksen lisäämiseksi sekä itsereflektion, itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen tukemiseksi.

Asiakastarinat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Tutustu myös avoimiin koulutuksiin

Asiakaskohtaiset tilauskoulutus- ja kehittämisratkaisut antavat organisaatiolle parhaat valmiudet menestyä. Ryhmille räätälöitävien täydennyskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.