FI | SV | EN

Kestävä kehitys, yhteiskunta ja kulttuuri

Tarjoamme täydennyskoulutuksia muun muassa seuraavista teemoista: ekologinen kestävyys, luonnonvarojen kestävä käyttö ja kierrätys, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen, luonnon hyvinvointi ja terveysvaikutukset, vastuullisuus ja vastuullinen viestintä, kestävä ihmisten johtaminen, kulttuuritietoisuus sekä taide ja kulttuuri vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten kompetenssien tukemisessa.

Järjestä:
Aloitusajankohta

Ajankohtaista

ETSITKÖ KOULUTUSTA ORGANISAA­TIOLLESI?

Asiakaskohtaiset tilauskoulutus- ja kehittämisratkaisut antavat organisaatiolle parhaat valmiudet menestyä. Ryhmille räätälöitävien täydennyskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.