FI | SV | EN

Esihenkilötyö, johtaminen ja ohjaus

Modernin johtamisajattelun mukaan tulosta tehdään kestävästi, yhdessä ja työyhteisön hyvinvointi huomioiden. Hyvä johtaminen näkyy parempana tuloksena, työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyytenä sekä luo kilpailukykyä organisaatiolle. 

Ohjaukselliset taidot ovat arvokkaita tämän hetken työelämässä, myös johtamisessa. Työnohjaus, coachaus, työyhteisösovittelu ja ratkaisukeskeinen valmennus tarjoavat kaikki oman näkökulmansa työyhteisöjen, tiimien, ryhmien ja yksilöiden työn ja asiantuntijuuden tukemiseen ja uudistamiseen. Suunnittelemme ja muotoilemme organisaationne tarpeita vastaavia ja vaikuttavia osaamisen kehittämisen palveluita.

Esihenkilötyö ja johtaminen

Hyvä esihenkilötyö ja johtaminen luovat organisaatiolle kilpailukykyä ja tulosta sekä takaavat työntekijöiden hyvinvoinnin, joka välittyy myös asiakkaille. Johtamista tehdään yhdessä ja kestävästi. Autamme palveluidemme avulla sinua kehittymään modernina esihenkilönä, johtajana tai tiiminvetäjänä, joka toimii tuloksellisesti, valmentavasti, innovatiivisesti ja rohkeasti.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Moninaisuuden johtaminen työn muutoksessa

Koulutus tarjoaa käsityksen siitä, miten hyödyntää työyhteisön monimuotoisuutta sekä edistää kasvua ja ymmärtää monimuotoisuuden vaikutuksia ryhmädynamiikkaan. 

Esihenkilötyö ja johtaminen
Näkökulmia organisaation talouteen

Syvennä osaamistasi organisaation talouden parissa.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Kestävän tulevaisuuden esihenkilötyö ja johtaminen -valmennus

Valmennus tarjoaa kattavan näkökulman inhimillisesti kestävään ja tuloksekkaaseen esihenkilötyöhön ja johtamiseen.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Valmentava johtaminen ja uudistuva johtajuus

Valmentavan johtamisen avulla tuetaan innovatiivisuutta ja työyhteisön osaaminen saadaan hyödynnettyä yhteisten päämäärien sekä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Onnistuneen muutoshankkeen läpimenon varmistaminen

Valmennus on tarkoitettu muutosta hakevien ja toteuttavien organisaatioiden ja yritysten johtamistehtävissä toimiville, jotka vastaavat muutoksen läpiviennistä ja toimeenpanosta.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Kestävää ja eettistä tekoälyä ja tiedolla johtamista

Opit koulutuksessa, miten tekoäly näyttäytyy elämässämme käytännössä sekä tunnistamaan sen mahdollisuudet, vaikutukset ja potentiaaliset riskit.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Uudistumiskykyinen jatkuvan oppimisen organisaatio

Koulutus tarjoaa menetelmiä organisaation monimutkaisten ongelmien lähestymiseen sekä ihmisten osallistamiseen muutokseen motivoivasti ja eettisesti.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Työhyvinvointiosaamista lähiesihenkilöille – vahvuutta ja vetoa työyhteisöön

Vain hyvinvoiva esihenkilö voi tukea henkilöstönsä hyvinvointia ja työkykyä. Tämä sote-alan lähiesihenkilöiden tarpeisiin suunniteltu työhyvinvointivalmennus auttaa vahvistamaan sekä esihenkilöiden omaa työhyvinvointia että koko työyhteisön voimavaroja ja työn imua organisaatiossa.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Innovatiivisuuden johtaminen valmentavasti

Innovatiivisuus on keskeistä organisaatioiden selviytymiselle ja kasvulle niin normaalioloissa kuin poikkeustilanteissa ja kriiseissäkin.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Myötätunnon ja myötäinnon johtaminen

Myötätunto ja -into lisäävät työhyvinvointia ja auttavat koko organisaatiota tekemään parempaa tulosta.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Intuition Unleashed – vapauta intuitiosi –verkkovalmennus

Tässä koulutuksessa pureudutaan intuition hyödyntämiseen organisaation tuloksen ja kilpailuedun kasvattamisessa.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Rohkeutta kestävään johtamiseen 

Koulutusohjelma keskittyy kestävän johtamisen kysymyksiin ja yhdistää niitä monitieteisesti uudella ja innovatiivisella tavalla.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Dialogisuuden monimuotoiset menetelmät johtamisessa

Johtaminen vaatii jatkuvaa uudistumista sekä uuden oppimista. Moderni ihmisten johtaminen rakentuu osallistavalle ja dialogiselle otteelle.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Monipaikkaisen työn johtaminen

Valmennus tukee organisaatiosi hybridityön johtamista ja tarjoaa työkaluja tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa.

Työnohjaus, coaching ja työyhteisösovittelu

Työnohjausta, coachausta ja työyhteisösovittelua tarvitaan muuttuvassa ja kompleksisessa työelämässä työyhteisöjen, tiimien, ryhmien ja yksilöiden uudistumiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Ohjauksellinen osaaminen on tärkeää kaikessa työyhteisön vuorovaikutuksessa.  Läsnäolon, kuuntelun ja kysymisen taidot, luottamuksen rakentaminen ja itsetuntemuksen kehittäminen ovat arvokkaita työyhteisötaitoja. Ohjauksellinen työote tukee johtamis- ja esihenkilötyötä, ja siitä hyötyvät myös asiantuntijat.

Kouluttaja- ja kehittäjävalmennus

Oppiva organisaatio tarvitsee tuekseen pedagogisesti taitavia kouluttajia, kehittäjiä ja perehdyttäjiä, jotka saavat yksilön ja ryhmät innostumaan, oppimaan tehokkaasti ja edistämään oppimisen vaikuttavuutta. Palvelumme tarjoavat monipuolista tutkimustietoa ja välineitä koulutusten, valmennusten ja erilaisten oppimisprosessien suunnitteluun ja muotoiluun, fasilitointiin sekä ryhmien ohjaamiseen.

Asiakastarinat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Tutustu myös avoimiin koulutuksiin

Asiakaskohtaiset tilauskoulutus- ja kehittämisratkaisut antavat organisaatiolle parhaat valmiudet menestyä. Ryhmille räätälöitävien täydennyskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.