Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Johtaminen, esihenkilötyö ja ohjaus

Hyvä johtaminen näkyy sekä työntekijöiden että asiakkaiden tyytyväisyydessä, tuo tulosta ja luo kilpailukykyä organisaatiolle. Modernin johtamisajattelun mukaan tulosta tehdään yhdessä, kestävästi ja ihmisten hyvinvointi huomioiden.

Ohjausta, kuten työohjausta, coachausta ja työyhteisösovittelua, tarvitaan muuttuvassa ja kompleksisessa maailmassa työyhteisöjen, tiimien, ryhmien ja asiantuntijuuden kasvun tukemiseen ja uudistamiseen.

Suunnittelemme, muotoilemme ja kehitämme yhdessä organisaatiosi tarpeita vastaavan koulutus-, valmennus-, kehittämis- tai muutosprosessin. Vaikuttavat asiakaskohtaiset täydennyskoulutuksemme tuottavat organisaatiollesi lisäarvoa ja kilpailukykyä.

Johtaminen ja esihenkilötyö

Johtaminen ja esihenkilötyö
Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtaminen

Onnistuminen etä- ja hybridityössä on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Tämän koulutuksen avulla parannat organisaatiosi työhyvinvointia sekä työkyvyn johtamista.

Johtaminen ja esihenkilötyö
Uudistuva organisaatio ja kestävä johtaminen

Koulutus tarjoaa näkökulmia ja menetelmiä siihen, miten lähestyä organisaatioiden kompleksisia ongelmia ihmisten kautta sekä miten kytkeä ihmiset mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti.

Johtaminen ja esihenkilötyö
Myötätunnon ja myötäinnon johtaminen

Valmennus antaa myötätunnon ja -innon työkaluja laadukkaisiin kohtaamisiin, johtamiseen ja johtajuuteen innovatiivisuutta unohtamatta.

Johtaminen ja esihenkilötyö
Henkilöstötuottavuuden ja suorituskyvyn johtaminen

Työarjen laatuun ja henkilöstötuottavuuteen voidaan parhaiten vaikuttaa johtamisella ja esimiestyöllä, joiden haasteisiin vastataan tässä valmennusohjelmassa.

Johtaminen ja esihenkilötyö
Projektijohtaminen ja etäprojektit

Projekti- ja hanketyössä tarvitaan organisaatiossa monipuolista osaamista, ja etäprojektit luovat omat haasteensa esimerkiksi projektien johtamiseen ja kehittämiseen.

Johtaminen ja esihenkilötyö
Dialoginen johtaminen ja tunneälykäs esihenkilö- ja johtamistyö

Koulutuksen tavoitteena on vastata nykyajan esihenkilötyön ja tiimien johtamisen haasteisiin.

Johtaminen ja esihenkilötyö
Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen vaatii osaamista datan tulkitsemisesta ja hyötykäytöstä, mikä auttaa muun muassa kehittämään liiketoimintaa ja automatisoimaan prosesseja.

Johtaminen ja esihenkilötyö
Etätyön johtaminen

Etäjohtamisessa tarvitaan osaamista muun muassa johtamisviestinnästä, vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden rakentamisesta sekä yksilön kohtaamisesta etätyössä.

Johtaminen ja esihenkilötyö
Valmentava työkulttuuri ja johtaminen

Valmentavan johtamisen avulla tuetaan innovatiivisuutta ja työyhteisön osaaminen saadaan hyödynnettyä yhteisten päämäärien sekä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtaminen

Onnistuminen etä- ja hybridityössä on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Tämän koulutuksen avulla parannat organisaatiosi työhyvinvointia sekä työkyvyn johtamista.

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
Aivot ja työ

Verkkokoulutus herättelee pohtimaan, miten työelämä vaikuttaa aivoihin ja millä tavalla voisimme edistää ja ylläpitää aivojemme hyvinvointia työssä.

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
Kestävän oppimiskulttuurin muotoilu

Kestävä oppimiskulttuuri tarkoittaa organisaation kykyä jatkuvasti uudistaa omaa toimintaansa toimintaympäristön muutoksissa.

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
Ennakoiva etiikka työpaikan voimavarana

Ennakoiva etiikka auttaa työyhteisöä keskustelemaan vaikeista kysymyksistä läpinäkyvästi ja ottamalla huomioon eri asianosaisille koituvat hyödyt ja haitat.

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
Palvelumuotoilu

Osaaminen palvelumuotoilusta ja asiakaskokemuksen parantamisesta tukee organisaatiosi palvelujen kehittämistä.

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
Intuitio tuloksen tekijänä

Valmennuksessa opitaan, kuinka intuition avulla tehdään parempaa tulosta ja kasvatetaan kilpailuetua.

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen
Strategista muutosvoimaa ja ketterän strategian työkaluja

Valmennus antaa työkaluja toimivaan strategiatyöhön ja tukee strategian vahvaa viemistä käytäntöön.

Asiakastarinat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Marianne Terkki-Mallat
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Tutustu myös avoimiin koulutuksiin

Asiakaskohtaiset tilauskoulutus- ja kehittämisratkaisut antavat organisaatiolle parhaat valmiudet menestyä. Ryhmille räätälöitävien täydennyskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>