FI | SV | EN

Mind-Body Bridging

Mind-Body Bridging (MBB) on tehokas coaching-menetelmä organisaation toiminnan kehittämisessä niin yksilöiden, ryhmien kuin tiimienkin kanssa.

Mind-Body Bridging (MBB) on coaching-menetelmä, joka parantaa psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä suoriutumista. MBB:n menetelmät perustuvat neurotieteisiin, positiiviseen psykologiaan ja sosiaalitieteisiin.

Tämä valmennusohjelma tarjoaa coacheille, työnohjaajille, HR:lle, henkilöstön kehittäjille ja esihenkilöille välineitä henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalin esille saamiseen ja vapauttamiseen. Valmennusohjelma on ainutlaatuinen, tieteelliseen tutkimukseen perustuva matka levollisuuteen, palautumiseen ja sisäiseen viisauteen sekä antaa valmiuksia tukea muita samaan. 

I-systeemin ja Mind-Body Bridging -menetelmän on kehittänyt Utahin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dosentti Stanley H. Block (MD) yhdessä vaimonsa Carolyn Bryant Blockin ja useiden eri tutkijoiden kanssa. 
 
Asiantuntijat Keijo Halinen ja Sari Vuohtoniemi kertovat blogissa, mitä Mind-Body Bridging on ja miten se auttaa selviämään stressaavistakin tilanteista: Mind-Body Bridging – resilienssiä mielenrauhasta käsin 

Hyödyt

Mind-Body Bridging -menetelmä: 

 • tarjoaa tutkimukseen perustuvia lähestymistapoja, joiden avulla pystyy muuttamaan mielen tavanomaisia reaktioita stressiin 
 • lisää resilienssiä parantamalla itsesäätelyn taitoja ja avaamalla pääsyn sisäisiin voimavaroihin 
 • kasvattaa tietoisuutta ajatuksista, tunteista ja kehon tuntemuksista 
 • auttaa tunnistamaan ja vaimentamaan I-systeemin yliaktiivisuuden sekä poistamaan henkisiä esteitä sisäiseltä resilienssiltä ja siten vapauttamaan mielen luonnolliseen toimintaan myös paineen alla 
 • on tehokas organisaation toiminnan kehittämisessä niin yksilöiden, ryhmien kuin tiimienkin kanssa 
 • on tutkitusti todettu myös tehokkaaksi PTSD:n, unihäiriöiden, masennuksen, ahdistuneisuuden, addiktioiden ja kivun hoidossa. 

Kenelle

Valmennusohjelma sopii coacheille sekä coachingin perustaidot omaaville työnohjaajille ja henkilöstön kehittäjille. Valmennus soveltuu hyvin myös esihenkilöille, jotka ovat kiinnostuneita coachingista ja haluavat vahvistaa läsnäolevan vuorovaikutuksen taitojaan.

Toteutus ja sisältö

Tilaaja voi valita vain johdantojakson tai lisätä siihen osia (1–3) oman organisaation tarpeiden mukaan, mutta kuitenkin niin, että osat suoritetaan järjestyksessä johdannosta alkaen.

Osa 1 – jakso 1: Johdanto MBB:hen (3 h), voidaan toteuttaa myös etänä 

Tavoite: Saada yleiskuva MBB:stä ja perustyökaluista 

 • MBB pähkinänkuoressa, I-systeemi ja luonnollisen toiminnan tila 
 • Stressaavien tilanteiden peruskartta ja kehon aistimusten tunnistaminen: MBB ja sen vaikutusten kokeminen 
 • Vaatimusten tunnistaminen ja purkaminen 
 • Johdanto neljän viikon päivittäisiin harjoituksiin 
 • Kehon jännitysten ja vaatimusten sekä omien reaktioiden tunnistaminen  
 • MBB Coaching -ohjelma: Miten tästä edetään? 

Osa 1 – jakso 2: MBB:n perusteet (2,5 pv)  

Tavoite: MBB:n perusteiden ymmärtäminen (miten ja miksi se toimii) sekä kyky käyttää MBB:n peruskarttoja omassa elämässä ja asiakkaiden kanssa 

 • MBB:n avaintaidot ja peruskartat 
 • Syvempi johdanto ihmisen aivojen toimintaan ja mielen esteiden poistamiseen (resilienssi) 
 • Karttoja omista haasteista, aisteihin keskittyminen, kehon jännitteet ja vaatimukset 
 • Karttoja coachingista: Millainen maailmani tulisi olla? Millainen coach minun tulisi olla?   
 • Stressi, laukaisevat tekijät ja keho kompassina, masentaja- ja korjaajatarinaketjujen tunnistaminen 
 • ICF:n Coaching-kompetenssit ja MBB coaching, askel 1 
 • Oman coachingin tarkoitus ja tavoitteet – mitä aidosti haluan vs. mitä I-systeemini haluaa 

Osa 2: MBB yksilöcoachingissa (2 pv) +  ryhmätyönohjaus 1,5 h  

Tavoite: MBB:n ymmärtäminen ja harjoittelu – MBB syvempänä osana arkea ja omaa coachausta 

 • MBB mielen esteiden poistamisessa: kuka on oman elämäsi ohjaimissa?
 • Olemisen vs. tekemisen tila coachingissa: luonnollisen toiminnan tila vs. I-systeemin toiminnan tila
 • Oma visio ja tavoitteet – Mitä todellisuudessa haluan vs. mitä I-systeemini haluaa? Kuka istuu kuskin paikalla?
 • Asiakkaan näkeminen tarkasti (työkalut) ja maailman näkeminen asiakkaan silmin 
 • Masentajakartta – negatiivisen minäpuheen, tarinaketjujen ja korjaaja-ajatusten/toiminnan työstäminen (Masentajan ja korjaajan tanssi)
 • Vaatimusten sekä masentajan ja korjaajan tarinaketjujen purkaminen
 • Mitä jos ja pelottavimmat mitä jos -kartat 
 • Tietoisen ja levollisen läsnäolon ylläpitäminen arjessa
 • Kartta haastavista ihmissuhteista ja I-systeemistä
 • ICF:n Coaching kompetenssit ja MBB coaching, askel 2 

Osa 3 – jakso 1: MBB ryhmä- ja tiimicoachingissa (2 pv) + ryhmätyönohjaus (1,5 h)  

Tavoite: MBB:n syventäminen arkeen ja omaan coachaukseen mukaan lukien kehittämisryhmien, työryhmien ja tiimien coachaus 

 • Onnistuminen vapaana stressistä 
 • Karttoja ajatuksista, tunteista fyysisestä minästä ja esteistä, kuka minä olen jne.  
 • MBB:n ohjaaminen yksilöille ryhmässä ja tiimissä 
 • ICF:n ydinkompetenssit ja MBB, osa 3 
 • Kollektiivisen I-systeemin työstäminen (Collective Mind) 
 • Kehittämis- tai työryhmän ja tiimin coachaus MBB:n avulla 
 • Kriisitilanteen hallinta: I-Systeemin vaimentaminen ja palaaminen luonnollisen toiminnan tilaan tyynenä paineen keskellä 

Osa 3 – jakso 2: Yhteenveto (1 pv)  

Tavoite: Miten tästä eteenpäin MBB:n kanssa, kuinka kehitän itseäni MBB coachina? 

 • Työskentely kollektiivisen I-systeemin kanssa – arviointi ja hyödyllisiä lähestymistapoja 
 • Työryhmien ja tiimien MBB coaching 
 • ICF:n coaching-kompetenssit ja MBB coaching 
 • Oppimissyklien luominen: mistä pidän kiinni, mistä luovun ja mitä rakennan? (itse ja asiakkaat) 

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

5 vinkkiä aivojen ylikuormituksen ehkäisyyn – näin luot terveellisemmän työympäristön
Aivojen hyvinvointi työssä ja oppimisessa on keskeinen tekijä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Oikeanlainen työtila yhdessä säännöllisen liikkumisen […]
Digitaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – miksi niihin olisi hyvä panostaa?
Digitaalisuus ja erilaisten uusien teknologioiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassa viimeisten vuosien aikana hyvin nopeasti. Kännykät […]
Farmasian erikoistumiskoulutukset 2024: haku on käynnistynyt
Haku syksyllä 2024 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyi 14. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]