FI | SV | EN

Johtaminen, esihenkilötyö ja ohjaus

Moderni johtaja toimii valmentavalla, ohjaavalla ja innovatiivisella otteella, mikä saa ihmiset antamaan parastaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Täydennyskoulutuksissamme kehität rohkeaa johtamisajattelua, jonka avulla tulosta tehdään yhdessä, kestävästi ja ihmisten hyvinvointi huomioiden. Valmennuksemme ovat osallistavia, opit käyttämään monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja hyödyntämään digitaalisia välineitä oppimisen tukena.

Järjestä:
Aloitusajankohta

Ajankohtaista

ETSITKÖ KOULUTUSTA ORGANISAA­TIOLLESI?

Asiakaskohtaiset tilauskoulutus- ja kehittämisratkaisut antavat organisaatiolle parhaat valmiudet menestyä. Ryhmille räätälöitävien täydennyskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.