FI | SV | EN

Meistä

Jatkuvan oppimisen palveluja työelämän tarpeisiin

HY+ on Helsingin yliopiston rahastojen omistama, täydennyskoulutukseen, jatkuvaan oppimiseen ja erilaisiin kehittämispalveluihin erikoistunut yhtiö. Kaikki jaettavat voittomme käytetään Helsingin yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja opiskelijoiden sekä muun yliopiston toiminnan edistämiseen.

Tarjoamme räätälöityjä koulutus- ja kehittämisratkaisuja yrityksille ja organisaatioille yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla. Lisäksi toteutamme kaikille avointa täydennyskoulutusta yksilöille, kuten asiantuntijoille, esihenkilöille, johtajille, aikuisopiskelijoille ja yliopiston alumneille sekä muille oman osaamisensa päivittäjille.

Helsingin yliopisto kuuluu maailmanlaajuisessa vertailussa tutkimusyliopistojen parhaaseen prosenttiin. Siksi HY+ voi ylpeänä todeta tarjoavansa asiakkailleen maailman parasta täydennyskoulutusta, jonka taival on alkanut Helsingin yliopistossa jo 40 vuotta sitten.

Uskomme, että tuore tutkimustieto ja siihen pohjautuva käytännönläheinen koulutus ovat parhaita keinoja niin yksilön kuin organisaationkin kehittymiseen.

HY+ on yhteiskunnallinen yritys

HY+ on yhteiskunnallinen yritys. Toiminnastamme saatavat voitot ohjataan Helsingin yliopiston tutkimukseen ja kehitykseen. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka tuottaa yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen.

Arvot

YHDESSÄ

Toimimme yhtenä tiiminä, jolla on yhteiset tavoitteet. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa.

ROHKEASTI

Kannustamme innovoimaan ja kokeilemaan uudenlaisia kehittämisratkaisuja rohkeasti mutta analyyttisesti. Uskallamme tarkastella monitahoisesti olemassa olevia rakenteita, käytänteitä ja ajatusmalleja.

KESTÄVÄSTI

Tavoitteemme on kehittää asiakkaidemme osaamista ja kehittyä myös itse kestävän toimintamallin mukaisesti. Huolehdimme hyvinvoinnista ja osaamisesta myös organisaation sisällä. 

ASIAKASLÄHTÖISESTI

Huomioimme asiakkaan kaikessa toiminnassamme. Haluamme tarjota asiakkaidemme tarpeisiin vastaavia palveluja, joilla on pitkäkestoinen vaikuttavuus.

Eettiset toimintaperiaatteet

HY+ Oy noudattaa toiminnassaan Helsingin yliopiston eettisiä periaatteita ja ohjeistuksia.

Lisäksi sitoudumme noudattamaan seuraavia periaatteita, jotka koskevat kaikkia työntekijöitä sekä ulkopuolisia kouluttajia ja muita toimijoita.

  • Kunnioitamme ihmisiä ja ihmisoikeuksia
  • Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista
  • Korruptio ja lahjonta eivät kuulu toimintatapoihimme
  • Tunnemme yhteistyökumppanimme
  • Suojelemme yrityksen omaisuutta ja tietoa
  • Olemme luotettava kumppani
  • Sitoudumme toimimaan oikein – lakien ja sääntöjen noudattaminen on jokaisen asia

Henkilöstö

Sähköpostiosoitteemme ovat muuttuneet 1.1.2021 alkaen ja ovat nyt muotoa etunimi.sukunimi@hyplus.fi. Samalla 029-alkuiset puhelinnumeromme ovat poistuneet käytöstä. Henkilöstön ajantasaiset yhteystiedot löydät alta.

Liiketoiminnan johto

Asiakkuudet ja myynti

Asiantuntijat

Kehittämis­koordinaattorit

Kansainvälinen liiketoiminta

Markkinointi ja viestintä

Hallinto