Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Kouluttajana toimiminen – vuorovaikutteista ja valmentavaa otetta koulutustilanteisiin

Koulutuksesta saa ajankohtaista tutkimustietoa ja välineitä oppimisen edistämiseen, erilaisiin ryhmänohjaustilanteisiin ja muihin keskeisiin kouluttamiseen liittyviin teemoihin.

Sisältyykö työhösi kouluttajan tehtäviä nyt tai tulevaisuudessa? Mietitkö, miten voisit hyödyntää vuorovaikutteista ja valmentavaa otetta sekä verkkopedagogiikan tai sosiaalisen median välineitä koulutustilanteissa entistä monipuolisemmin? Tämä valmennus auttaa sinua näissä kysymyksissä!

Keskeiset tavoitteet

 • Koulutus tukee kouluttajataitojesi kehittymistä ja auttaa sinua löytämään oman tapasi olla hyvä kouluttaja
 • Saat ajankohtaista tutkimustietoa ja välineitä oppimisen edistämiseen, erilaisiin ryhmänohjaustilanteisiin ja muihin keskeisiin kouluttamiseen liittyviin teemoihin.
 • Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia koulutustilanteita harjoitusten avulla
 • Perehdyt keskeisempiin aktivoiviin ja vuorovaikutteisiin menetelmiin sekä valmentavaan otteeseen erilaisissa ryhmänohjaustilanteissa lähi- ja etäkoulutustilanteissa
 • Tutustut erilaisiin sosiaalisen median välineisiin ja opit hyödyntämään verkkopedagogiikan mahdollisuuksia

Keskeiset sisällöt

 • Millainen on onnistunut koulutus ja kouluttajan keskeiset tehtävät?
 • Kouluttaja aikuisen oppimisen edistäjänä
 • Koulutuksen ja koulutustilanteiden suunnittelu linjakkaasti: tarpeiden kartoitus sekä kohderyhmän sisällön, tehtävien, menetelmien ja arvioinnin huomioiminen suunnittelussa
 • Kouluttaja esiintyjänä ja vuorovaikuttajana (mm. dialogin hyödyntäminen koulutustilanteissa)
 • Erilaisten menetelmien valinnassa huomioitavia asioita
 • Aktivoivat ja vuorovaikutteiset tavat ja työskentelymenetelmät koulutuksen eri vaiheissa
 • Ryhmien ohjaaminen ja valmentavan otteen hyödyntäminen koulutustilanteissa
 • Kouluttajan verkkopedagogiset taidot yksilön, ryhmän ja työyhteisön ohjaamisessa
 • Sosiaalisen median ja mobiililaitteiden hyödyntäminen kouluttajan työssä
 • ”Nappaa ne hyvänteossa” – Vahvuuslähtöisyys ja positiivisen kohtaamisen voima kouluttajan työssä
 • Kouluttaja palautteen antajana ja vastaanottajana
 • Pienimuotoiset koulutustilanteet
 • Kouluttajana kehittyminen ja jatkotavoitteet.

Kohderyhmä

Valmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka työssään kouluttavat nyt tai tulevaisuudessa. Valmennus sopii hyvin esim. oman työn ohella (oto) kouluttaville. Voit olla vasta-alkaja tai kokenut kouluttaja, joka haluaa päivittää tietojaan ja kehittää vuorovaikutteista ja osallistavaa otetta lähi- ja etäkoulutustilanteissa.

Koulutus sopii myös niille, jotka eivät kouluta, mutta haluavat saada näkökulmaa kouluttajan työhön, jotta voivat toimia työssään paremmin kouluttajien ja kehittäjien tukena esim. koulutussuunnittelussa, muutosprosesseissa tai oppimisen edistäjinä työyhteisössään.

Työskentely

Valmennus rakentuu ennakkotehtävästä, kolmesta lähiopiskelupäivästä sekä toisen ja kolmannen lähiopiskelupäivän välillä olevasta verkko-opiskelujaksosta. Valmennuksen laajuus on 4 op. Verkkojakson on laajuudeltaan 1 op koko valmennuksen laajuudesta.

Valmennuspäivät sisältävät asiantuntija-alustuksia, valmentavaa otetta ja osallistavaa työskentelyä erilaisia aktivoivia ja osallistavia työskentelymenetelmiä hyödyntäen. Osallistujien keskinäisten kokemusten vaihto on keskeistä valmennuksessa.

Verkko-opiskelujaksolla käsitellään kouluttajan verkkopedagogisia taitoja, positiivisen psykologian teemoja ja työstetään oman koulutustilanteen pienimuotoista suunnitelmaa, johon saa vertaispalautetta verkossa. Välijakson työskentelyn tukena käytetään verkko-oppimisympäristöä ja sosiaalisen median välineitä ryhmän tarpeista riippuen. Verkko-opiskelujakso ei ole täysiaikaista opiskelua, vaan voit itse valita opiskeluajan ja paikan.

HUOM! Sinulla ei tarvitse olla mitään erityisiä tietoteknisiä valmiuksia osallistuaksesi valmennukseen ja sen verkkojaksoon, vaan valmennuksessa opetellaan kyseisten helppokäyttöisten verkkovälineiden käyttöä.

Esimerkkejä kouluttajista

* Valt.tri, dosentti Janne Matikainen työskentelee yliopistotutkijana Helsingin yliopiston viestinnän oppiaineessa. Hän on Tampereen yliopiston tiedostusopin dosentti. Janne on tutkimuksissaan keskittynyt verkon sosiaalisiin ilmiöihin, kuten vuorovaikutukseen, asenteisiin ja luottamukseen. Viime aikoina Janne on tutkinut sisällön tuottamisen motiiveja sekä mediasukupolvia. Hän on soveltanut verkko-opetusta jo kohta 20 vuotta ja kirjoittanut aiheesta monia oppikirjoja. Janne vierailee koulutuksen verkkopedagogisessa osuudessa. 

* Koulutuksessa vierailee FT, erityispedagogiikan dosentti Lotta Uusitalo-Malmivaara, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta. Lotta tuo valmennukseen vierailullaan uusimpia positiivisen psykologian ja pedagogiikan tuulia. Luonteenvahvuudet ja eritoten toiveikkuus ovat hänelle tärkeitä tutkimuksen ja opetuksen kohteita.

* VTT, dos., Liisa Myyry vierailee myös koulutuksessa tuoden uusia tuulia oppimisen ja oppimistutkimuksen saralta. Liisa toimii pedagogisena yliopistolehtorina Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen asiantuntemusaloja ovat moraalipsykologia, ammatti- ja tutkimusetiikka sekä yliopisto-oppiminen.

* Puheviestinnän yliopisto-opettaja Riikka Järvelä Helsingin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta tuo valmennukseen esiintymiseen ja puheviestintään liittyviä näkökulmia. Riikka toimii yliopistolla ”Opetuksen ja oppimisen tutkimus ja tuki” -tiimissä OPTISSA. Hänellä on puheviestinnän tutkinnon lisäksi opettajan pedagoginen pätevyys ja vuosien kokemus opetuksesta, koulutuksesta ja viestinnän kehittämisestä sekä yliopistossa että erilaisissa yhteisöissä ja yrityksissä. Hänen asiantuntemusalojaan ovat esimerkiksi opetusviestintä, kuuntelemisen tehostaminen ja esiintymistaidot.

* Asiakkuuspäällikkö, KM Marianne Terkki-Mallat, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+. Mariannella on opettajan pedagoginen pätevyys ja pitkä työkokemus aikuiskouluttajana, prosessien vetäjänä, valmentajana, fasilitaattorina, henkilöstön kehittäjinä sekä koulutusten / valmennusten suunnittelijana ja toteuttajana lähi- ja verkko-opetuksessa erilaisissa yrityksissä ja julkishallinnon organisaatiossa sekä järjestöissä. Näihin on usein yhdistynyt myös erilaisia sosiaalisen median työkaluja. Marianne on koulutukseltaan työnohjaaja ja Systeminen business coach sekä toimii myös pedagogisena konsulttina.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Tiedosta tukea päätöksentekoon
Artikkeli on julkaistu Rexi-lehdessä 02/2021. Kirjoittajat: Kaisa Honkonen ja Leena Vainio, Suomen eOppimiskeskus ry; Tomi Rautaoja, Turun […]
Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen: ”Suunnittele, suunnittele ja suunnittele!”
Miten koulutus toteutetaan onnistuneesti ja mitä kaikkea prosessissa tulisi ottaa huomioon? HY+ käynnistää jälleen syksyllä […]
Oppimisanalytiikka oppilaitosjohtamisen tukena
Kouluissa dataa kertyy paljon erilaisiin rekistereihin ja järjestelmiin, mutta kertyneen datan hyödyntäminen ei kuitenkaan ole […]

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>