Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Valmentava johtaminen ja uudistuva johtajuus

Valmentavan johtamisen avulla tuetaan innovatiivisuutta ja työyhteisön osaaminen saadaan hyödynnettyä yhteisten päämäärien sekä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valmentava johtaminen on ajattelu- ja toimintatapa, jolla rakennetaan tulevaisuuden menestystarinat. Siinä korostuvat tavoitteellisuus, toisten arvostaminen sekä osallistava ote. Valmentava johtaminen perustuu valmentamisen ydintaitoihin, joita ovat kiinnostus, kysyminen, innostaminen ja haastaminen. Tämä koulutus tarjoaa johtajille ja esihenkilöille työkaluja uudistuvaan johtajuuteen.

Valmentava johtaminen edellyttää johtamistehtävän tarkastelua systeemisenä kokonaisuutena, jolloin huomio kiinnittyy esimerkiksi tiimin sisäisiin ja tiimien välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Valmentava ja systeeminen johtaminen uudistavat tapaasi ajatella johtamis- ja vaikuttamistyötä.

Tästä valmennuksesta saat vaikuttavia ja käytännönläheisiä toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla yksilöissä ja tiimeissä olevaa käyttämätöntä osaamista ja kehittämisenergiaa saadaan hyödynnettyä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

HYÖDYT JA TAVOITTEET

Valmennus tarjoaa yliopistollista tutkimustietoa ja käytännön valmiuksia ihmisten johtamiseen valmentavasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Valmennus luo hyvän pohjan erilaisissa esihenkilö- ja johtamistehtävissä toimimiseen ja niissä kehittymiseen. Organisaation tulos paranee, kun johtamisessa korostuvat tavoitteellisuus, toisten arvostaminen ja osallistava ja valmentava ote.

KESKEINEN SISÄLTÖ

 • Mikä muuttuu johtamisessa, kun sitä tehdään valmentavasti?
 • Valmentava johtaminen strategisena valintana ja organisaation menestystekijänä
 • Valmentavan johtamisen ajattelutavan (mindset) rakentaminen
 • Valmentavan johtamisen ratkaisukeskeiset ydintaidot
 • Aivotutkimuksen antia johtamistyöhön
 • Työidentiteetit valmentavan johtamisen peilissä & haastavat esihenkilötilanteet
 • Myötätuntoinen johtajuus – positive leadership
 • Esihenkilö valmentavana ryhmien, tiimien ja työyhteisöjen johtajana
 • Dialogisuus sekä osallistava ja kestävä muutos
 • Valmentavan johtamisen vaikuttavuus yksilön, tiimin ja organisaation tasoilla
 • Palautekulttuurin kehittäminen
 • Esihenkilön itsensä johtaminen sekä oman johtamistyylin löytäminen ja kehittäminen
 • Osallistujien omassa työssä tapahtuva valmentavan työotteen harjoittelu koulutusmoduulien välillä

KENELLE

Valmennus sopii organisaatioille, jotka haluavat kehittää esihenkilö- ja johtamisosaamistaan kohti valmentavaa ja tuloksellista otetta.

Valmennus sopii myös vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiville, kuten kehittämis-, tiimi- ja projektipäälliköille, jotka haluavat hyödyntää työssään valmentavaa otetta.

Lue HY+:n blogista, miksi valmentava johtaminen kannattaa.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

sote-lähiesihenkilö
HY+digiaamu: Esihenkilö hyvinvoinnin tekijänä – pitoa ja vetoa sote-alalle
Henkilöstön jaksaminen, työhyvinvointi ja osaajien pysyminen ovat isoja haasteita sote-alalla. Lähiesihenkilöillä ei ole aikaa henkilöstön […]
varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus – monitulkintainen lähestymistapa
Varhaiskasvatus on noussut viime vuosina sekä yhteiskunnalliseen että median huomioon kansainvälisesti. Erityisesti varhaiskasvatus on herättänyt […]
oppilaita
Yhdessä oppien edetään – oppimisanalytiikka on koulun yhteinen asia
Oppimisanalytiikka on oppimisdatan keräämistä erilaisista tietolähteistä ja kerätyn datan analysoimista eri menetelmin. Oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää […]

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!