FI | SV | EN

Valmentava johtaminen ja uudistuva johtajuus

Valmentavan johtamisen avulla tuetaan innovatiivisuutta ja työyhteisön osaaminen saadaan hyödynnettyä yhteisten päämäärien sekä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Toiveet ja odotukset täyttyivät sataprosenttisesti,” kertoo Heidi Porttila Kotkan kaupungilta. Tutustu asiakastarinaan >>

Valmentava johtaminen on ajattelu- ja toimintatapa, jolla rakennetaan tulevaisuuden menestystarinat. Siinä korostuvat tavoitteellisuus, toisten arvostaminen sekä osallistava ote. Valmentava johtaminen perustuu valmentamisen ydintaitoihin, joita ovat kiinnostus, kysyminen, innostaminen ja haastaminen. Tämä koulutus tarjoaa johtajille ja esihenkilöille työkaluja uudistuvaan johtajuuteen. 

Valmentava johtaminen edellyttää johtamistehtävän tarkastelua systeemisenä kokonaisuutena, jolloin huomio kiinnittyy esimerkiksi tiimin sisäisiin ja tiimien välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Valmentava ja systeeminen johtaminen uudistavat tapaasi ajatella johtamis- ja vaikuttamistyötä. 

Tästä valmennuksesta saat vaikuttavia ja käytännönläheisiä toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla yksilöissä ja tiimeissä olevaa käyttämätöntä osaamista ja kehittämisenergiaa saadaan hyödynnettyä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

HYÖDYT JA TAVOITTEET 

Valmennus tarjoaa yliopistollista tutkimustietoa ja käytännön valmiuksia ihmisten johtamiseen valmentavasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Valmennus luo hyvän pohjan erilaisissa esihenkilö- ja johtamistehtävissä toimimiseen ja niissä kehittymiseen.

Organisaation tulos paranee, kun johtamisessa korostuvat tavoitteellisuus, toisten arvostaminen ja osallistava ja valmentava ote. 

Valmennuksen jälkeen osallistuja: 

 • tietää, mitä valmentava johtaminen on ajattelu- ja toimintatapana sekä miten se on yhteydessä organisaation strategiaan ja tuloksellisuuteen 
 • on omaksunut valmentavan työotteen perustaidot ja omaa valmiudet niiden itsenäiseen jatkoharjoitteluun 
 • osaa käyttää arjessa vaikuttavia ja käytännönläheisiä valmentavia työkaluja ja menetelmiä 
 • osaa hyödyntää tiimin käyttämätöntä osaamispääomaa tuloksen tekemisessä 
 • omaa toimivan verkoston, jonka kanssa sparrailla jatkossakin esihenkilö- ja johtamiskysymyksissä 

KENELLE 

Valmennus sopii organisaatiossa niille, jotka haluavat kehittää esihenkilö- ja johtamisosaamistaan kohti valmentavaa ja tuloksellista otetta. Osallistujat voivat olla esihenkilö- ja johtotehtävissä jo pidempään tai vasta lyhyen aikaa toimineita. 
   
Valmennus sopii myös vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiville, kuten kehittämis-, tiimi- ja projektipäälliköille, jotka haluavat hyödyntää työssään valmentavaa otetta. 

KESKEINEN SISÄLTÖ 

 • Mikä muuttuu johtamisessa, kun sitä tehdään valmentavasti? 
 • Valmentava johtaminen strategisena valintana ja organisaation menestystekijänä 
 • Valmentavan johtamisen ajattelutavan (mindset) rakentaminen 
 • Valmentavan johtamisen ratkaisukeskeiset ydintaidot 
 • Aivotutkimuksen antia johtamistyöhön 
 • Työidentiteetit valmentavan johtamisen peilissä ja haastavat esihenkilötilanteet 
 • Myötätuntoinen johtajuus – positive leadership 
 • Esihenkilö valmentavana ryhmien, tiimien ja työyhteisöjen johtajana 
 • Dialogisuus sekä osallistava ja kestävä muutos 
 • Valmentavan johtamisen vaikuttavuus yksilön, tiimin ja organisaation tasoilla 
 • Palautekulttuurin kehittäminen 
 • Esihenkilön itsensä johtaminen sekä oman johtamistyylin löytäminen ja kehittäminen 
 • Osallistujien omassa työssä tapahtuva valmentavan työotteen harjoittelu koulutusmoduulien välillä 

ESIMERKKI TOTEUTUKSESTA 

 • Neljä (4) kokonaista valmennuspäivää, joihin kytkeytyy lyhyitä asiantuntija-alustuksia ja runsaasti harjoituksia sekä yhteispohdintaa/-kehittämistä eri kokoonpanoissa 
 • Kolme (3) webinaaria valmennuspäivien välissä, jotka kytkeytyvät ja kuljettavat prosessia eteenpäin 
 • Välityöskentelyä valmennusjaksojen välissä, jolloin osallistujat pohtivat ja työstävät/harjoittelevat omia ja valmennukseen liittyviä keskeisiä teemoja  
 • Osallistujat osallistuvat valmennuksen aikana henkilökohtaiseen 360-arviointiin, jonka viitekehyksessä on ratkaisukeskeisyys ja positiivinen psykologia. Tulokset puretaan valmennuspäivässä, ja jokainen osallistuja saa oman raportin tuloksistaan hyödynnettäväksi johtamistyössä. Niiden pohjalta luodaan oma kehittämissuunnitelma. 

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]
HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]