FI | SV | EN

Esihenkilötyö ja johtaminen

Hyvä esihenkilötyö ja johtaminen luovat organisaatiolle kilpailukykyä ja tulosta sekä takaavat työntekijöiden hyvinvoinnin, joka välittyy myös asiakkaille. Johtamista tehdään yhdessä ja kestävästi. Autamme palveluidemme avulla sinua kehittymään modernina esihenkilönä, johtajana tai tiiminvetäjänä, joka toimii tuloksellisesti, valmentavasti, innovatiivisesti ja rohkeasti.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Rohkeutta kestävään johtamiseen 

Koulutusohjelma keskittyy kestävän johtamisen kysymyksiin ja yhdistää niitä monitieteisesti uudella ja innovatiivisella tavalla.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Onnistuneen muutoshankkeen läpimenon varmistaminen

Valmennus on tarkoitettu muutosta hakevien ja toteuttavien organisaatioiden ja yritysten johtamistehtävissä toimiville, jotka vastaavat muutoksen läpiviennistä ja toimeenpanosta.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Kestävää ja eettistä tekoälyä ja tiedolla johtamista

Opit koulutuksessa, miten tekoäly näyttäytyy elämässämme käytännössä sekä tunnistamaan sen mahdollisuudet, vaikutukset ja potentiaaliset riskit.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Uudistumiskykyinen jatkuvan oppimisen organisaatio

Koulutus tarjoaa menetelmiä organisaation monimutkaisten ongelmien lähestymiseen sekä ihmisten osallistamiseen muutokseen motivoivasti ja eettisesti.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Työhyvinvointiosaamista lähiesihenkilöille – vahvuutta ja vetoa työyhteisöön

Vain hyvinvoiva esihenkilö voi tukea henkilöstönsä hyvinvointia ja työkykyä. Tämä sote-alan lähiesihenkilöiden tarpeisiin suunniteltu työhyvinvointivalmennus auttaa vahvistamaan sekä esihenkilöiden omaa työhyvinvointia että koko työyhteisön voimavaroja ja työn imua organisaatiossa.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Innovatiivisuuden johtaminen valmentavasti

Innovatiivisuus on keskeistä organisaatioiden selviytymiselle ja kasvulle niin normaalioloissa kuin poikkeustilanteissa ja kriiseissäkin.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Myötätunnon ja myötäinnon johtaminen

Myötätunto ja -into lisäävät työhyvinvointia ja auttavat koko organisaatiota tekemään parempaa tulosta.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Dialogisuuden monimuotoiset menetelmät johtamisessa

Johtaminen vaatii jatkuvaa uudistumista sekä uuden oppimista. Moderni ihmisten johtaminen rakentuu osallistavalle ja dialogiselle otteelle.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Intuitio tuloksen tekijänä

Tässä koulutuksessa pureudutaan intuition hyödyntämiseen organisaation tuloksen ja kilpailuedun kasvattamisessa.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Monipaikkaisen työn johtaminen

Valmennus tukee organisaatiosi hybridityön johtamista ja tarjoaa työkaluja tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa.

Esihenkilötyö ja johtaminen
Valmentava johtaminen ja uudistuva johtajuus

Valmentavan johtamisen avulla tuetaan innovatiivisuutta ja työyhteisön osaaminen saadaan hyödynnettyä yhteisten päämäärien sekä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiakastarinat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Tutustu myös avoimiin koulutuksiin

Asiakaskohtaiset tilauskoulutus- ja kehittämisratkaisut antavat organisaatiolle parhaat valmiudet menestyä. Ryhmille räätälöitävien täydennyskoulutusten sisältö, taso, toteutus ja laajuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.