Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Myötätunnon ja myötäinnon johtaminen

Myötätunto ja -into lisäävät työhyvinvointia ja auttavat koko organisaatiota tekemään parempaa tulosta.

Paras tulos tehdään yhdessä! Hyvinvoinnin ja tuloksen ydin on ihmisten kohtaaminen, ja syvin ja kovin ydin löytyy usein pehmeistä arvoista. Myötätunnon ja -innon avulla lisätään työhyvinvointia, minkä ansiosta koko organisaatio tekee parempaa tulosta.

Tämä valmennus antaa myötätunnon ja -innon työkaluja laadukkaisiin kohtaamisiin, johtamiseen ja johtajuuteen innovatiivisuutta unohtamatta. Teemaan paneudutaan tuoreen tutkimustiedon ja CoPassion-hankkeen tulosten valossa.

Lue aiheesta kouluttavien Anna Martta Seppäsen ja Anne Birgitta Pessin ajatuksia HY+:n blogista: Joskus myötätunto on oikeudenmukaisuuttakin tärkeämpi taito johtajalle

Valmennuksen hyödyt 

Valmennuksen aikana: 

 • ymmärrät myötätunnon ja -innon merkityksen työyhteisön ja johtamisen voimavarana sekä niiden yhteyden innovatiivisuuteen, tulokseen ja työhyvinvointiin 
 • oivallat inhimillisyyden, laadukkaiden kohtaamisten ja merkityksellisyyden voiman työssä ja johtamisessa sekä johtajuudessa
 • saat myötätunnon ja -innon konkreettisia työkaluja erilaisiin työ- ja johtamistilanteisiin
 • ymmärrät, miten oikeudenmukaisuus ja myötätuntoisuus nivoutuvat yhteen johtamisessa
 • opit luomaan myötätuntoista kulttuuria, innostamaan ihmisiä ja tukemaan innovatiivisuutta
 • saat uuden työkalupakin, jonka kanssa voit mennä rohkeasti kohti haastavia tilanteita tai konflikteja työssä, työyhteisössä tai johtamisessa

Keskeinen sisältö

 • Kohtaaminen, myötätunto & myötäinto ihmisyyden ytimenä 
 • Tunteet, tunnetaidot ja psykologinen turvallisuus töissä & Johtajan tunnetaito -työkalupakki
 • Myötätunto ja -into sekä niiden esteet ja innovatiivisuus 
 • Itsemyötätunto ja luonteenvahvuudet
 • Inhimillisempi työyhteisö: eettiset työkalut, arvot, konfliktit  
 • Organisaation rakenteet ja johtaminen tukemassa sisäistä motivaatiota ja intohimoa
 • Innostuminen: johtaja kohtaamisen ”liekittäjänä”   
 • Henkilökohtainen merkityksellisyys, merkitys, yhteinen työn tarkoitus: merkityksellisyys itseohjautuvuuden ytimenä ja oleminen osana itseä suurempaa tarinaa
 • Yhteistoiminta, yhdessä tekeminen ja yhteistoiminnan kulttuurin luominen 
 • Palveleva johtajuus: ihmisten kohtaamisen voima, työn tuunaus ja imu
 • Myötäintojuhla: hyvien käytänteiden ja työkalujen jakamista yhdessä

Valmennuksen läpileikkaavia teemoja

 • Myötätunto, myötäinto, ihmisyys, ihmisten kohtaaminen
 • Tunteva ihminen, tunnetaidot
 • Merkityksellisyys, työn tarkoitus
 • Johtajuus ja yhdessä toiminen
 • Ihmislähtöisyys ja palveleva johtajuus

Kohderyhmä

Valmennus on tarkoitettu esihenkilöille, johtajille, tiimin- ja projektinvetäjille, henkilöstön kehittäjille, ohjausalan ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka johtavat tai ohjaavat erilaisia työyhteisöjä tai tiimejä. 

Esimerkki toteutuksesta

Valmennus voi koostua esim. kolmesta lähipäivästä, jotka sisältävät:

 • innostavia, pohtivia ja provosoivia asiantuntija-alustuksia   
 • ryhmissä konkreettisia ja eteenpäin ohjaavia tehtäviä ja työkaluja liittyen omaan työhön ja johtajuuteen/johtamiseen

Välijaksolla tehdään omaan työhön/työyhteisöön/johtamiseen liittyviä pienimuotoisia kehittämiskokeiluja sekä käsitellään lyhyitä videoita niihin liittyvien tehtävien avulla:

 • Palveleva johtajuus: ihmisten kohtaamisen voima ja työn tuunaus lisäävät työn imua, Jari Hakanen
 • Itseohjautuvuus – ihmisenä ja töissä, Frank Martela
 • Innovatiivisuus ja myötäinto, Jenni Spännäri


Toisen ja kolmannen päivän välissä toteutetaan Miten organisaation rakenteet ja johtaminen saadaan tukemaan sisäistä motivaatiota ja intohimoa –webinaari, Jori Mäkkeli.

Opiskelun ja oppimisen tukena hyödynnetään verkko-oppimisalustaa. 

Kouluttajat / valmentajat

Koulutuksen johtajana ja valmentajana toimii Anne-Birgitta Pessi. Pessi on Helsingin yliopiston kirkkososiologian professori ja Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian dosentti. Hän on johtanut muun muassa CoPassion- ja CoCare-tutkimushankkeita, ja niiden myötä hän on erittäin kysytty kouluttaja ja luennoitsija esimerkiksi myötätunnon ja -innon teemoista myös ylimmän tason johtamiskoulutuksissa ja suuryritysten johtoryhmäkoulutuksissa. Pessi on saanut urallaan useita kansainvälisiä ja kotimaisia palkintoja tutkijana ja opettajana. Hän on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.

Anna Seppänen on yritysetiikkaan erikoistunut sosiaalietiikan tutkija, joka valmistelee väitöskirjaa yritysten yhteiskuntavastuusta. Seppäsen tutkimusteemoihin kuuluu myös inhimillinen työelämä, jota hän on tutkinut osana CoPassion-tutkimusryhmää. Seppänen on työskennellyt aiemmin asiantuntija- ja kehittämistehtävissä muun muassa Tasavallan presidentin käynnistämässä nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä hankkeessa, palvelumuotoilutoimisto Palmussa ja Helsingin Diakonissalaitoksella. Hän on kokenut luennoitsija ja kouluttaa tutkimustyön ohella työyhteisöjä inhimillisen työelämän ja etiikan teemoista.

Miia Paakkanen on myötätunnon ja työelämän tunnetaitojen tutkija ja paljon pidetty yritysvalmentaja ja luennoitsija. Hän viimeistelee ensimmäistä suomalaista väitöskirjaa myötätunnosta työssä ja johtamisessa ja opettaa yliopistolla menestyksekästä johtamisen kurssia Hyvä työelämä, joka toimii kahden uuden tieteenalan, positiivisen psykologian ja positiivisen organisaatiotieteen pioneerikurssina Suomessa. Paakkanen näkee päivittäin sekä tutkimustyössään että käytännössä kouluttaessaan, miten tunnetaitoja ja myötätuntoa on mahdollista oppia ja miten merkitsevästi ne vaikuttavat sekä työntekijän hyvinvointiin että organisaation tuloksellisuuteen. Yhdessä Anne Birgitta Pessin ja Frank Martelan kanssa hän on yksi kolmesta suositun Myötätunnon mullistava voima -tietokirjan toimittajista (PS-kustannus 2017).

Mikael Saarinen
 (PsL, FT) on kognitiivis-analyyttinen lyhytpsykoterapeutti ja tutkimusasiantuntija, joka on yrittäjätaustansa lisäksi toiminut henkilöstön kehittämis- ja rekrytointikonsulttina, opettajana ja kliinisenä psykologina. Saarinen on kirjoittanut toistakymmentä tietokirjaa yksin ja yhdessä muun muassa Pauli Aalto-Setälän, Marja Kokkosen ja Juha Siiran kanssa. Tunnetutkimuksen lisäksi Saarinen on kiinnostunut modernista pariterapiasta, psykologisesta hyvinvoinnista ja elokuvista, joista hän kirjoittaa Filmihulluun ja Hyvä terveys -lehteen.

Pirjo K. Kuusela Nordeasta vierailee valmennuksessa Merkityksellisiä kohtaamisia -casella. Hän on KTM , LKV, opettaja, sertifioitu pankkiiri, kansainvälisesti sertifioitu ammatticoach. Hänet on valittu vuoden coachiksi Suomessa vuonna 2011. Pirjo on toiminut yli 20 vuotta esimiestehtävissä ja saanut toistuvasti erittäin korkeita esimiesarvioita omasta johtamistyöstään. Hän on luotsannut jo kolmatta vuotta Nordean vapaaehtoistyöpanoksia Suomessa ja saanut aikaan pankin sisällä positiivisen flow:n. CoPassion projekti 2015–2017 oli ajoituksellisesti loistava ”ratsuhevonen”, jonka kautta saatiin osaamista ja tietoa, miksi ja miten kannattaa tehdä organisaatiossa vapaaehtoistyötä ja mitä tekoja voimmekaan saadaan aikaan.

Muita kouluttajia: 

Frank Martela, FT, toimii tutkijatohtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella ja on yksi Filosofian Akatemia Oy:n perustajista. Frankin poikkitieteelliset tutkimuskohteet keskittyvät sisäiseen motivaatioon, työn murrokseen, merkitykselliseen elämään ja hyväntekemiseen, joita hän tutkii sekä filosofisesta, psykologisesta kuin myös yritysoiminnan näkökulmasta. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi Frank on kirjoittanut laajalle yleisölle Helsingin Sanomien kolumniensa lisäksi esimerkiksi kirjat Draivi – Voiko sisäistä motivaatiota johtaa (Talentum 2015, yhdessä Karoliina Jarenkon kanssa), Valonöörit – Sisäisen motivaation käsikirja (Gummerus 2015) ja Tahdonvoiman käyttöohje (Tammi 2013). Frank on suosittu ja energinen puhuja, jota pidetään sisäisesti motivoivamman ja merkityksellisemmän työelämän yhtenä johtavana suomalaisena asiantuntijana.

Jari Hakanen
 on tutkimusprofessori Työterveyslaitoksella ja sosiaalipsykologian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän tarkastelee työelämäilmiöitä työhyvinvoinnin: työn imu, työn mielekkyys) ja työpahoinvoinnin (työuupumus, tylsistyminen, työholismi) näkökulmista. Hän on ollut tuomassa Suomeen positiivista työelämätutkimusta, jossa huomio on työntekijöiden, johtajien ja työyhteisöjen voimavaroissa ja mahdollisuuksissa. Hän on ollut kehittämässä suomalaisilla työpaikoilla palvelevaa johtamista ja työn proaktiivista tuunaamista. Hänet on palkittu mm. Hyvän suomalaisen työelämän puolestapuhujana 2009 ja vuoden työelämätutkijana vuonna 2012. Hän on luennoinut ja kouluttanut sadoilla työpaikoilla ja hän esiintyy säännöllisesti mediassa alansa asiantuntijana.

Jenni Spännäri on teologian tohtori ja tutkija, joka on paneutunut erityisesti myötätunnon, myötäinnon ja innovatiivisuuden kysymyksiin, sekä viisauteen työelämässä ja organisaatioissa. Spännäri on aikaisemmin tutkinut muun muassa vanhenemista ja henkistä kasvua sekä ulkosuomalaisten elämää. Hän on toiminut luennoitsijana ja kouluttajana (Positiivinen neuroplastisuus (PNT) -valmentajapätevyys) ja on yksi Myötätunnon mullistava voima -kirjan kirjoittajista.

Jori Mäkkeli 
kehittää työyhteisöjä ja niiden toimintaa osana palkitun digitoimisto Futuricen Culture Advisor -tiimiä. Hän on viime aikoina keskittynyt erityisesti organisaatioiden työmenetelmien, yrityskulttuurin, rakenteiden ja johtamisen kehittämiseen niin ylimmän johdon kanssa kuin tiimitasolla työskennellen. Jori tutki johtamis- ja intohimopuhetta työelämässä osana TEKESin rahoittamaa Leading Passion -hanketta ja nyttemmin hänen tutkimuksensa on keskittynyt itseohjautuvien organisaatioiden rakentamiseen osana juuri alkanutta Business Finland rahoitteista Minimalist Organizational Design (MODe) -hanketta.

Koulutuksen projektipäällikkönä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:sta toimii KM, asiakkuuspäällikkö Marianne Terkki-Mallat. Marianne on systeeminen business coach, työnohjaaja, aikuiskouluttaja ja kehittämisasiantuntija, joka vetää Johtamisen ja ohjauksen teema-aluetta. Hän on ollut mukana monien erilaisten koulutusten, monimuotokoulutusten ja valmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

oppilaita
Yhdessä oppien edetään – oppimisanalytiikka on koulun yhteinen asia
Oppimisanalytiikka on oppimisdatan keräämistä erilaisista tietolähteistä ja kerätyn datan analysoimista eri menetelmin. Oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää […]
Uusia opettajille ja oppilaitosten johtajille suunnattuja koulutushankkeita
Toimintakulttuurin muutos opetusalalla nostaa esiin monenlaisia koulutustarpeita. Muun muassa oppilaitosjohtaminen, oppimisyhteisön ja toimintakulttuurin kehittäminen, digitaalinen […]
työnohjaus
Työnohjauskoulutus tukee laajasti työelämän ohjaus- ja johtamistaitoja
Nykyinen työelämä vaatii meiltä johtajilta, esihenkilöiltä ja asiantuntijoilta monenlaisia ohjaamisen taitoja. Työpaikoilla on hyvä osata […]

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!