FI | SV | EN

Myötätunnon ja myötäinnon johtaminen

Myötätunto ja -into lisäävät työhyvinvointia ja auttavat koko organisaatiota tekemään parempaa tulosta.

Paras tulos tehdään yhdessä! Hyvinvoinnin ja tuloksen ydin on ihmisten kohtaaminen, ja syvin ja kovin ydin löytyy usein pehmeistä arvoista. Myötätunnon ja -innon avulla lisätään työhyvinvointia, minkä ansiosta koko organisaatio tekee parempaa tulosta.

Tämä valmennus antaa myötätunnon ja -innon työkaluja laadukkaisiin kohtaamisiin, johtamiseen ja johtajuuteen innovatiivisuutta unohtamatta. Teemaan paneudutaan tuoreen tutkimustiedon ja CoPassion-hankkeen tulosten valossa.

Lue aiheesta kouluttavien Anna Martta Seppäsen ja Anne Birgitta Pessin ajatuksia HY+:n blogista: Joskus myötätunto on oikeudenmukaisuuttakin tärkeämpi taito johtajalle

Valmennuksen hyödyt 

Valmennuksen aikana: 

 • ymmärrät myötätunnon ja -innon merkityksen työyhteisön ja johtamisen voimavarana sekä niiden yhteyden innovatiivisuuteen, tulokseen ja työhyvinvointiin 
 • oivallat inhimillisyyden, laadukkaiden kohtaamisten ja merkityksellisyyden voiman työssä ja johtamisessa sekä johtajuudessa
 • saat myötätunnon ja -innon konkreettisia työkaluja erilaisiin työ- ja johtamistilanteisiin
 • ymmärrät, miten oikeudenmukaisuus ja myötätuntoisuus nivoutuvat yhteen johtamisessa
 • opit luomaan myötätuntoista kulttuuria, innostamaan ihmisiä ja tukemaan innovatiivisuutta
 • saat uuden työkalupakin, jonka kanssa voit mennä rohkeasti kohti haastavia tilanteita tai konflikteja työssä, työyhteisössä tai johtamisessa

Keskeinen sisältö

 • Kohtaaminen, myötätunto & myötäinto ihmisyyden ytimenä 
 • Tunteet, tunnetaidot ja psykologinen turvallisuus töissä & Johtajan tunnetaito -työkalupakki
 • Myötätunto ja -into sekä niiden esteet ja innovatiivisuus 
 • Itsemyötätunto ja luonteenvahvuudet
 • Inhimillisempi työyhteisö: eettiset työkalut, arvot, konfliktit  
 • Organisaation rakenteet ja johtaminen tukemassa sisäistä motivaatiota ja intohimoa
 • Innostuminen: johtaja kohtaamisen ”liekittäjänä”   
 • Henkilökohtainen merkityksellisyys, merkitys, yhteinen työn tarkoitus: merkityksellisyys itseohjautuvuuden ytimenä ja oleminen osana itseä suurempaa tarinaa
 • Yhteistoiminta, yhdessä tekeminen ja yhteistoiminnan kulttuurin luominen 
 • Palveleva johtajuus: ihmisten kohtaamisen voima, työn tuunaus ja imu
 • Myötäintojuhla: hyvien käytänteiden ja työkalujen jakamista yhdessä

Valmennuksen läpileikkaavia teemoja

 • Myötätunto, myötäinto, ihmisyys, ihmisten kohtaaminen
 • Tunteva ihminen, tunnetaidot
 • Merkityksellisyys, työn tarkoitus
 • Johtajuus ja yhdessä toiminen
 • Ihmislähtöisyys ja palveleva johtajuus

Kohderyhmä

Valmennus on tarkoitettu esihenkilöille, johtajille, tiimin- ja projektinvetäjille, henkilöstön kehittäjille, ohjausalan ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka johtavat tai ohjaavat erilaisia työyhteisöjä tai tiimejä. 

Esimerkki toteutuksesta

Valmennus voi koostua esim. kolmesta lähipäivästä, jotka sisältävät:

 • innostavia, pohtivia ja provosoivia asiantuntija-alustuksia   
 • ryhmissä konkreettisia ja eteenpäin ohjaavia tehtäviä ja työkaluja liittyen omaan työhön ja johtajuuteen/johtamiseen

Välijaksolla tehdään omaan työhön/työyhteisöön/johtamiseen liittyviä pienimuotoisia kehittämiskokeiluja sekä käsitellään lyhyitä videoita niihin liittyvien tehtävien avulla:

 • Palveleva johtajuus: ihmisten kohtaamisen voima ja työn tuunaus lisäävät työn imua
 • Itseohjautuvuus – ihmisenä ja töissä
 • Innovatiivisuus ja myötäinto


Toisen ja kolmannen päivän välissä toteutetaan webinaari: Miten organisaation rakenteet ja johtaminen saadaan tukemaan sisäistä motivaatiota ja intohimoa

Opiskelun ja oppimisen tukena hyödynnetään verkko-oppimisalustaa.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

5 vinkkiä aivojen ylikuormituksen ehkäisyyn – näin luot terveellisemmän työympäristön
Aivojen hyvinvointi työssä ja oppimisessa on keskeinen tekijä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Oikeanlainen työtila yhdessä säännöllisen liikkumisen […]
Digitaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – miksi niihin olisi hyvä panostaa?
Digitaalisuus ja erilaisten uusien teknologioiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassa viimeisten vuosien aikana hyvin nopeasti. Kännykät […]
Farmasian erikoistumiskoulutukset 2024: haku on käynnistynyt
Haku syksyllä 2024 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyi 14. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]