FI | SV | EN

Myötätunnon ja myötäinnon johtaminen

Myötätunto ja -into lisäävät työhyvinvointia ja auttavat koko organisaatiota tekemään parempaa tulosta.

Paras tulos tehdään yhdessä! Hyvinvoinnin ja tuloksen ydin on ihmisten kohtaaminen, ja syvin ja kovin ydin löytyy usein pehmeistä arvoista. Myötätunnon ja -innon avulla lisätään työhyvinvointia, minkä ansiosta koko organisaatio tekee parempaa tulosta.

Tämä valmennus antaa myötätunnon ja -innon työkaluja laadukkaisiin kohtaamisiin, johtamiseen ja johtajuuteen innovatiivisuutta unohtamatta. Teemaan paneudutaan tuoreen tutkimustiedon ja CoPassion-hankkeen tulosten valossa.

Lue aiheesta kouluttavien Anna Martta Seppäsen ja Anne Birgitta Pessin ajatuksia HY+:n blogista: Joskus myötätunto on oikeudenmukaisuuttakin tärkeämpi taito johtajalle

Valmennuksen hyödyt 

Valmennuksen aikana: 

 • ymmärrät myötätunnon ja -innon merkityksen työyhteisön ja johtamisen voimavarana sekä niiden yhteyden innovatiivisuuteen, tulokseen ja työhyvinvointiin 
 • oivallat inhimillisyyden, laadukkaiden kohtaamisten ja merkityksellisyyden voiman työssä ja johtamisessa sekä johtajuudessa
 • saat myötätunnon ja -innon konkreettisia työkaluja erilaisiin työ- ja johtamistilanteisiin
 • ymmärrät, miten oikeudenmukaisuus ja myötätuntoisuus nivoutuvat yhteen johtamisessa
 • opit luomaan myötätuntoista kulttuuria, innostamaan ihmisiä ja tukemaan innovatiivisuutta
 • saat uuden työkalupakin, jonka kanssa voit mennä rohkeasti kohti haastavia tilanteita tai konflikteja työssä, työyhteisössä tai johtamisessa

Keskeinen sisältö

 • Kohtaaminen, myötätunto & myötäinto ihmisyyden ytimenä 
 • Tunteet, tunnetaidot ja psykologinen turvallisuus töissä & Johtajan tunnetaito -työkalupakki
 • Myötätunto ja -into sekä niiden esteet ja innovatiivisuus 
 • Itsemyötätunto ja luonteenvahvuudet
 • Inhimillisempi työyhteisö: eettiset työkalut, arvot, konfliktit  
 • Organisaation rakenteet ja johtaminen tukemassa sisäistä motivaatiota ja intohimoa
 • Innostuminen: johtaja kohtaamisen ”liekittäjänä”   
 • Henkilökohtainen merkityksellisyys, merkitys, yhteinen työn tarkoitus: merkityksellisyys itseohjautuvuuden ytimenä ja oleminen osana itseä suurempaa tarinaa
 • Yhteistoiminta, yhdessä tekeminen ja yhteistoiminnan kulttuurin luominen 
 • Palveleva johtajuus: ihmisten kohtaamisen voima, työn tuunaus ja imu
 • Myötäintojuhla: hyvien käytänteiden ja työkalujen jakamista yhdessä

Valmennuksen läpileikkaavia teemoja

 • Myötätunto, myötäinto, ihmisyys, ihmisten kohtaaminen
 • Tunteva ihminen, tunnetaidot
 • Merkityksellisyys, työn tarkoitus
 • Johtajuus ja yhdessä toiminen
 • Ihmislähtöisyys ja palveleva johtajuus

Kohderyhmä

Valmennus on tarkoitettu esihenkilöille, johtajille, tiimin- ja projektinvetäjille, henkilöstön kehittäjille, ohjausalan ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka johtavat tai ohjaavat erilaisia työyhteisöjä tai tiimejä. 

Esimerkki toteutuksesta

Valmennus voi koostua esim. kolmesta lähipäivästä, jotka sisältävät:

 • innostavia, pohtivia ja provosoivia asiantuntija-alustuksia   
 • ryhmissä konkreettisia ja eteenpäin ohjaavia tehtäviä ja työkaluja liittyen omaan työhön ja johtajuuteen/johtamiseen

Välijaksolla tehdään omaan työhön/työyhteisöön/johtamiseen liittyviä pienimuotoisia kehittämiskokeiluja sekä käsitellään lyhyitä videoita niihin liittyvien tehtävien avulla:

 • Palveleva johtajuus: ihmisten kohtaamisen voima ja työn tuunaus lisäävät työn imua
 • Itseohjautuvuus – ihmisenä ja töissä
 • Innovatiivisuus ja myötäinto


Toisen ja kolmannen päivän välissä toteutetaan webinaari: Miten organisaation rakenteet ja johtaminen saadaan tukemaan sisäistä motivaatiota ja intohimoa

Opiskelun ja oppimisen tukena hyödynnetään verkko-oppimisalustaa.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+:n yhteistyö Sharjan emiraatissa jatkuu – varhaiskasvatuksen koulutusohjelma tähtää moniammatilliseen yhteistyöhön
Sharjah Education Academy (SEA) on käynnistänyt uuden varhaiskasvatuksen Early Childhood Education Certification (ECEC) -ohjelman toteutuksen, […]
HY+digiaamu: Kestävää hyvinvointia yhdessä – hyvän työelämän puolesta
Tutkimusten mukaan työpaikoista menestyneimpiä ovat sellaiset, joissa ruokitaan myönteisiä tunteita ja synnytetään hyvää toinen toiselle, eli kannustetaan […]
Miten koulutus voi tukea johtajuuden syvää päätyä?
Tammikuussa 2023 käynnistimme OPH:n rahoittaman uudenlaisen opetus- ja kasvatusalan johtajuuskoulutuksen, Johtajuus-liven. Sen tavoitteena oli antaa […]