FI | SV | EN

Monipaikkaisen työn johtaminen

Valmennus tukee organisaatiosi hybridityön johtamista ja tarjoaa työkaluja tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa.

Tässä etänä toteutettavassa valmennuksessa osallistujat oppivat hahmottamaan keskeisiä hybridijohtamiseen liittyviä tekijöitä. Valmennus tarjoaa näkökulmia ja työkaluja muun muassa tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etä- ja lähityön yhdistämisessä.

Organisaatiosi ymärrys myötätunnon tarpeellisuudesta ja merkityksestä psykologisen turvan rakentajana hybridityössä kasvaa. Osallistujat saavat koulutuksesta myös menetelmiä ja välineitä osallisuuden johtamiseen, asiantuntijataitojen kehittämiseen, yhteisöllisyyden tukemiseen sekä sovun ja diversiteetin johtamiseen hybridityössä.

Valmennus on käytännönläheinen ja uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuva, ja se tukee osallistujan omaa hybridijohtamisen reflektiota. 

Hyödyt ja tavoitteet

Valmennuksessa osallistujat:

 • oppivat havainnoimaan ja hahmottamaan keskeisiä etätyöhön ja sen johtamiseen liittyviä tekijöitä  
 • saavat näkökulmia ja työkaluja tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa
 • ymmärtävät myötätunnon merkityksen psykologisen turvan rakentajana 
 • saavat näkemystä myötätunnon tarpeellisuudesta ja haastavuudesta etätyössä
 • löytävät konkreettisia keinoja myötätunnon etäjohtamiseen
 • löytävät näkökulmia ja keinoja tunnistaa yksilölliset tieto- ja tunnetarpeet etätyössä 
 • saavat menetelmiä ja välineitä ryhmien johtamiseen etätyössä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukien  
 • saavat näkökulmia ja välineitä sovun ja diversiteetin johtamiseen etätyössä
 • innostuvat omista, henkilökohtaisista etäjohtamisen vahvuuksista. 

Kenelle

Valmennus on suunnattu johtajille ja esihenkilöille, keskijohdolle, asiantuntijoille ja projektipäälliköille, jotka tarvitsevat työssään etäjohtamisen taitoja.

Keskeinen sisältö

 • Johtamisesta ohjaamiseen – Miten verkko muuttaa esihenkilön työtä? Entä johtamisviestintää?   
 • Sovun ja diversiteetin johtaminen sekä haastavat tilanteet etänä  
 • Jatkuva oppiminen hybridityössä  
 • Osallisuuden johtaminen hybridityössä 
 • Vuorovaikutus ja myötätunnon sekä psykologisen turvan rakentaminen etätyössä  

Etävalmennus on käytännönläheinen ja uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuva sekä tukee osallistujan omaa etäjohtamisen reflektiota. 

Toteutus ja työskentely

Valmennus sisältää ennakkotehtävän, viisi kahden ja puolen tunnin pituista jatkumon muodostavaa etäkoulutusosiota, joihin sisältyy orientaatioita, erilaisia yksilö- ja pienryhmäharjoituksia sekä jälkipohdintatehtävä.

Osa 1: Johtamisesta ohjaamiseen – miten lähi- ja etätyön yhdistäminen muuttaa johtamista ja johtamisviestintää? 

Osion keskeiset sisällöt:  

 • Miten työ ja johtaminen muuttuvat, kun siirrymme hybridityöhön? Miten hybridityö muuttaa työntekijän roolia?  
 • Miten johtaa työtä tavoitteellisesti hybridimallissa ja asettaa sekä auttaa työntekijöitä asettamaan työn tavoitteita  
 • Johtamisviestinnän näkökulmat hybridityössä: tavoiteviestintä, tiedotus, työviestintä, päätösviestintä, haaste- ja kriisiviestintä, yhteisöllisyys  
 • Miten rakentaa johtamista, joka auttaa voimaan hyvin ja menestymään virtuaalisessa työympäristössä  

Osa 2: Sovun ja diversiteetin johtaminen sekä haastavat tilanteet hybridityössä 

Osion keskeinen sisältö:  

 • Onnistu haastavissa tilanteissa työntekijän kanssa  
 • Hybridijohtaminen ei edellytä erityistemppuja – kohtaa ja johda ihmistä ihmisenä  
 • Hyvän tunneilmaston johtaminen   
 • Miten puhumme vaikeista asioista ja käsittelemme negatiivisia tunteita?  
 • Miten herättelemme myönteisiä tunteita?   
 • Case-esimerkkejä: salaiset ylityöt, osaamisongelma naamioituu uupumuksen taakse, tunteita ja tulkintoja – Lähtikö laukalle? Kun kaikki menee väärin 

Osa 3: Jatkuva oppiminen hybridityössä – miten johtaa ja tukea työssä oppimista hybridityössä? 

Osion keskeinen sisältö:  

 • Asiantuntijuuden kehittyminen ja haasteet hybridityössä 
 • Johtajan rooli asiantuntijuuden ja jatkuvan oppimisen kehittymisessä 

Osa 4: Osallisuuden johtaminen hybridityössä 

Osion keskeinen sisältö: 

 • Mitä ovat osallisuus ja osallistaminen? Miksi osallisuus on tärkeää? 
 • Osallisuuden rakentamisen pilarit 
 • Osallistaminen käytäntöinä hybridityön arjessa 

Osa 5: Vuorovaikutus ja myötätunnon ja psykologisen turvan rakentaminen hybridityössä 

Osion keskeinen sisältö:  

 • Psykologinen turvallisuus, työyhteisön pitkä pinna (case: suhtautuminen virheisiin)  
 • Myötätunto psykologisen turvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kivijalkana sekä hiljaiset signaalit  
 • Myötätunnon tärkeys, mahdollisuudet ja hankaluudet hybridityössä  
 • Hybridijohtajan työkalut myötätuntoisiin kohtaamisiin tuoreen tutkimuksen pohjalta ja aiheeseen liittyvä pieni workshop-tehtävä 

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]
Suosittu DigiKouluttaja-koulutuksemme saa jatkoa uusilla ajankohtaisilla sisällöillä!
Verkkopedagogiikan ja oppimismuotoilun perusteita käsittelevään erittäin suosittuun DigiKouluttaja-koulutukseemme on tulossa toivottu jatko-osa loppusyksystä 2024! Koulutuksen […]
Yhteisöllisyys voimavarana lukiossa: rehtori Marja Mikkola HY+:n haastattelussa
Töölön yhteiskoulun rehtori Marja Mikkola kertoo HY+:n haastattelussa lukion yhteisöllisyyden tärkeydestä. Hän korostaa huoltajien roolia […]