Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Hybridityön johtaminen

Valmennus tukee organisaatiosi hybridityön johtamista ja tarjoaa työkaluja tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa.

Tässä valmennuksessa hahmotetaan keskeisiä hybridityöhön ja sen johtamiseen liittyviä tekijöitä sekä tarjotaan näkökulmia ja työkaluja muun muassa tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa.

Valmennus lisää ymmärrystä myötätunnon merkityksestä psykologisen turvan rakentajana ja myötätunnon tarpeellisuudesta hybridityössä. Lisäksi valmennus tarjoaa menetelmiä ja välineitä ryhmien johtamiseen, yhteisöllisyyden tukemiseen sekä sovun ja diversiteetin johtamiseen hybridityössä.

Valmennus on käytännönläheinen ja uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuva, ja se tukee osallistujan omaa etäjohtamisen reflektiota.

Koulutus voidaan toteuttaa etä- tai lähivalmennuksena, joka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Tällä sivulla on esitelty yksi esimerkki toteutusmahdollisuudesta.

Hyödyt ja keskeiset tavoitteet

Valmennuksessa osallistujat:

 • oppivat havainnoimaan ja hahmottamaan keskeisiä hybridityöhön ja sen johtamiseen liittyviä tekijöitä
 • saavat näkökulmia ja työkaluja tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa
 • ymmärtävät myötätunnon merkityksen psykologisen turvan rakentajana
 • kasvattavat näkemystään myötätunnon tarpeellisuudesta ja haastavuudesta hybridityössä
 • löytävät konkreettisia keinoja myötätunnon etäjohtamiseen
 • saavat näkökulmia ja keinoja sovun ja diversiteetin johtamiseen sekä yksilöllisten tieto- ja tunnetarpeiden tunnistamiseen hybridityössä
 • oppivat menetelmiä ja välineitä ryhmien johtamiseen hybridityössä yhteisöllisyyttä tukien
 • innostuvat omista, henkilökohtaisista etäjohtamisen vahvuuksistaan.

Kenelle

Valmennus on suunnattu johtajille ja esihenkilöille, keskijohdolle, asiantuntijoille ja projektipäälliköille, jotka tarvitsevat työssään etäjohtamisen taitoja.

Keskeinen sisältö

 • Johtamisesta ohjaamiseen – Miten verkko muuttaa esihenkilön työtä ja johtamisviestintää? 
 • Vuorovaikutus ja myötätunnon ja psykologisen turvan rakentaminen hybridityössä
 • Yksilön kohtaaminen ja yhteisöllisyyden rakentamineen virtuaalisessa ympäristössä 
 • Sovun ja diversiteetin johtaminen sekä haastavat tilanteet etänä 

Valmennus on käytännönläheinen ja uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuva sekä tukee osallistujien omaa etäjohtamisen reflektiota. 

Esimerkki koulutustoteutuksesta

Valmennus sisältää ennakkotehtävän, viisi kahden ja puolen tunnin pituista jatkumon muodostavaa etäkoulutusosiota, joihin sisältyy orientaatioita, erilaisia yksilö- ja pienryhmäharjoituksia sekä jälkipohdintatehtävä.

Osa 1: Johtamisesta ohjaamiseen – miten lähi- ja etätyön yhdistäminen muuttaa johtamista ja johtamisviestintää?

Osion keskeiset sisällöt: 

 • Miten työ ja johtaminen muuttuvat, kun siirrymme hybridityöhön? Miten hybridityö muuttaa työtekijän roolia? 
 • Miten johtaa työtä tavoitteellisesti hybridimallissa ja asettaa sekä auttaa työntekijöitä asettamaan työn tavoitteita 
 • Johtamisviestinnän näkökulmat hybridityössä: tavoiteviestintä, tiedotus, työviestintä, päätösviestintä, haaste- ja kriisiviestintä, yhteisöllisyys 
 • Miten rakentaa johtamista, joka auttaa voimaan hyvin ja menestymään virtuaalisessa työympäristössä

Osa 2: Sovun ja diversiteetin johtaminen sekä haastavat tilanteet hybridityössä 

Osion keskeinen sisältö: 

 • Onnistu haastavissa tilanteissa työntekijän kanssa 
 • Hybridijohtaminen ei edellytä erityistemppuja – kohtaa ja johda ihmistä ihmisenä 
 • Hyvän tunneilmaston johtaminen  
 • Miten puhumme vaikeista asioista ja käsittelemme negatiivisia tunteita? 
 • Miten herättelemme myönteisiä tunteita?  
 • Case-esimerkkejä: salaiset ylityöt, osaamisongelma naamioituu uupumuksen taakse, tunteita ja tulkintoja – Lähtikö laukalle? Kun kaikki menee väärin

Osa 3: Jatkuva oppiminen hybridityössä – Miten johtaa ja tukea työssä oppimista hybridityössä?

Osion keskeinen sisältö: 

 • Asiantuntijuuden kehittyminen ja haasteet hybridityössä
 • Johtajan rooli asiantuntijuuden ja jatkuvan oppimisen kehittymisessä

Osa 4: Osallisuuden johtaminen hybridityössä

Osion keskeinen sisältö:

 • Mitä ovat osallisuus ja osallistaminen? Miksi osallisuus on tärkeää?
 • Osallisuuden rakentamisen pilarit
 • Osallistaminen käytäntöinä hybridityön arjessa

Osa 5: Vuorovaikutus ja myötätunnon ja psykologisen turvan rakentaminen hybridityössä

Osion keskeinen sisältö: 

 • Psykologinen turvallisuus, työyhteisön pitkä pinna (case: suhtautuminen virheisiin) 
 • Myötätunto psykologisen turvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kivijalkana sekä hiljaiset signaalit 
 • Myötätunnon tärkeys, mahdollisuudet ja hankaluudet hybridityössä 
 • Hybridijohtajan työkalut myötätuntoisiin kohtaamisiin tuoreen tutkimuksen pohjalta ja aiheeseen liittyvä pieni workshop-tehtävä 

Valmennuksessa hyödynnetään webinaarijärjestelmää ja opiskelun ja oppimisen tukena verkko-oppimisalustaa, jossa osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja jakamaan teemaan liittyviä aiheita keskenään.

Verkko-osioissa osallistujat saavat teemaan liittyvää tietoa, käytännöllisiä työkaluja ja esimerkkejä sekä pääsevät jakamaan hyväksi kokemiaan toimintatapoja. Ennakkopohdinnat/-tehtävät orientoivat verkko-osioihin ja jälkipohdinnat/-tehtävät syventävät osion asiaa ja reflektiota omaan työhön ja työyhteisöön.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Oppimisen messuilla innostuttiin yhdessä medialukutaidon ja digiosaamisen kehittämisestä
Perinteeksi muodostuneet Espoon oppimisen messut järjestettiin Opinmäen kampuksella 2.–3.11.2022. Messujen pääteemana oli medialukutaito. Tavoitteena oli […]
Farmasia
Farmasian erikoistumiskoulutukset: haku käynnistyy helmikuussa
Haku syksyllä 2023 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyy 13. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]
Positiivinen psykologia auttaa työyhteisön hyvinvoinnin ja työkulttuurin kehittämisessä
Mitä on positiivinen psykologia ja mitä sen opit voivat antaa yksilöille, yhteisöille ja organisaatioille? Miten […]

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!