Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Hybridityön johtaminen

Valmennus tukee organisaatiosi hybridityön johtamista ja tarjoaa työkaluja tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa.

Tässä valmennuksessa hahmotetaan keskeisiä hybridityöhön ja sen johtamiseen liittyviä tekijöitä sekä tarjotaan näkökulmia ja työkaluja muun muassa tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa.

Valmennus lisää ymmärrystä myötätunnon merkityksestä psykologisen turvan rakentajana ja myötätunnon tarpeellisuudesta hybridityössä. Lisäksi valmennus tarjoaa menetelmiä ja välineitä ryhmien johtamiseen, yhteisöllisyyden tukemiseen sekä sovun ja diversiteetin johtamiseen hybridityössä.

Valmennus on käytännönläheinen ja uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuva, ja se tukee osallistujan omaa etäjohtamisen reflektiota.

Koulutus voidaan toteuttaa etä- tai lähivalmennuksena, joka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Tällä sivulla on esitelty yksi esimerkki toteutusmahdollisuudesta.

Hyödyt ja keskeiset tavoitteet

Valmennuksessa osallistujat:

 • oppivat havainnoimaan ja hahmottamaan keskeisiä hybridityöhön ja sen johtamiseen liittyviä tekijöitä
 • saavat näkökulmia ja työkaluja tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa
 • ymmärtävät myötätunnon merkityksen psykologisen turvan rakentajana
 • kasvattavat näkemystään myötätunnon tarpeellisuudesta ja haastavuudesta hybridityössä
 • löytävät konkreettisia keinoja myötätunnon etäjohtamiseen
 • saavat näkökulmia ja keinoja sovun ja diversiteetin johtamiseen sekä yksilöllisten tieto- ja tunnetarpeiden tunnistamiseen hybridityössä
 • oppivat menetelmiä ja välineitä ryhmien johtamiseen hybridityössä yhteisöllisyyttä tukien
 • innostuvat omista, henkilökohtaisista etäjohtamisen vahvuuksistaan.

Kenelle

Valmennus on suunnattu johtajille ja esihenkilöille, keskijohdolle, asiantuntijoille ja projektipäälliköille, jotka tarvitsevat työssään etäjohtamisen taitoja.

Keskeinen sisältö

 • Johtamisesta ohjaamiseen – Miten verkko muuttaa esihenkilön työtä ja johtamisviestintää? 
 • Vuorovaikutus ja myötätunnon ja psykologisen turvan rakentaminen hybridityössä
 • Yksilön kohtaaminen ja yhteisöllisyyden rakentamineen virtuaalisessa ympäristössä 
 • Sovun ja diversiteetin johtaminen sekä haastavat tilanteet etänä 

Valmennus on käytännönläheinen ja uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuva sekä tukee osallistujien omaa etäjohtamisen reflektiota. 

Esimerkki koulutustoteutuksesta

Valmennus sisältää ennakkotehtävän, neljä kahden ja puolen tunnin pituista jatkumon muodostavaa etäkoulutusosiota, joihin sisältyy orientaatioita, erilaisia yksilö- ja pienryhmäharjoituksia sekä jälkipohdinnan/-tehtävän.   

Osa 1: Johtamisesta ohjaamiseen – Miten verkko muuttaa esihenkilön työtä ja johtamisviestintää? 

 • Miten työ ja johtaminen muuttuvat, kun siirrymme hybridityöhön? Miten hybridityö muuttaa työtekijän roolia?
 • Miten johtaa työtä tavoitteellisesti etänä ja asettaa sekä auttaa työntekijöitä asettamaan työn tavoitteita
 • Johtamisviestinnän näkökulmat hybridityössä: tavoiteviestintä, tiedotus, työviestintä, päätösviestintä, haaste- ja kriisiviestintä, yhteisöllisyys
 • Miten rakentaa johtamista, joka auttaa voimaan hyvin ja menestymään virtuaalisessa työympäristössä

Osa 2: Vuorovaikutus ja myötätunnon ja psykologisen turvan rakentaminen hybridityössä

 • Psykologinen turvallisuus, työyhteisön pitkä pinna (case: suhtautuminen virheisiin)
 • Myötätunto psykologisen turvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kivijalkana sekä hiljaiset signaalit
 • Myötätunnon tärkeys, mahdollisuudet ja hankaluudet hybridityössä
 • Etäjohtajan työkalut myötätuntoisiin kohtaamisiin tuoreen tutkimuksen pohjalta ja aiheeseen liittyvä pieni workshop-tehtävä

Osa 3: Yksilön kohtaaminen ja yhteisöllisyyden rakentamineen virtuaalisessa ympäristössä

 • Kohtaa yksilölliset tietotarpeet ja tunnetarpeet – miten ja milloin push-viestintää ja milloin pull-viestintää
 • Menetelmiä ja välineitä yksilön kohtaamiseen hybridityössä
 • Kuuntelun, osallistamisen ja yhteisöllisyyden rakentaminen virtuaalisessa ympäristössä: läsnäoloa verkossa sekä työn sisällöissä
 • Esimerkkejä omaan työhön omassa ympäristössä käytettävissä olevista välineistä ja lähestymistavoista 

Osa 4: Sovun ja diversiteetin johtaminen sekä haastavat tilanteet etänä

 • Onnistu haastavissa tilanteissa työntekijän kanssa
 • Etäjohtaminen ei edellytä erityistemppuja – kohtaa ja johda ihmistä ihmisenä
 • Hyvän tunneilmaston johtaminen
 • Miten puhumme vaikeista asioista ja käsittelemme negatiivisia tunteita?
 • Miten herättelemme myönteisiä tunteita?
 • Case-esimerkkejä: Salaiset ylityöt, Osaamisongelma naamioituu uupumuksen taakse, Tunteita ja tulkintoja – lähtikö laukoille?, Kun kaikki menee väärin

Valmennuksessa hyödynnetään webinaarijärjestelmää ja opiskelun ja oppimisen tukena verkko-oppimisalustaa, jossa osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja jakamaan teemaan liittyviä aiheita keskenään.

Verkko-osioissa osallistujat saavat teemaan liittyvää tietoa, käytännöllisiä työkaluja ja esimerkkejä sekä pääsevät jakamaan hyväksi kokemiaan toimintatapoja. Ennakkopohdinnat/-tehtävät orientoivat verkko-osioihin ja jälkipohdinnat/-tehtävät syventävät osion asiaa ja reflektiota omaan työhön ja työyhteisöön.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

sote-lähiesihenkilö
HY+digiaamu: Esihenkilö hyvinvoinnin tekijänä – pitoa ja vetoa sote-alalle
Henkilöstön jaksaminen, työhyvinvointi ja osaajien pysyminen ovat isoja haasteita sote-alalla. Lähiesihenkilöillä ei ole aikaa henkilöstön […]
varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus – monitulkintainen lähestymistapa
Varhaiskasvatus on noussut viime vuosina sekä yhteiskunnalliseen että median huomioon kansainvälisesti. Erityisesti varhaiskasvatus on herättänyt […]
oppilaita
Yhdessä oppien edetään – oppimisanalytiikka on koulun yhteinen asia
Oppimisanalytiikka on oppimisdatan keräämistä erilaisista tietolähteistä ja kerätyn datan analysoimista eri menetelmin. Oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää […]

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!