FI | SV | EN

Dialogisuuden monimuotoiset menetelmät johtamisessa

Johtaminen vaatii jatkuvaa uudistumista sekä uuden oppimista. Moderni ihmisten johtaminen rakentuu osallistavalle ja dialogiselle otteelle.

Johtamisen toimintaympäristö on entistä kompleksisempi, ja samaan aikaan johtajan tulisi tukea henkilöstöään kehittymisessä ja uudistumisessa. Miten tämä jännite on ratkaistavissa? Miten dialogi ja siihen liittyvät menetelmät rakentavat uutta, vaikuttavampaa johtamista?  
 
Valmennuksessa lähestytään intensiivisesti omaa johtajuutta monimuotoisin työvälinein. Toiminnallisissa lähiopiskelupäivissä simuloidaan johtamista sekä tuodaan oman, todellisen toimintaympäristön keskeiset kysymykset näkyviin, työstettäviksi ja ratkaistaviksi.  

”Inhimillinen pääoma vivuttaa tehokkaasti henkilöstötuottavuutta ja tarjoaa kustannustehokkaan tuottavuustekijän. Sen esteitä voidaan poistaa vaikuttamalla työelämän laatutekijöihin”, kirjoittaa kouluttaja Pia Lappalainen HY+:n blogissa

Hyöty ja keskeiset tavoitteet

Johtaminen vaatii jatkuvaa uudistumista sekä uuden oppimista. Moderni ihmisten johtaminen rakentuu osallistavalle ja dialogiselle otteelle.

Valmennuksessa osallistuja: 

 • saa menetelmiä ja lähestymistapoja siihen, miten kohdata ja ratkoa johtamishaasteita dialogisissa tilanteissa 
 • päivittää omaa johtamistapaa kestävään johtamiseen 
 • ymmärtää, miten rakentaa yhdessä ohjautuvaa organisaatiota ja mitä esihenkilöltä ja johtajilta odotetaan ihmisten johtajana 
 • kasvattaa rohkeutta omaan johtamiseen

Valmennuksessa lähestytään intensiivisesti omaa johtajuutta monimuotoisin työvälinein. Lähiopiskelupäivissä simuloidaan johtamista sekä tuodaan oman, todellisen toimintaympäristön keskeiset kysymykset näkyviin, työstettäviksi ja ratkaistaviksi.

Koulutus tarjoaa arjen työkaluja omaan käytännön esihenkilötyöhön sekä ihmisten johtamisen paradokseihin: miten motivoida rutiineihin ja samanaikaisesti ruokkia luovuutta ja innovatiivisuutta; miten huolehtia rakenteista samalla kun pitäisi varmistaa tunneilmasto; miten yhdistää empatia, myötätunto ja tulos. 

Keskeinen sisältö  

 • Johtamisen murroksen äärellä: kestävä johtaminen ja sen tulokset yksilöissä, tehokkuusajattelun perinteistä uusiin organisaatioihin, miten johtamisen paradigmat vaikuttavat omaan johtamiseen, systeeminen näkökulma organisaatioon ja dialoginen organisaatio 
 • Moderni ihmisten johtaminen, itseohjautumisen ja yhdessäohjautumisen rakentaminen    
 • Johtajana kokonainen ihminen 
 • Toimijuuden rakentuminen ja vahvistuminen työyhteisössä 
 • Johtaminen identiteettityönä sekä työidentiteettien johtaminen 
 • Dialogi ryhmissä  
 • Dialogi johtamisessa 
 • Etäjohtaminen ja dialogi 
 • Kehityskeskustelut kohtaamona sekä kehityskeskustelun muut uudet muodot 
 • Myötätunto ja -into innovatiivisuuden johtamisessa 
 • Oman rohkeuden vahvistaminen

Kenelle  

Koulutus on suunnattu kehittämis- ja kehityshaluisille organisaatioille, joissa halutaan parantaa osaamista johtajuudessa. Se sopii sekä yritysten että valtion, kunnan tai muiden organisaatioiden johto-, esihenkilö- tai asiantuntijatehtävissä toimiville sekä esihenkilötehtäviin siirtyville. 

Esimerkki koulutustoteutuksesta 

Koulutus sisältää ennakkotehtävän ja oman oppimis-/kehittymistarvekartoituksen, kolme toiminnallista lähiopiskelupäivää, kaksi webinaaria lähiopiskelupäivien välissä sekä opiskelupäivien väliin sijoittuvia ja omaan työhön liittyviä välijakson tehtäviä. Koulutuksessa hyödynnetään vuorovaikutteista oppimista, valmentavaa otetta ja fasilitoivaa työskentelyä lyhyiden asiantuntija-alustusten ohella. 

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]
HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]
Suosittu DigiKouluttaja-koulutuksemme saa jatkoa uusilla ajankohtaisilla sisällöillä!
Verkkopedagogiikan ja oppimismuotoilun perusteita käsittelevään erittäin suosittuun DigiKouluttaja-koulutukseemme on tulossa toivottu jatko-osa loppusyksystä 2024! Koulutuksen […]