FI | SV | EN

Näkökulmia organisaation talouteen

Syvennä osaamistasi organisaation talouden parissa.

Parempaa tulosta työelämän laatua kehittämällä

Syvennymme henkilöstön kokeman työelämän laadun (QWL-indeksi) mittaamiseen ja tulosten hyödyntämiseen tiedolla johtamisessa. QWL-indeksi auttaa ymmärtämään ihmisten johtamisen kriittistä merkitystä organisaation taloudelliselle menestykselle. Osallistuja perehtyy henkilöstötuottavuuden analysointiin käyttäen laskentatyökaluja, jotka ovat paitsi tarkkoja, myös helppokäyttöisiä. Nämä työkalut mahdollistavat henkilöstöjohtamisen strategisen ja mitattavan lähestymistavan.  

Lisäksi tarkastelemme systemaattisen henkilöstökehittämisen taloudellisia hyötyjä pidemmällä aikajänteellä ja laadimme konkreettisen kehittämisohjelman case-organisaatioille. Koulutuspäivä tarjoaa interaktiivisia metodeja, kuten ryhmäkeskusteluja ja case-tutkimuksia, jotka vahvistavat osallistujien kykyä soveltaa oppimaansa käytännön esihenkilö- ja johtamistyöhön.

Toteutuksen kesto esimerkiksi 1 päivä.

Liiketoimintamallit muutoksessa

Liiketoimintamallit ovat murroksessa. Digitalisaatio sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet luovat uusia mahdollisuuksia. Samaan aikaan kestävyyden rajat haastavat näkemystä jatkuvasta kasvusta. Miten valita omalle organisaatiolle sopiva polku kestävyyteen? Millaista sääntelyä toimintaympäristössä on ja mihin suuntaan sääntely kehittyy?  
 
Koulutuksessa tarkastellaan muun muassa omistajuuden eri muotoja ja niiden mahdollistamia uudenlaisia liiketoimintamalleja, arvoverkostojen rakentumista ja niiden johtamista sekä kuluttaja- ja asiakaskokemuksen merkitystä organisaatiolle.   
 
Lisäksi tutkitaan, miten kestävyys haastaa nykyisiä talouden malleja ja miten johtamisessa voidaan tunnistaa toimintaympäristön mahdollisuuksia ja riskejä. Sukellamme myös teeman juridisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Toteutuksen kesto esimerkiksi 2 päivää.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]
HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]