FI | SV | EN

Rohkeutta kestävään johtamiseen 

Koulutusohjelma keskittyy kestävän johtamisen kysymyksiin ja yhdistää niitä monitieteisesti uudella ja innovatiivisella tavalla.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nykyorganisaatioille arvo, kilpailuetu ja välttämättömyys. HY+:n uusi johtamisohjelma on tarkoitettu organisaatioille, joka haluavat saada kokonaiskuvan kestävästä johtamisesta, erityisesti ihmisten kestävästä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kestävyyden käsite rakentuu kolmelle näkökulmalle – ekologiselle, sosiaaliselle ja taloudelliselle – sekä ajatukselle siitä, että nykyisten sukupolvien tehtävä on myös varmistaa ihmisten ja maapallon hyvinvointi tuleville sukupolville maapallon kantokyvyn rajoissa. Johtamisen tehtävä on edistää tätä muutosta organisaatioissa.

Koulutusohjelmassa näkökulma johtamiseen on kokonaisvaltainen. Tutkittu tieto yhdistyy käytäntölähtöisen johtamisotteen kehittämiseen organisaation arjen uudistajana. Ohjelman sisällöt ja toimintatavat kehittävät tulevaisuuden johtamisen tapoja.

HY+johtamisohjelma tukee YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteita sekä maaliskuussa 2022 hyväksyttyä kansallista kestävän kehityksen strategiaa.

Kenelle

Ohjelma on suunnattu niin yrityksille, julkishallinnolle kuin järjestöillekin, ja se sopii esimerkiksi johtoryhmille.

Hyödyt ja tavoitteet

HY+johtamisohjelma tarjoaa kasvuvoimaa ja rohkeutta johtamiseen, ihmisen ja muuttuvan toimintaympäristön vuoropuheluun. Koulutus antaa kokonaiskuvan siitä, mitä on kestävä johtaminen ja erityisesti, mitä on ihmisten kestävä johtaminen. Osallistujat oppivat systeemistä otetta ja toimimaan ketterästi kompleksisessa toimintaympäristössä. 

Koulutuksessa osallistujat:

 • tarkistavat johtamisnäkemystään ja saavat rohkeutta johtamiseen
 • oppivat uusia keinoja tulokselliseen johtamiseen muodostamalla kokonaiskuvan kestävyydestä ja siinä erityisesti ihmisten kestävästä johtamisesta
 • tarkastelevat strategiaa kestävyyskulmasta
 • oppivat hyödyntämään systeemistä otetta ja johtamaan tulevaisuusorientoituneesti monimutkaisessa toimintaympäristössä 
 • oppivat entistä paremmin vaikuttamaan johtamisella myönteisesti henkilöstön työtyytyväisyyteen, työntekijäkokemukseen, työyhteisön hyvinvointiin ja asiakastyytyväisyyteen
 • kehittävät organisaation johtamis- ja toimintakulttuuria sekä työntekijöiden moninaisuutta ja uudistumiskykyä
 • viestivät vaikuttavasti ja osallistavasti sekä oppivat tekemään riskiarvioita viestintään liittyvistä uhista
 • hahmottavat kestävän johtamisen toteuttamismahdollisuuksia yhteiskunnan ja verkostojen näkökulmista
 • syventävät itsetuntemustaan voidakseen olla hyviä ja rohkeita johtajia, jotka mahdollistavat organisaation menestymisen.

Sisältö

HY+johtamisohjelma koostuu seitsemästä 2-päiväisestä moduulista, joista voidaan muodostaa organisaationne tarpeen mukainen kokonaisuus:

Osallistava johtamisviestintä ja jännitteiden hallinta (2 op)

Uudistumiskykyinen jatkuvan oppimisen organisaatio (2 op)  

Kestävää ja eettistä tekoälyä ja tiedolla johtamista  (2 op)

Talouden uudet mallit kilpailuetuna (2 op)

Tulevaisuus ja kestävä johtaminen (2 op)

Johtamisen inhimillinen strategia: Identiteetti, tunnetaidot ja yhteisöllisyys tuottavuuden ja hyvinvoinnin ankkureina (2 op)

Moninaisuuden johtaminen työn muutoksessa (2 op)

Ohjelmakokonaisuuden aikana osallistujat tunnistavat ja työstävät omaan johtamistyöhönsä liittyviä teemoja, joita voivat olla esimerkiksi:

 • kestävyys ja rohkeus
 • tulos ja tavoitteellisuus
 • kompleksisuus, systeemisyys ja monipaikkaisuus
 • asiakas- ja työntekijäkokemus, nopeus ja ketteryys sekä resurssit
 • hyvinvointi ja ihmislähtöisyys
 • uusiutuminen ja oppiminen
 • digitaalisuus

Johtamisohjelmakokonaisuus on muovautuva prosessi, jonka aikana moduulien teemoja ja vierailijoita painotetaan ryhmän oppimistarpeiden mukaan.

HY+johtamisohjelma pähkinänkuoressa

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen: ”Suunnittele, suunnittele ja suunnittele!”
Miten koulutus toteutetaan onnistuneesti ja mitä kaikkea prosessissa tulisi ottaa huomioon? HY+ käynnistää jälleen syksyllä […]
Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]