Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

HY+johtamisohjelma – rohkeutta kestävään johtamiseen 

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nykyorganisaatioille arvo ja kilpailuetu. Koulutus tarjoaa kokonaiskuvan siitä, mitä on kestävä johtaminen ja siinä erityisesti ihmisten kestävä johtaminen.

Uudistu ja luo uutta! HY+johtamisohjelmasta saat kasvuvoimaa ja rohkeutta johtamistyöhösi. Koulutus tarjoaa kokonaiskuvan siitä, mitä on kestävä johtaminen ja siinä erityisesti ihmisten kestävä johtaminen. Opit systeemistä otetta ja toimimaan ketterästi kompleksisessa toimintaympäristössä sekä ymmärrät, miten ihminen motivoituu ja kukoistaa.

HY+johtamisohjelmaa toteutetaan sekä avoimena koulutuksena että räätälöityinä asiakaskohtaisina tilauskoulutuksina. Jos haluat tilata koulutuksen organisaatiollesi, ota yhteyttä!

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nykyorganisaatioille arvo ja kilpailuetu. HY+:n uusi johtamisohjelma on tarkoitettu sinulle, joka haluat saada kokonaiskuvan kestävästä johtamisesta.  

Kestävyyden käsite rakentuu kolmeen näkökulmaan – ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen – sekä ajatukseen siitä, että nykyisten sukupolvien tehtävä on varmistaa ihmisten ja maapallon hyvinvointi tuleville sukupolville maapallon kantokyvyn rajoissa. Johtamisen tehtävä on edistää tätä muutosta organisaatioissa.   

HY+johtamisohjelma keskittyy kestävän johtamisen kysymyksiin ja yhdistää niitä monitieteisesti uudella ja innovatiivisella tavalla. Lähestymme kestävää johtamista erityisesti sosiaalisen johtamisen kautta eli ihmis- ja voimavarakeskeisesti.

Koulutusohjelmassa näkökulma johtamiseen on kokonaisvaltainen. Tutkittu tieto yhdistyy käytäntölähtöisen johtamisotteen luomiseen organisaation arjen uudistajana. Ohjelman sisällöt ja toimintatavat kehittävät tulevaisuuden johtamisen tapoja.  

HY+johtamisohjelma tukee YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteita sekä maaliskuussa 2022 hyväksyttyä kansallista kestävän kehityksen strategiaa. 

KENELLE  

Ohjelma on suunnattu erityisesti sinulle, joka työskentelet johtajana tai esihenkilönä asiantuntijaorganisaatiossa tai muussa työyhteisössä (yritys, julkishallinto, järjestö).

KESKEISET HYÖDYT JA TAVOITTEET 

 • Päivität johtamisnäkemyksesi ja saat rohkeutta johtamiseen.   
 • Saat keinoja tulokselliseen johtamiseen muodostamalla kokonaiskuvan kestävyydestä ja siinä ihmisten kestävästä johtamisesta. 
 • Opit hyödyntämään systeemistä otetta ja saat välineitä johtaa tulevaisuusorientoituneesti monimutkaisessa toimintaympäristössä. 
 • Opit vaikuttamaan johtamisellasi myönteisesti henkilöstön työtyytyväisyyteen, työntekijäkokemukseen, työyhteisön hyvinvointiin ja asiakastyytyväisyyteen. 
 • Opit kehittämään organisaatiosi johtamis- ja toimintakulttuuria sekä johtamaan työntekijöiden moninaisuutta ja uudistumiskykyä. 
 • Opit viestimään vaikuttavasti ja osallistavasti ja saat näkemyksellisyyttä tehdä riskiarvioita viestintään liittyvistä uhista. 
 • Hahmotat kestävän johtamisen toteuttamismahdollisuuksia yhteiskunnan ja verkostojen näkökulmista. 
 • Syvennät itsetuntemustasi voidaksesi olla hyvä ja rohkea johtaja, joka mahdollistaa organisaation menestymisen. 

Valmennuksen aikana saat teemoihin liittyvää monitieteisestä ja uusinta yliopistollista tutkimustietoa hyödynnettäväksi työhösi.   

Ohjelman aikana tunnistat ja työstät omaan johtamistyöhösi liittyviä teemoja, joita voivat olla esimerkiksi:  

 • kestävyys ja rohkeus 
 • kompleksisuus, systeemisyys ja monipaikkaisuus 
 • tulos ja tavoitteellisuus 
 • asiakaslähtöisyys, nopeus ja ketteryys sekä resurssit 
 • hyvinvointi ja ihmislähtöisyys 
 • uusiutuminen ja oppiminen 
 • digitaalisuus 

SISÄLLÖT JA TOTEUTUS 

HY+johtamisohjelman kokonaislaajuus on 15 opintopistettä. Kokonaisuudessa on seitsemän eri moduulia (2 op / moduuli), joista voi valita kuusi moduulia. Jokainen moduuli sisältää kaksi valmennuspäivää, ennakkovalmistautumista sekä välityöskentelyä valmennuspäivien välissä ja jälkeen.

HY+johtamisohjelma pähkinänkuoressa

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Oppimisen messuilla innostuttiin yhdessä medialukutaidon ja digiosaamisen kehittämisestä
Perinteeksi muodostuneet Espoon oppimisen messut järjestettiin Opinmäen kampuksella 2.–3.11.2022. Messujen pääteemana oli medialukutaito. Tavoitteena oli […]
Farmasia
Farmasian erikoistumiskoulutukset: haku käynnistyy helmikuussa
Haku syksyllä 2023 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyy 13. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]
Positiivinen psykologia auttaa työyhteisön hyvinvoinnin ja työkulttuurin kehittämisessä
Mitä on positiivinen psykologia ja mitä sen opit voivat antaa yksilöille, yhteisöille ja organisaatioille? Miten […]

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!