Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Talouden uudet mallit kilpailuetuna

Koulutus on osa HY+johtamisohjelma - rohkeutta kestävään johtamiseen, josta saat kasvuvoimaa ja rohkeutta johtamisen muuttuvaan maastoon! Koulutuskokonaisuus tarjoaa kokonaiskuvan siitä, mitä on kestävä johtaminen ja siinä erityisesti ihmisten kestävä johtaminen. 
 

Ajankohta

7.3.–19.4.2023

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Hinta
1 900  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 356 )

Liiketoimintamallit ovat murroksessa. Digitalisaatio sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanudet luovat uusia mahdollisuuksia, Samaan aikaan kestävyyden rajat haastavat näkemystä jatkuvasta kasvusta. Miten valita omalle organisaatiolle sopiva strategia? Millaista sääntelyä toimintaympäristössä on ja mihin suuntaan sääntely kehittyy?

Modulissa tarkastellaan erityisesti hajautetun omistajuuden mahdolllistamia uudenlaisia liiketoimintamalleja, verkostojen ja ekosysteemien rakentumista ja niiden johtamista sekä kuluttaja- ja asiakaskokemuksen merkitystä organisaatiolle. Lisäksi tutkitaan, miten kestävyys haastaa nykyisiä talouden malleja mm. donitsitalousmallin avulla ja miten johtamisessa voidaan tunnistaa tällaisen toimintaympäristön mahdollisuuksia ja rajoitteita.
 
Keskeiset hyödyt ja tavoitteet:

  • Moduli rakentaa ajantasaista kuvaa organisaatioiden sääntelystä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.
  • Osallistuja oppii tunnistamaan oman organisaation toimintaympäristön muutosta sekä pystyy hahmottamaan ajassa vallitsevia muutostrendejä ja niiden tulevaisuussuuntia oman johtamisensa näkökulmasta.

    
Keskeiset sisällöt:

  • Keskeiset muutostrendit ja niihin vastaaminen
  • Sääntelyn merkitys

 Täydentyy 8/2022

 

 

Toteutus ja rakenne:

  • Kaksi (2) kokonaista valmennuspäivää, joihin kytkeytyy lyhyitä asiantuntija-alustuksia ja harjoituksia sekä valmentavaa ja vuorovaikutteista yhteispohdintaa ja -kehittämistä erilaisissa kokoonpanoissa
  • Ennakko- ja välityöskentelyä valmennusjaksojen välissä sekä mahdollinen jälkitehtävä: osallistujat pohtivat, työstävät ja harjoittelevat omia ja valmennukseen liittyviä keskeisiä teemoja yhdessä erilaisissa kokonpanoissa
  • Koulutuksessa hyödynnetään opiskelun ja oppimisen tukena verkko-oppimisalustaa, jossa osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja jakamaan teemaan liittyviä aiheita keskenään, sekä webinaarijärjestelmää
  • Lähitoteutus Helsingissä (Sairastapauksissa tai vastaavissa on mahdollisuus osallistua myös etänä, mutta lähiosallistumista suositellaan.)

Valmentajat ja kouluttajat: 

Jukka Ojasalo on dosentti ja Johannesburgin yliopiston vieraileva professori. Hänen tutkimusalueensa liittyvät palveluiden ja innovaatioiden johtamiseen, liiketoimintamalleihin ja verkostojen johtamiseen.

Jukka Mähönen on osuuskuntaoikeuden professori Helsingin yliopistossa ja oikeustieteen professori Oslon yliopistossa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat osuustoiminta, osuustoimintayritykset, liiketoimintamallit, kestävä yritystoiminta, kestävä rahoitus sekä kirjanpidon ja tilintarkastuksen sääntely.

Antti Talonen on tutkijatohtori ja Zagrebin yliopiston vieraileva professori.

Hinta ja ilmoittautuminen

Jos olet ilmoittautunut opiskelemaan koko HY+johtamisohjelmaan, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen koulutusmoduuleihin. Jos haluat osallistua vain tähän moduulin, ilmoittaudu mukaan tällä sivulla olevan ilmoittaudu-painikkeen kautta 5.2.2023 mennessä.

Moduulin hinta on 1 900 euroa + alv 24 % (yhteensä 2 356 euroa). Hinta sisältää valmennuspäivät kahvitarjoiluineen, lähiopiskelupäiviin liittyvien ennakko-, väli- ja jälkitehtävien ohjauksen ja ryhmäkohtaisen palautteen, opiskelumateriaalin sekä verkko-oppimisalustan ja mahdollisen webinaarijärjestelmän käytön koulutuksen aikana.

Yksittäisissä moduuleissa osallistuja voi kuljettaa läpi moduulin siihen liittyviä pienempiä kehittämisen kysymyksiä ja työstää moduulikohtaisia harjoituksia kytkien ne oman työn tai organisaation kehittämiseen. Yksittäisiin moduuleihin ei kuulu 360 arviointia ja palautetta, isomman kehittämishankkeen/Lab-työskentelyn ohjausta eikä coachausta/ työnohjausta, mutta jos tulet myöhemmin mukaan kokonaisuuden suorittajaksi, saat edellä mainitut edut mukaan oppimisprosessisi jatkoon.

Varaamme oikeuden koulutusmoduulia koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

7.3.–19.4.2023

Hinta
1 900  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 356 )

!

Jos haluat osallistua vain tähän koulutusmoduulin, ilmoittaudu mukaan 5.2.2023 mennessä.

Jos olet ilmoittautunut koulutuskokonaisuuteen HY+johtamisohjelma – rohkeutta kestävään johtamiseen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen tähän koulutusmoduuliin.
Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!