Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Talouden uudet mallit kilpailuetuna

Koulutuksessa tarkastellaan muun muassa uudenlaisia liiketoimintamalleja, arvoverkostojen rakentumista ja niiden johtamista. Koulutus on osa HY+johtamisohjelmaa, joka tarjoaa kokonaiskuvan siitä, mitä on kestävä johtaminen ja siinä erityisesti ihmisten kestävä johtaminen. Tämä koulutus on kokonaisuuden toinen moduuli, johon voi osallistua myös erikseen.

 

Ajankohta

7.3.–19.4.2023

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Hinta
1 900  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 356 )

Liiketoimintamallit ovat murroksessa. Digitalisaatio sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet luovat uusia mahdollisuuksia. Samaan aikaan kestävyyden rajat haastavat näkemystä jatkuvasta kasvusta. 

Miten valita omalle organisaatiolle sopiva polku kestävyyteen? Millaista sääntelyä toimintaympäristössä on ja mihin suuntaan sääntely kehittyy? 

Koulutuksessa tarkastellaan muun muassa omistajuuden eri muotoja ja niiden mahdollistamia uudenlaisia liiketoimintamalleja, arvoverkostojen rakentumista ja niiden johtamista sekä kuluttaja- ja asiakaskokemuksen merkitystä organisaatiolle.  

Lisäksi tutkitaan, miten kestävyys haastaa nykyisiä talouden malleja ja miten johtamisessa voidaan tunnistaa toimintaympäristön mahdollisuuksia ja riskejä. Moduulissa sukelletaan myös teeman juridisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

KESKEISET HYÖDYT JA TAVOITTEET 

 • Ymmärrät, mitä liiketoimintamallit ovat, ja tunnet prosessit, joilla niitä rakennetaan ja kehitetään. 
 • Tunnet YK:n, OECD:n ja EU:n kestävän kehityksen teemat ja ymmärrät, mitä vaikutuksia niillä on liiketoimintaan. 
 • Ymmärrät digitalisaation ja globalisaation vaikutuksen liiketoimintamalleihin ja arvoverkostoihin. 
 • Pääset perehtymään edellisiin liittyviin juridisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

KESKEISET SISÄLLÖT

Liiketoimintamalli    

 • Käsite   
 • Kehittäminen  
 • Esimerkki myös julkisen sektorin liiketoimintamallista 

Kestävän kehityksen vaikutus liiketoimintamalleihin   

 • YK:n SDG:t  
 • Vaikutuksia liiketoimintaan  

Digitalisaation ja globalisaation vaikutus liiketoimintamalleihin ja arvoverkostoihin   

 • Alustatalous  
 • Personal data  
 • Esimerkkejä ja tulevaisuuden skenaarioita  

Julkisten ja yksityisten organisaatioiden verkottuva yhteistyö    

 • Julkisen sektorin kehitysvaiheet  
 • Julkisen ja yksityisen sektorin toiminnan eroavaisuudet  

Innovaatioyhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä   

 • Public Private Partnership (PPP) 

Keinoja pyrkiä vahvistamaan yksilöiden asemaa arvoketjuissa: uudet keinot hallita ja omistaa dataa 

 • Eri mallit hallita tietoa: julkisvetoiset mallit, tuottajavetoiset mallit, kuluttajavetoiset mallit  

Oikeudellisia keinoja tukea kestävyyttä  

 • Innovatiiviset datan omistajuuteen perustuvat liiketoimintamallit, julkisten toimijoiden aktiivisuus, yritysten sääntely, yritysten huolellisuusvelvollisuus koko arvoketjusta, kestävyysraportointi, itsesääntely: globaalit standardit, IPR:ssä kehitys yksinoikeuksista jaettuihin oikeuksiin kuten oikeuteen korjata

Teemoja painotetaan ryhmän oppimistarpeiden mukaan. 

TOTEUTUS JA RAKENNE

 • Kaksi (2) kokonaista valmennuspäivää, joihin kytkeytyy lyhyitä asiantuntija-alustuksia ja harjoituksia sekä valmentavaa ja vuorovaikutteista yhteispohdintaa ja -kehittämistä erilaisissa kokoonpanoissa. Hyödynnetään käänteistä oppimista, jossa teemoihin perehdytään ennakolta ja valmennuspäivissä oivalletaan ja kehitetään yhdessä. 
 • Ennakko- ja välityöskentelyä valmennusjaksojen välissä sekä mahdollinen jälkitehtävä: osallistujat pohtivat, työstävät ja harjoittelevat omia ja valmennukseen liittyviä keskeisiä teemoja yhdessä erilaisissa kokonpanoissa 
 • Koulutuksessa hyödynnetään opiskelun ja oppimisen tukena webinaarijärjestelmää ja verkko-oppimisalustaa, jossa osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja jakamaan teemaan liittyviä aiheita keskenään. 
 • Lähitoteutus Helsingissä (Sairastapauksissa tai vastaavissa on mahdollisuus osallistua myös etänä, mutta lähiosallistumista suositellaan.)

VALMENTAJAT JA KOULUTTAJAT

Jukka Ojasalo on organisaatiotutkimuksen ja hallinnon dosentti Helsingin yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen asiantuntemusalueisiinsa kuuluvat liiketoimintamallit, palveluiden johtaminen ja muotoilu, verkostotalous ja yhteistyösuhteet sekä innovaation johtaminen.

Jukka Mähönen on osuuskuntaoikeuden professori Helsingin yliopistossa ja oikeustieteen professori Oslon yliopistossa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat osuustoiminta, osuustoimintayritykset, liiketoimintamallit, kestävä yritystoiminta, kestävä rahoitus sekä kirjanpidon ja tilintarkastuksen sääntely. 

Antti Talonen on tutkijatohtori ja Zagrebin yliopiston vieraileva professori. 

HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

Jos olet ilmoittautunut opiskelemaan koko HY+johtamisohjelmaan, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen koulutusmoduuleihin. Jos haluat osallistua vain tähän moduuliin, ilmoittaudu mukaan tällä sivulla olevan ilmoittaudu-painikkeen kautta 5.2.2023 mennessä. 

Moduulin hinta on 1 900 euroa + alv 24 % (yhteensä 2 356 euroa). Hinta sisältää valmennuspäivät kahvitarjoiluineen, lähiopiskelupäiviin liittyvien ennakko-, väli- ja jälkitehtävien ohjauksen ja ryhmäkohtaisen palautteen, opiskelumateriaalin sekä verkko-oppimisalustan ja mahdollisen webinaarijärjestelmän käytön koulutuksen aikana. 

Yksittäisissä moduuleissa osallistuja voi kuljettaa läpi moduulin siihen liittyviä pienempiä kehittämisen kysymyksiä ja työstää moduulikohtaisia harjoituksia kytkien ne oman työn tai organisaation kehittämiseen. Yksittäisiin moduuleihin ei kuulu Valmentavan johtajan ydintaidot 360 -arviointia ja palautetta, Kestävyyden avaimet -kirjaa, isomman kehittämishankkeen/Lab-työskentelyn ohjausta eikä coachausta/sparrausta, mutta jos tulet myöhemmin mukaan kokonaisuuden suorittajaksi, saat edellä mainitut edut mukaan oppimisprosessisi jatkoon. 

Varaamme oikeuden koulutusmoduulia koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa. 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

7.3.–19.4.2023

Hinta
1 900  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 356 )

!

Jos haluat osallistua vain tähän koulutusmoduulin, ilmoittaudu mukaan 5.2.2023 mennessä.

Jos olet ilmoittautunut koulutuskokonaisuuteen HY+johtamisohjelma – rohkeutta kestävään johtamiseen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen tähän koulutusmoduuliin.
Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!