Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Moninaisuuden johtaminen työn muutoksessa

Koulutuksessa haetaan vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten katsomukselliset ja arvokysymykset voidaan ottaa yhteisön voimavaraksi ja innovatiiviseksi kasvun lähtökohdaksi? Miten jokainen voi työyhteisössään edistää ja lisätä yhteiskunnan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Koulutus on osa HY+johtamisohjelmaa, joka tarjoaa kokonaiskuvan siitä, mitä on kestävä johtaminen ja siinä erityisesti ihmisten kestävä johtaminen. Tähän koulutusmoduuliin voi osallistua myös erikseen.

Ajankohta

15.8.–7.9.2023

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Hinta
1 900  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 356 )

Tänä päivänä harvalla työpaikalla on homogeeninen työntekijäjoukko. Arvot ja katsomukset saattavat herättää erilaisia jännitteitä, jotka voivat tuoda haasteita työyhteisön johtamiselle, kehittämiselle ja kasvun turvaamiselle. 

Moninaisuuden johtamisen tarkastelu ja reflektointi ovat erittäin ajankohtaisia asioita tämän päivän ja tulevaisuuden työelämässä. Suomalainen yhteiskunta ja sen seurauksena myös työyhteisöt ovat moninaistuneet arvolähtökohdiltaan ja katsomuksellisesti. 

Koulutus antaa valmiuksia kohdata ja ratkoa moninaistuvassa työyhteisössä esille nousevia uskonnollisia ja muita katsomuksellisia näkemyksiä sekä arvokysymyksiä johtamisen ja sen kehittämisen näkökulmasta. 

HYÖDYT JA TAVOITTEET

 • Hahmotat ja ymmärrät moninaisuuteen liittyviä käsitteitä (tasa-arvo, yhdenvertaisuus) sekä mahdollisuuksia johtaa ja kehittää moninaisia työyhteisöjä. 
 • Opit hyödyntämään moninaisuudessa ilmenevää rikkautta työyhteisön voimavarana ja kasvun mahdollisuutena. 
 • Opit ymmärtämään katsomuksiin liittyviä kysymyksiä, tunnistamaan niitä sekä saat valmiuksia katsomuksellisen moninaisuuden johtamiseen. 
 • Opit ymmärtämään monimuotoisuuden positiiviset ja negatiiviset vaikutukset ryhmän toimintaan. 
 • Saat keinoja monimuotoisen ryhmän yhtenäisyyden tunteen lisäämiseksi. 
 • Opit tuntemaan perus- ja ihmisoikeusjärjestelmää ja sen merkitystä työelämässä, mikä koskettaa jokaista työntekijää, myös johtajaa.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • Moninaisuus käsitteenä ja moninaisuuden johtaminen 
 • Moninaisuuden herättämät kysymyksenasettelut, kuten intersektionaalisuus; inkuulsio; kielellinen, kulttuurinen ja katsomuksellinen moninaisuus työyhteisöissä; ikäjohtaminen; sukupuolisensitiivinen johtaminen; yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kysymykset työyhteisössä (case-esimerkkejä ja vierailijoita) 
 • Katsomuksellinen moninaisuus ja sen johtaminen, erilainen ajatusmaailma 
 • Moninaisuuden tarjoamat mahdollisuudet liiketoiminnalle ja yhteiskunnalliselle tuottavuudelle 
 • Moninaisen tiimin potentiaalin hyödyntäminen 
 • Moninaisuus: yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet 
 • Organisaatioiden yhdistyminen ja uuden yhteisen rakentaminen  
 • Organisaatiofuusiot ja monimuotoinen uusi yhteisö 
 • Yhdenvertaisuus ja sukupuolten moninaisuus työelämän rikkautena 

Teemoja painotetaan ryhmän oppimistarpeiden mukaan.  

TOTEUTUSS JA RAKENNE

 • Kaksi (2) kokonaista valmennuspäivää, joihin kytkeytyy lyhyitä asiantuntija-alustuksia ja harjoituksia sekä valmentavaa ja vuorovaikutteista yhteispohdintaa ja -kehittämistä erilaisissa kokoonpanoissa. Hyödynnetään käänteistä oppimista, jossa teemoihin perehdytään ennakolta ja valmennuspäivissä oivalletaan ja kehitetään yhdessä. 
 • Ennakko- ja välityöskentelyä valmennusjaksojen välissä sekä mahdollinen jälkitehtävä: osallistujat pohtivat, työstävät ja harjoittelevat omia ja valmennukseen liittyviä keskeisiä teemoja yhdessä erilaisissa kokoonpanoissa. 
 • Koulutuksessa hyödynnetään opiskelun ja oppimisen tukena webinaarijärjestelmää ja verkko-oppimisalustaa, jossa osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja jakamaan teemaan liittyviä aiheita keskenään. 
 • Lähitoteutus Helsingissä (Sairastapauksissa tai vastaavissa on mahdollisuus osallistua myös etänä, mutta lähiosallistumista suositellaan.) 

VALMENTAJAT

Professori Arto Kallioniemi toimii akateemisessa johtotehtävässä varadekaanina ja vastaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa johtamiseen liittyvistä koulutuksista. Viime vuosina hän on erityisesti keskittynyt moninaisuuden johtamisen tutkimukseen ja opetukseen. Hän toimii lisäksi UNESCO-professorina alueinaan arvot, dialogi ja ihmisoikeudet. 

Tutkija, aikuiskouluttaja ja toimittaja Heidi Rautionmaa on toiminut pitkään maailmankatsomukselliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyvissä hankkeissa. Tällä hetkellä hän tekee tutkimusta katsomusdialogisuudesta kasvatuksessa. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus dialogitoimijana ja -kouluttajana myös liike-elämän ja johtajuuden sekä ohjauksen saralla. 

Jukka Lipponen vierailee koulutusmoduulin toisessa päivässä. Hän on sosiaalipsykologian vanhempi yliopistonlehtori ja tutkinut pitkään työntekijöiden kokemuksia ja suhtautumista isoihin organisaatiomuutoksiin, kuten fuusioihin ja irtisanomisiin. Lisäksi hän on viime aikoina tutkinut luottamuksen rakentumista esihenkilön ja alaisen välisessä suhteessa sekä uuden organisaatioidentiteetin muodostumista fuusion jälkeisessä tilanteessa.

Liisa Nieminen (OTT, VTM) vierailee koulutusmoduulissa videon välityksellä. Hän on vanhempi yliopistonlehtori ja dosentti Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hänellä on laaja tutkimus- ja opetuskokemus etenkin perus- ja ihmisoikeuksista. Nieminen on saanut yliopiston Maikki Friberg -palkinnon vuonna 2020 tunnustukseksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta tekemästään työstä. 

HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

Jos olet ilmoittautunut opiskelemaan koko HY+johtamisohjelmaan, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen koulutusmoduuleihin. Jos haluat osallistua vain tähän moduuliin, ilmoittaudu mukaan tällä sivulla olevan ilmoittaudu-painikkeen kautta 15.6.2023 mennessä. 

Moduulin hinta on 1 900 euroa + alv 24 % (yhteensä 2 356 euroa). Hinta sisältää valmennuspäivät kahvitarjoiluineen, lähiopiskelupäiviin liittyvien ennakko-, väli- ja jälkitehtävien ohjauksen ja ryhmäkohtaisen palautteen, opiskelumateriaalin sekä verkko-oppimisalustan ja mahdollisen webinaarijärjestelmän käytön koulutuksen aikana. 

Yksittäisissä moduuleissa osallistuja voi kuljettaa läpi moduulin siihen liittyviä pienempiä kehittämisen kysymyksiä ja työstää moduulikohtaisia harjoituksia kytkien ne oman työn tai organisaation kehittämiseen. Yksittäisiin moduuleihin ei kuulu Valmentavan johtajan ydintaidot 360 -arviointia ja palautetta, Kestävyyden avaimet -kirjaa, isomman kehittämishankkeen/Lab-työskentelyn ohjausta eikä coachausta/sparrausta, mutta jos tulet myöhemmin mukaan kokonaisuuden suorittajaksi, saat edellä mainitut edut mukaan oppimisprosessisi jatkoon. 

Varaamme oikeuden koulutusmoduulia koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa. 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

15.8.–7.9.2023

Hinta
1 900  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 356 )

!

Jos haluat osallistua vain tähän koulutusmoduulin, ilmoittaudu mukaan 15.6.2023 mennessä.

Jos olet ilmoittautunut koulutuskokonaisuuteen HY+johtamisohjelma – rohkeutta kestävään johtamiseen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen tähän koulutusmoduuliin.
Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!