FI | SV | EN

Koulutusten ja valmennusten suunnittelu ja toteutus

Valmennuksessa opit erilaisten koulutusten ja valmennusten suunnittelutaitoja. Saat tutkittua tietoa, työkaluja ja taitoja asiakas- ja oppijalähtöisen suunnittelun eri vaiheisiin. Valmennus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa koulutuksia ja valmennuksia, jotka vastaavat nykypäivän vaatimuksiin ja tukevat oppimista tehokkaasti. Käytännön harjoitusten kautta pääset työstämään omaa työtäsi tukevan koulutus-, valmennus- tai muun osaamisen kehittämisprosessin suunnitelman.

Ajankohta

4.9.–10.10.2024

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Koulutus järjestetään kokonaan etäyhteydellä verkossa
Hinta
990  (+alv/vat 24%)
(yht. 1 227,60 )

KENELLE

Koulutusten ja valmennusten suunnittelu ja toteutus -valmennus palvelee sekä kokeneita koulutusalan ammattilaisia, jotka etsivät syvällisempää ymmärrystä ja uusia ideoita että niitä, jotka vasta aloittavat koulutuksen suunnittelun parissa ja haluavat rakentaa vahvan osaamispohjan. Valmennus sopii erityisesti seuraaville:

 • Koulutusammattilaiset, kuten kouluttajat, valmentajat ja opettajat, jotka haluavat päivittää taitojaan ja oppia uusia menetelmiä oppija- ja asiakaslähtöisen suunnittelun alueella.
 • HR-asiantuntijat ja muut henkilöstöhallinnon ammattilaiset, jotka suunnittelevat ja toteuttavat sisäisiä koulutuksia ja kehitysohjelmia organisaatiossaan.
 • Konsultit ja koulutussuunnittelijat, jotka työskentelevät itsenäisesti tai konsulttiyrityksissä ja auttavat asiakkaita kehittämään ja toteuttamaan koulutuksia.
 • Kehitys- ja koulutuspäälliköt, jotka vastaavat organisaatioidensa koulutusstrategiasta ja -käytäntöjen kehittämisestä.
 • Projektipäälliköt ja tiiminvetäjät, jotka johtavat koulutus- ja kehitysprojekteja ja haluavat vahvistaa oppijalähtöisyyttä projektien suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Digioppimisen asiantuntijat, jotka keskittyvät verkkokoulutusten ja digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja haluavat laajentaa suunnitteluosaamistaan.

HYÖDYT JA TAVOITTEET

 • Tunnistat koulutusten ja valmennusten suunnittelussa huomioitavat keskeiset asiat ja niihin vaikuttavat tekijät.
 • Kirkastat suunnittelijan rooliasi ja perehdyt suunnittelun tulevaisuuden suuntauksiin.
 • Opit hyödyntämään laadukkaan oppimisen sekä erilaisten oppimiskäsitysten näkökulmia suunnittelussa.
 • Opit suunnittelemaan ja tuotteistamaan asiakas- ja oppijalähtöisesti koulutuksia, valmennuksia tai muita osaamisen kehittämisprosesseja.
 • Saat näkökulmia digitaalisuuden hyödyntämiseen lähi-, etä- ja hybriditoteutuksissa, myös kokonaisten verkkokoulutusten suunnitteluun.
 • Löydät uusia inspiraation lähteitä ja vaihtoehtoja suunnittelutyöhösi todellisten case-esimerkkien kautta.
 • Saat valmiuksia ennakoida ja löytää ratkaisuja mahdollisiin toteutuksen haasteisiin jo suunnitteluvaiheessa.
 • Verkostoidut ja saat välineitä yhteissuunnitteluun.

TOTEUTUS

Valmennus koostuu neljästä 4 tunnin etäkoulutuskerrasta (4.9., 11.9., 25.9., ja 10.10.). Kaikki koulutuskerrat toteutetaan etäyhteydellä klo 12-16. 

Valmennus sisältää myös kaksi tunnin webinaaria:  
1. webinaari ensimmäisellä koulutuskerralla aloittaa koulutuksen: Mitä aivotutkimus voi kertoa oppimisesta ja millaisia eväitä se antaa koulutuksen suunnitteluun? Aivotutkija ja professori Minna Huotilainen, Helsingin yliopisto  
2. webinaari Ke 2.10. klo 15-16: Orientaatio oppimisanalytiikasta. Yliopistonlehtori Erkki Kaila.

Webinaarit tallennetaan, joten voit katsoa ne myöhemmin, jos et pääse osallistumaan kyseisinä ajankohtina.

Koulutuskerrat koostuvat teemaan virittävistä asiantuntija-alustuksista sekä pari- ja ryhmätehtävistä. Työskentelymenetelmät ovat osallistavia ja fasilitoivia. Osallistujien kokemusten, ajatusten ja suunnittelutyökalujen jakaminen on valmennuksen keskiössä. Tämä mahdollistaa myös osallistujien verkostoitumisen.

Välijakson aikana osallistujat työstävät vaiheittain omaa työtään tukevan koulutus-, valmennus- tai muun osaamisen kehittämisprosessin suunnitelman. Suunnitelma tai siihen läheisesti liittyvä tehtävä tehdään omaan organisaatioon tai vastaavaan (esim. harrastus- tai järjestötoimintaan). Osallistujat saavat kouluttajalta ja muilta osallistujilta palautetta.

SISÄLTÖ

 • Millainen on hyvin suunniteltu koulutus ja valmennus
 • Erilaiset oppimiskäsitykset suunnittelun taustalla
 • Laadukas oppiminen ja aikuisen oppimisen tukeminen
 • Linjakas suunnittelu ja sen eri vaiheissa huomioitavia asioita – tavoitteista aina vaikuttavuuden arviointiin
 • Työskentelymenetelmien valinta ja keskeisiä osallistavia ja fasilitoivia menetelmiä
 • Oppimisanalytiikan lyhyt katsaus
 • Talous-, myynti- ja markkinointinäkökulman huomioiminen 
 • Erilaisia suunnittelun ja toteutuksen case-esimerkkejä
 • Kouluttajan keskeiset tehtävät ja toteutuksessa huomioitavia asioita

Valmennuksessa suunnittelua tarkastellaan sekä organisaation sisäisenä että ulkoisena prosessina. Keskiössä on asiakas ja oppija.

KOULUTTAJAT JA VALMENTAJAT

Pääkouluttajana ja prosessin vetäjänä toimii Hanne Koli, joka on pitkän linjan suunnittelija, verkkopedagogi ja tietokirjailija. Hän on ollut kehittämässä niin yritysten kuin oppilaitostenkin koulutuksia digitaalisilla menetelmillä osallistuja- ja käyttäjälähtöisiksi. Hanne on kirjoittanut useita kirjoja oppimisprosessin suunnittelusta verkossa, minkä lisäksi hänellä on vahva osaaminen ja kokemus erilaisista osaamisen johtamisen ja kehittämisen toteutuksista sekä erilaisista arviointiprosesseista erilaisissa organisaatioissa.

Toisena kouluttajana osassa päivistä toimii Anne Haarala-Muhonen (KT). Hänellä on vahva tausta henkilöstön kehittäjänä. Nykyisin hän tutkii oppimista ja yliopistopedagogiikkaa ja opettaa sitä henkilökunnalle ja jatko-opiskelijoille. Hän opettaa myös opiskelutaitoja. Hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys.

Valmennuksessa vierailee webinaarin välityksellä aivotutkija, kasvatustieteen professori Minna Huotilainen (KT). Hän kertoo, mitä aivotutkimus voi kertoa oppimisesta ja millaisia eväitä se antaa koulutukseen suunnitteluun. Huotilainen tuo koulutukseen aivotutkimuksen uusimpia tuulia ja esittää konkreettisia, koulutuksen suunnittelussa sovellettavia ehdotuksia. Huotilainen on palkittu ja arvostettu professori ja aivotutkija. Huotilainen on Kognitiotieteen dosentti ja ollut vuoden 2018 alusta Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori. Hänet nimettiin mm. vuoden koulutusvaikuttajaksi 2019. Huotilainen on kirjoittanut aiheesta myös neljä kirjaa: Tunne aivosi (2017), Aivot työssä (2018), Keskittymiskyvyn elvytysopas (2018), Näin aivot oppivat (2019) 
sekä Uuden ajan muistikirja (2019).

 
   
Erkki Kaila (FT) vierailee valmennuksessa oppimisanalytiikkaan johdattelevalla webinaarilla. Hän kertoo, kuinka oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää ja mitä asioita oppimisanalytiikan käyttämisessä tulee huomioida. Kaila on tutkinut digitaalista oppimista ja oppimisanalytiikkaa yli 10 vuoden ajan. Hän on myös yksi laajasti käytössä olevan ViLLE-oppimisjärjestelmän alkuperäiskehittäjistä.  

Marianne Terkki-Mallat (KM, liiketoiminta-alueen päällikkö) on mukana yhdessä koulutusosuudessa avaamassa koulutusten suunnitteluun vaikuttavia taloudellisia, myynnin ja markkinoinnin näkökulmia aitojen casejen pohjalta. Hänellä on työnohjaajan ja opettajan pedagoginen pätevyys. Hän on myös systeeminen business coach. Hän on perehtynyt myös palvelumuotoiluun ja koulutuspalvelujen ja erilaisten oppimisprosessien muotoiluun. Koulutuspalvelujden myynti on osa hänen työtään.

ILMOITTAUDU / HAE

Hinta 990 euroa (+ALV 24%) . Hinta sisältää etäkoulutuskertojen opetuksen, ohjauksen ja ohjatun verkkotyöskentelyn välijaksoilla sekä webinaarit, opiskelumateriaalin ja Moodle-verkkoympäristön käytön opiskelun aikana.

Ilmoittautuminen päättyy 11.8.2024.

LISÄTIETOA

Tarjoamme valmennusta myös organisaatioille räätälöitynä. Tutustu asiakastarinaan!

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

4.9.–10.10.2024

Hinta
990  (+alv/vat 24%)
(yht. 1 227,60 )

!

Ilmoittaudu viimeistään 20.8.

Ota yhteyttä
Hannu Niemelä
+358 50 4392416
hannu.niemela@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista