FI | SV | EN
Asiakastarina:

KEHA-keskus

Tukea KEHA-keskukselle koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen

KEHA-keskus on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. Kehittämisasiantuntija Heli Pohjolainen työskentelee KEHA-keskuksen yksikössä, joka vastaa muun muassa henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Yksikössä suunnitellaan henkilöstökoulutuksia sekä koulutetaan ja toteutetaan myös verkkokursseja erilaisista teemoista.

”Halusimme lähteä vahvistamaan osaamistamme oppijalähtöisestä kouluttamisesta, koska ryhmäämme on lähiaikoina rekrytoitu iso joukko uusia työntekijöitä”, Pohjolainen kertoo. Hänen yksikkönsä tilasi HY+:lta koulutuksen, jonka avulla haluttiin tukea henkilöstöä oppijalähtöisten ja laadukkaiden koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

”Samalla kun halusimme vahvistaa uusien työntekijöidemme kouluttajaosaamista, halusimme myös terävöittää yhteistä ymmärrystämme opetuksen ja oppimisen vuorovaikutuksesta ja siitä, miten voimme tukea oppimista yhä paremmin”, Pohjolainen tuo esiin.

HY+ valikoitui yhteistyökumppaniksi Pohjolaisen mukaan ennakkoselvittelyjen ja aikaisempien kokemusten perusteella.

“Totesimme Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluilla olevan Suomen parasta asiantuntemusta juuri oppijalähtöisyyden huomioimisessa ja siinä, miten suunnitella laadukkaita henkilöstökoulutuksia. Myös mahdollisuus räätälöityyn koulutukseen oli meille tärkeä.”

HY+:n KEHA-keskukselle toteuttama koulutus käynnistyi marraskuussa 2021 ja päättyi helmikuussa 2022. Koulutusprosessi eteni Pohjolaisen mukaan hyvin suunnitellusti neljän eri jakson kautta, joiden välissä oli välitehtäviä.

Koulutukseen osallistui Pohjolaisen yksiköstä noin 20 henkilöä, jotka toimivat tavalla tai toisella kouluttajan roolissa. ”Osalla oli useiden vuosien kokemusta kouluttamisesta ja koulutusten suunnittelusta, osa oli vasta tämän työuran alussa.”

“Suurin osa koulutukseen osallistuneista pystyi hyödyntämään sen suoraan omaan työhönsä ja sillä hetkellä käynnissä olevien koulutusten suunnitteluihin”, Pohjolainen kertoo. ”Koulutuksessa saadut opit saatiin näin heti käytäntöön.”

Koulutuksen tavoitteena oli myös lisätä yksikön kouluttajien ymmärrystä koulutussuunnittelun taustalla vaikuttavista oppimiskäsityksistä ja pohtia, mistä tekijöistä laadukas oppiminen muodostuu. ”Koulutuksen avulla saimme vahvistettua yhteistä näkemystä siitä, miten organisaatiossamme koulutukset suunnitellaan ja miten kiinnitämme huomiota oppijaan”, Pohjolainen toteaa.

HY+:n toteuttamalla koulutuksella oli Pohjolaisen mukaan välitöntä vaikutusta hänen yksikössään suunnitteilla oleviin koulutuksiin. ”Kiinnitimme heti entistä enemmän huomiota oppimistavoitteiden asettamiseen ja oppimiselle otollisen ilmapiirin luomiseen.”

Pohjolaisen yksikössä oltiin hyvin tyytyväisiä koulutukseen, joka vastasi erinomaisesti heidän tarpeisiinsa.

“Yhteistyö HY+ kanssa oli suunnitelmallista ja säännöllistä. Erityiskiitosta haluamme jakaa pääkouluttajana toimineelle Hanne Kolille, joka jousti tarpeidemme mukaan ja tarjosi myös ylimääräistä oppia sillä hetkellä akuuttina esille nousseisiin asioihin”, Pohjolainen kiittää.

Kiinnostuitko? Tutustu räätälöityihin koulutuksiimme!

Lisää asiakastarinoita