FI | SV | EN
Asiakastarina:

Kotkan kaupunki

Valmentavaa ja uudistavaa johtajuutta Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksessa

Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksen esihenkilöstö osallistui hiljattain HY+:n järjestämään valmentavan johtajuuden koulutukseen. Kaupungin henkilöstöpalveluiden toteuttama esihenkilöiden työhyvinvointikysely oli tuonut esiin tarpeen uudistaa varhaiskasvatuksen johtamisen toimintamalleja. 

”Tunnistettiin esihenkilötyön kuormittavuus ja tarve uudistaa johtamisen toimintakulttuuria sekä organisaatiorakennetta johtamisen eri tasoilla ja varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa,” Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksen kehittämissuunnittelija Pia Eskola kuvailee lähtötilannetta. Hänen mukaansa varhaiskasvatuksen johtamisorganisaatio tarvitsi yhteisöllisyyden vahvistamista ja työn ilon sekä työn imun uudelleen löytämistä.

Osallistava oppimiskokemus koulutuksen ytimessä

Eskola perustelee HY+:n valmentavan johtajuuden koulutuksen valintaa sillä, että koulutuspäivien sisällöt ja tavoitteet vastasivat parhaiten Kotkan varhaiskasvatuksen asettamia vaatimuksia. 

“Koulutuskokonaisuuteen sisältyi myös Valmentavan johtamisen ydintaito -arviointi (360°) osallistujille. Johtamisen ja osaamisen näkökulmasta se on merkityksellinen tekijä,” Eskola lisää. Tämän lisäksi organisaatio piti tärkeänä, että koulutus toi johtamiseen monisuuntaista tieteellistä näkökulmaa. 

Koulutukseen osallistuivat varhaiskasvatusjohtaja, päiväkodinjohtajat, varhaiskasvatuksen aluepäälliköt, varhaiskasvatuksen sekä varhaiserityiskasvatuksen suunnittelijat. Koulutus sisälsi neljä koko päivän kestävää lähiopetuspäivää Kotkassa sekä kolme koulutusta tukevaa webinaaria, jotka katsottiin yhdessä.

”Osallistujat osallistettiin eri menetelmin lähipäivissä; koulutusilmapiiri mahdollisti mukaan heittäytymisen, yhdessä oppimisen ja oivaltamisen. Koulutukseen sisältyi oppimista ja osaamista tukevia käytännön harjoituksia ja käytännönläheisiä oppimistehtäviä,” Eskola kuvaa prosessia.

Pia Eskola ja Heidi Porttila Kotkan varhaiskasvatuksesta

Koulutuksen hedelmät osana organisaation arkea

Varhaiskasvatus on jatkanut koulutuksesta saadun opin näkyväksi tekemistä arjen yhteisissä johtajakokouksissa, joissa tunnistetaan tavoitteita ja luodaan toimintatapoja yhdessä pedagogisen arjen vahvistamiseksi.

Koulutuskokonaisuus on myös ollut osa KEiJO eli Kehittyvä johtaminen -hankkeen tavoitteita. Hanketta on koordinoinut kehittämiskoordinaattori Heidi Porttila

 “Ongelmien kääntäminen tavoitteiksi ylläpitää ratkaisukeskeisyyttä ja lisää positiivisen johtamisen työkulttuuria koko varhaiskasvatukseen. Yhteiset koulutuspäivät ja työtavat valmentavan johtamisen menetelmin opettivat meidät tuntemaan toisemme paremmin,” Porttila lisää. Organisaatio on jatkanut sisäistä kouluttautumista työpajoilla, työnohjauksella, yhteisillä johtajakokouksilla sekä pomopajoilla, jotka ovat myös mahdollistaneet vahvan kollegiaalisen tuen. 

”Vahva yhteisöllisyys ja sen kehittäminen yhteisessä päätöksenteossa sekä onnistunut yhteisten tavoitteiden asettelu ovat lisänneet tyytyväisyyttä koko organisaation johtamistapaan,” Porttila iloitsee.

Päiväkodinjohtajat ovat kokeneet, että valmentavan johtamisen koulutus on antanut heille myös valmiuksia tukea henkilöstön työhyvinvointia. Lisäksi he kokevat, että työnantaja kannustaa heitä osaamisen kehittämiseen. 

Myös esihenkilöiden uuden työhyvinvointikyselyn tulokset vaikuttavat lupaavilta. “Tulokset osoittavat työhön sitoutumisen sekä työnilon ja innostuksen nousseen merkittävästi. Työn kuormittavuuden on koettu laskeneen. Päiväkodinjohtajat kokevat, että aikaa ja voimavaroja jää myös omalle elämälle,” Porttila kertoo. 

Koulutuksen toiveet ja odotukset täyttyivät sataprosenttisesti 

Yhteistyö HY+:n kanssa oli Porttilan mukaan erittäin onnistunutta. ”Koulutuskokonaisuus räätälöitiin tarpeidemme mukaisesti. Yhteistyö on ollut sujuvaa, tiedottaminen ajantasaista ja koulutuskokonaisuus toteutui yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti. Toiveet ja odotukset täyttyivät sataprosenttisesti.”

Kokonaisuuden suunnittelijana ja yhteyshenkilönä asiakkaaseen päin toimi HY+:n liiketoiminta-alueen päällikkö Marianne Terkki-Mallat. Hän kiittää Kotkan kaupungin yhteyshenkilöitä erinomaisesta yhteistyöstä, kaikkia kouluttajia ammattitaitoisesta toiminnasta ja koulutuksen osallistujia loistavasta sitoutumisesta koko koulutusprosessiin. “Jokaista edellä mainittua osapuolta tarvittiin, jotta päästiin näin hienoon ja vaikuttavaan lopputulokseen,” Terkki-Mallat kiteyttää.

Kiinnostuitko? Tutustu räätälöityihin koulutuksiimme!

Lisää asiakastarinoita