FI | SV | EN
Asiakastarina:

THL

Pedagogisten opintojen koulutuskokonaisuus THL:n tutkijoille

THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarjoaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Tutkimus on yksi THL:n lakisääteisistä tehtävistä ja myös THL:n kehittämis- ja asiantuntijatyön sekä tilastotoiminnan laadun edellytys.

THL:n henkilöstöön kuuluu paljon väitöstutkijoita, joista moni on kiinnostunut dosentuurin arvon hakemisesta oman alansa yliopistosta. Dosentuurin arvoa hakiessaan tutkijat tarvitsevat pedagogisia opintoja.

THL halusi tarjota henkilöstölleen mahdollisuuden pedagogisten opintojen suorittamiseen. Koulutuksen tarjoajaksi valikoitui Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, joka on nyt toteuttanut yhteensä kolme pedagogisten opintojen koulutusta THL:lle useamman vuoden aikana.

THL:n henkilöstöpäällikkö Leena Kanerva kertoo, että yhteistyö HY+:n kanssa on ollut sujuvaa. ”Kerran laadittu onnistunut yhteistyökokemus on antanut hyvän pohjan uusille toteutuskerroille”, hän toteaa. HY+:n ja THL:n yhteistyö jatkuu siis todennäköisesti myös tulevaisuudessa.

Kanervan mukaan HY+:n toteuttamiin koulutuksiin on osallistunut lähes 100 erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa työskentelevää THL:n asiantuntijaa monipuolisesti eri aloilta. Koulutuksiin osallistuneet ovat muun muassa taloustieteen, sosiologian, terveydenhuollon, yhteiskuntapolitiikan, oikeustieteen, kasvatustieteen, virologian ja psykologian tieteenaloilta.

Neljä opetusjaksoa ja ennakko- ja välitehtäviä sisältävän koulutuskokonaisuuden aikana osallistujat perehtyvät oppimiseen ja opettamiseen yliopistossa sekä niiden väliseen yhteyteen. Dosentuurin pätevyysvaatimusten mukaiset pedagogiset opinnot tarjoavat osallistujille perusvalmiudet oman opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Osalla osallistujista on ollut pedagogisia opintoja taustalla ennen HY+:n koulutuksen suorittamista, mutta osalle aihealue on ollut kokonaan uusi. Palautteiden perusteella sekä kokeneemmat että vähemmän aiheeseen perehtyneet ovat saaneet koulutuksesta olennaista tietoa ja osaamista.

”Tietämykseni ja ymmärrykseni oppimisesta ja laadukkaasta opetuksesta kasvoi räjähdysmäisesti”, eräs osallistuja kiteyttää koulutuksen antia palautteessaan.

Palautteissa korostuu osallistujien saama teoreettinen ja konkreettinen hyöty sekä opetustyöhön että muuhun asiantuntijatyöhön. ”Oli valaiseva hetki tajuta kuinka hyvin kaikki koulutuksessa käydyt asiat ovat hyödynnettävissä omassa työssä opiskelijoiden ohjaajana, työkavereiden tukemisessa sekä tutkijana ja asiantuntijana esiintyessä”, eräs osallistuja kuvailee palautteessa.

Myös Kanervan mukaan koulutuksen tarjoamat esiintymistaidot ovat olleet arvokkaita koko organisaatiolle, sillä niitä tarvitaan THL:n työtehtävissä.

Kanerva summaa HY+:n toteuttaman pedagogisten opintojen koulutuskokonaisuuden saaneen aikaan tarvittavaa osaamista ja tukeneen osallistujien työskentelyä THL:ssä. ”Koulutuskokonaisuus on selkeä ja napakka ja hyvin tarpeisiimme soveltuva.”

Kiinnostuitko? Tutustu räätälöityihin koulutuksiimme!

Lisää asiakastarinoita