FI | SV | EN

Kestävän työelämän coach -sertifiointivalmennus

Työelämä on muuttunut ja muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Tämä ohjelma on kehitetty vastaamaan kestävän työelämän tarpeisiin ja haasteisiin. Se kehittää coaching-taitoja ja samalla parantaa työyhteisön hyvinvointia sekä organisaation tuloksellisuutta. Osallistujana saat myös erinomaiset valmiudet toimia coachaavasti niin yksilöiden, ryhmien kuin tiimienkin kanssa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Ajankohta

11.12.2024–22.5.2025

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki, keskustakampuksen tilat
Hinta
4 800  (+alv/vat 24%)
(yht. 5 952 )

Kestävän työelämän coach -sertifiointivalmennus vastaa kestävän työelämän tarpeisiin ja haasteisiin. Sitä ohjaavia teemoja ovat vastuullisuus, ekologisuus, eettisyys, luottamuksellisuus, vuorovaikutteisuus, kestävyys, inhimillisyys sekä tulevaisuusorientaatio. Ohjelmassa hyödynnetään useita coachingin taustateorioita, kuten esimerkiksi humanistista ja positiivista psykologiaa, aikuiskasvatus- ja kehitysteorioita sekä systeemiteorioita. Saat myös tuoretta tietoa coachingtutkimuksen eri osa-alueilta. Koulutusohjelma on International Coaching Federationin (ICF) akkreditoima ja noudattaa European Mentoring and Coaching Councilin (EMCC) laatuvaatimuksia.

Koulutus kehittää coachingtaitoja ja samalla se parantaa yksilön ja työyhteisön hyvinvointia sekä organisaation tuloksellisuutta. Saat erinomaiset valmiudet toimia coachina jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä niin yksilöiden, ryhmien kuin tiimienkin kanssa.

KENELLE

Ohjelma antaa kokonaisvaltaisen näkemyksen, tiedot ja taidot coachaavan otteen käyttämiseen työelämän eri rooleissa. Ohjelman aikana pääset pohtimaan, miten sovellat coachingtaitoja omassa roolissasi. Voit toimia esimerkiksi ulkoisena tai sisäisenä coachina, johtajana, esihenkilönä, myynnissä, HR-ammattilaisena tai asiakaspalvelutehtävissä. Seuraavassa muutamia erimerkkejä soveltamisalueista: 

Sisäiseksi tai ulkoiseksi ammatticoachiksi haluavat:

 • Miten toimia ammattimaisesti ja vaikuttavasti? 
 • Kuinka viedä oma ohjausosaaminen seuraavalle tasolle coachingtaitojen kautta?
 • Miten astua kansainvälisen sertifioitumisen polulle ja vahvistaa omaa brändiä ammatticoachina?

Johtajat ja esihenkilöt, jotka hyötyvät valmentavasta työotteesta:

 • Kuinka luoda tehokas ja hyvinvoiva uuden ajan työkulttuuri omaan tiimiin?
 • Kuinka toteuttaa valmentavaa johtajuutta arjessa osana omaa johtajan / esihenkilön roolia?

Myynnin ammattilaset, jotka tekevät myyntiä modernilla ja asiakaslähtöisellä otteella:

 • Miten hyödynnän coachaavaan työotteen taitoja asiakastyössä
 • Mitä vuorovaikutustaitoja tarvitsen luottamuksellisen kumppanuuden rakentamiseen?
 • Miten uusasiakastapaamisessa saan asiakkaan kiinnostumaan yhteistyöstä ja lisäarvosta?

HR:n sekä muiden tukipalveluiden edustajat pohtivat ja saavat ajatuksia:

 • Kuinka hyödyntää valmentavaa otetta osana työtä?
 • Miten ja milloin toimia sisäisenä coachina?
 • Kuinka integroida coaching luontevaksi osaksi HR-, tuki- ja kehitysprosesseja?
 • Kuinka luoda valmentavan otteen työkulttuuria koko organisaatioon?

Asiantuntijapalveluita tuottavat ja asiakaspalvelutyötä tekevät:

 • Miten integroida coaching osaksi asiantuntijapalveluita sekä asiakaspalvelua?
 • Mitä huomioida sisäisiä tai ulkoisia coacheja hyödynnettäessä?

HYÖDYT JA TAVOITTEET

Valmennuksen tavoitteena on:

 • tarjota osallistujille vankka perusosaaminen coachingin ja valmentavan työotteen keskeisestä ytimestä ja sen hyödyntämisestä uuden ajan työelämässä
 • antaa osallistujille tarvittavat tiedot, taidot ja työvälineet valmentavan otteen ammattimaiseen soveltamiseen osana kunkin omaa työroolia (esim. HR, esihenkilötyö, asiantuntija jne.)
 • luoda perustaa koko organisaation entistä vahvemmalle siirtymiselle kohti valmentavan otteen työkulttuuria.
 • tukea kunkin henkilökohtaista matkaa coachina kasvamisessa sekä itsenäisesti, että yhdessä muiden kanssa
 • auttaa osallistujaa ymmärtämään, miten coachingin vaikuttavuutta voidaan mitata ja arvioida ja miksi vaikuttavuuden arviointi on tärkeää.

Coaching on käytännön taito, jonka kehittämiseen tarvitaan harjoittelua. Ennen kaikkea coachingin oppiminen vaatii ajattelutavan muutosta. Ohjelma tarjoaa runsaasti erilaisia työkaluja ja paljon käytännön harjoittelua. Saat kehittymisesi tueksi myös paljon arvokasta palautetta.

TOTEUTUS    

Valmennuksen ytimen muodostaa kansainvälisesti akkreditoitu Certified Developmental Business Coach -ohjelma.   

Koulutus suoritetaan lähiopiskeluna. Sitä täydentää välijaksojen verkkotyöskentely, johon sisältyy kolme webinaaria, kirjapiiri ja digitaalista materiaalia kuten artikkeleita ja videoita. 

Klikkaa kuvaa, niin näet sen isompana.

SISÄLTÖ

 • Lähiopiskelua
  • 9 vuorovaikutteista valmennuspäivää
   • Coachina toimiminen uuden ajan työelämässä 11.-12.12.2024 klo 8.30-16
    • Uuden ajan työelämä ja muuttuvat odotukset
    • Coachingin kolme suuntaa
    • Milloin coaching on oikea tukimuoto?
    • Coachingsopimus
    • Coachingkeskustelu käytännössä
   • Coachin taidot ja onnistuneen coachig-kohtaamisen toteutus 22.-23.1.2025 klo 8.30-16
    • Minä coachina – Itsensä tunteminen
    • Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen – oman toiminnan sopeuttaminen coachin roolissa
    • Kuuntelemisen ja läsnäolon taidot coachingin ydintaitoina
    • Luottamuksen rakentaminen ja luottamuksellisuus
    • Coachina kehittyminen
    • Työkalut coachingissa
    • Eettisyys
   • Coaching-keskustelun mallit ja ydintaitojen vahvistaminen 5.-6.3.2025 klo 8.30-16
    • ToGROW malli
    • Urapääomamalli coachingissa
    • Eettisten tapausten tutkiminen
    • Coachingin ydintaitojen vahvistaminen
    • Coachingprosessin arvioiminen ja vaikuttavuuden mittaaminen
   • Ryhmien ja tiimien coaching, coach-identiteetti 9.-10.4.2025 klo 8.30-16
    • Tiimi- ja ryhmäcoachingin erot
    • Coachaava ote tiimin johtamisessa
    • Minä tiimin coachina
    • Toimivan tiimin elementit
    • Oman coach identiteetin tutkiminen
    • Coachina kehittyminen
   • Systeemisyys coachingissa ja mentorcoaching 22.5.2025 klo 8.30-16
 • Välijakson työskentely: 
  • 3 valmennuspäivien väliin sijoittuvaa webinaaria
  • Välityöskentelyä valmennuskertojen välissä, jossa osallistujat pohtivat ja työstävät valmennukseen liittyviä keskeisiä teemoja
  • Verkko-oppimisympäristö videoineen, artikkeleineen ja työkaluineen tukee välijakson työskentelyä
 • Harjoittelu:
  • yksilö- ja ryhmäcoaching-harjoittelua
  • kirjapiiri (2 x 90 min.)
  • mentorcoaching (2 h) pienryhmissä
  • pienryhmätyöskentely

KOULUTTAJAT JA  VALMENTAJAT    

 
Dan Soback on kokenut ja alallaan arvostettu valmentavan johtajuuden kouluttaja ja coach. Hänellä on noin 20 vuoden kokemus johtamisen kehittämisestä lukuisilta eri toimialoilta. Hänen toimintansa ytimessä on auttaa yksilöitä ja yhteisöjä kasvamaan kohti viisasta johtajuutta uuden ajan toimintaympäristössä. Soback on toiminut opettajana yli tuhannelle ammatticoachiksi valmistuvalle kansainvälisesti akkreditoidussa coachien koulutusohjelmassa. Häneltä ilmestyi keväällä 2021 uusi kirja Valmentava johtajuus – opas voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen.

 •  Johtamiskouluttaja ja kirjailija
 • Erityisteemat: viisas johtajuus, johtamisen tulevaisuus, valmentava johtajuus
 • Kokenut ammatticoachien kouluttaja
 • Certified Business Coach Master
 • Associate Certified Coach (ICF)
 • DI (liiketoimintaverkostot)
 • NLP Associate Trainer 

 
Anniina Hukari on intohimoinen työelämän hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteenliittäjä, joka uskoo, että paras tekeminen syntyy siinä pisteessä, missä järki ja sydän kulkevat samaan suuntaan.  Hukari on kouluttanut valmennus-, fasilitointi-, mentorointi- ja coachingtaitoja erityyppisissä organisaatioissa tuloksellisesti yli kahdenkymmenen vuoden ajan. 

 • Business coach master (PCC)
 • Coachingtaitojen kouluttaja
 • Ammattivalmentaja ja puhuja
 • Stressinhallinta- ja palautumisvalmentaja, NLP Trainer
 • DI, Hypnoterapeutti
 • Pedagoginen opettajapätevyys 

   
   
Raija Salomaa toimii prosessivetäjänä ja valmennusohjelmasta vastaavana. Hän on monipuolinen ja innostava coachingin pioneeri, jonka intohimona on ammattimaisen coachingin kehittäminen ja sen laajan hyödyntämisen mahdollistaminen. Ennen coach-uraa hän työskenteli erilaisissa kansainvälisissä organisaatioissa johtamistehtävissä. Salomaa on toiminut coachingin parissa vuodesta 2005 ja suorittanut opinnot muun muassa Fielding Graduate Universityn Evidence-Based Coaching Certificate -ohjelmassa USA:ssa, Oxford Brookes Universityn Professional Certificate of Advanced Study in Coaching Supervision koulutuksessa Englannissa ja väitellyt coachingista Vaasan yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa (johtaminen) 2017.  Salomaa on ensimmäinen suomalainen ammatticoach, joka sai akkreditoinnin työskennellä EU-Instituutioiden johdon coachina 2017.

 • Senior Executive Coach, EMCC:n EIA Master level ja ESIA (Coaching Supervisor) sekä PCC/ICF
 • Coachingtaitojen kouluttaja
 • Coachingtutkija
 • FT

   
  
Virpi Ojakangas on valmentavan johtajuustaidon kehittäjä ja kouluttaja. Valmentajauran ensimmäinen puolisko tuli täyteen kansainvälisen tason lentopallovalmentajana ja valmentajien kouluttajana. Myöhemmin Ojakankaalla on ollut mittava ura yritysmaailmassa strategisen henkilöstöjohtamisen ja viestinnän parissa sekä Suomessa että kansainvälisessä roolissa. Koko työuran läpi hän on kulkenut mukanaan intohimo kasvun ja kehittymisen tukemiseen yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla. Viimeiset vuodet Ojakangas on toiminut itsenäisenä business coaching -yrittäjänä ja business coach -kouluttajana. 

 • Työyhteisövalmentaja
 • Certified Business Coach Master
 • Associate Certified Coach, ACC (ICF)
 • Certified Career Coach (LHH)
 • Coach kouluttaja
 • Henkilöstöjohtamisen asiantuntija
 • Pedagoginen opettajapätevyys
 • LitM / Valmennus

 

Webinaarivieraina mukana muun muassa:

 • professori ja aivotutkija Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta
 • intuitiotutkija Asta Raami

 

Kestävän työelämän coach-koulutus on International Coaching Federationin (ICF) kansainvälisesti akkreditoima korkeatasoinen ja paljon käytännön harjoittelua sisältävä sekä pedagogisesti vahva koulutusohjelma. Kouluttajina toimivat  Johtajuuspuhetta-konsortion 4 huippukouluttajaa Dan Soback, Anniina Hukari, Virpi Ojakangas ja Raija Salomaa.

ILMOITTAUDU / HAE

Hae koulutukseen viimeistään 14.11.2024. 

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

11.12.2024–22.5.2025

Hinta
4 800  (+alv/vat 24%)
(yht. 5 952 )

!

Hae koulutukseen tämän sivun linkin kautta viimeistään 14.11.2024.

Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista