FI | SV | EN

Tulevaisuus ja kestävä johtaminen

Koulutus tarkastelee organisaatioiden ja ihmisten johtamista kestävän tulevaisuuden rakentajana ja mahdollistajana. Koulutus on osa HY+johtamisohjelmaa, joka tarjoaa kokonaiskuvan siitä, itä on kestävä johtaminen ja siinä erityisesti ihmisten kestävä johtaminen. Tämä on yksi koulutusohjelman moduuleistai, joihin voi kaikkiin osallistua myös erikseen. Koulutus voidaan toteuttaa myös asiakaskohtaisena räätälöitynä tilauksena.

Ajankohta

3.6.–30.8.2024

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki ( tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Hinta
1 900  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 356 )

Kestävyys on nykyorganisaatioille sekä arvo että kilpailuetu ja ehkä jopa tulevaisuuden olemassaolon edellytys. Kestävässä johtamisessa on kyse näiden asioiden mahdollistamisesta nyt ja tulevaisuudessa. Kestävä johtaminen on myös inhimillistä johtamista, sillä se rakentuu ihmisten ja luonnon rajallisten voimavarojen kautta. 

HYÖDYT JA TAVOITTEET

 • Ymmärrät kestävän kehityksen periaatteet ja miten rakentaa kestävää tulevaisuutta organisaatiossa. 
 • Opit hahmottamaan organisaation toiminnan kestävyyttä systeemisesti.  
 • Opit tunnistamaan strategiatyön reunaehtoja kompleksissa toimintaympäristössä. 
 • Tunnistat oman organisaation vallitsevaa johtamisajattelua ja sen haasteita sekä käynnistät oman johtajuutesi tutkimusmatkan. 
 • Tunnistat toivon johtamisen merkityksen johtamistyössä.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • Miten kestävyys pakottaa, haastaa ja innostaa johtamista 
 • Kokonaisvaltainen, systeeminen sekä yhteiskunnallinen näkemys kestävyyteen 
 • Johtamisen paradigmat ennen ja nyt sekä systeemisyys johtamisessa 
 • Tulevaisuuslukutaito 
 • Kompleksit toimintaympäristöt 
 • Strategiatyön rooli ja merkitys 2030-luvulla 
 • Kasvua ja rohkeutta lisää sidosryhmien, verkoston ja kumppanuuksien avulla 
 • Toivon johtaminen ja merkityksellisyys 
 • Johtajana kehittyminen ja oman johtamisajattelun päivittäminen kestävän kehityksen aikaan sekä kokonaiskuva oppimismatkasta 

TOTEUTUS JA RAKENNE

 • Kaksi (2) kokonaista valmennuspäivää kesäkuussa ja elokuussa 2024 (tarkentuu pian), joihin kytkeytyy lyhyitä asiantuntija-alustuksia ja runsaasti harjoituksia sekä valmentavaa ja vuorovaikutteista yhteispohdintaa ja -kehittämistä erilaisissa kokoonpanoissa.
 • Hyödynnetään käänteistä oppimista, jossa teemoihin perehdytään ennakolta ja valmennuspäivissä oivalletaan ja kehitettään yhdessä.
 • Ennakko- ja välityöskentelyä valmennusjaksojen välissä sekä mahdollinen jälkitehtävä: osallistujat pohtivat, työstävät ja harjoittelevat omia ja valmennukseen liittyviä keskeisiä teemoja yhdessä erilaisissa kokonpanoissa.
 • Koulutuksessa hyödynnetään opiskelun ja oppimisen tukena webinaarijärjestelmää ja verkko-oppimisalustaa, jossa osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja jakamaan teemaan liittyviä aiheita keskenään.
 • Lähitoteutus Helsingissä (Sairastapauksissa tai vastaavissa on mahdollisuus osallistua myös etänä, mutta lähiosallistumista suositellaan.) 

VALMENTAJAT JA KOULUTTAJAT

Koulutuksen johtajana sekä prosessinvetäjänä ja valmentajana toimii Outi Ihanainen-Rokio (FT). Ihanainen-Rokio on toiminut Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessorina ja on perehtynyt asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen niin tutkimuksessaan kuin työurallaan. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä osaamisen kehittämisen johtamisesta.

Vierailevia kouluttajia ja valmentajia

Dosentti ja Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin johtaja Susanna Lehvävirta vierailee koulutuksessa ja tuo siihen kokonaiskuvaa kestävyydestä. Lehvävirran tausta on kasviekologiassa, mutta tutkijan uran myötä hän on siirtynyt yhä kokonaisvaltaisempaan ajatteluun, jossa ovat yhdistyneet muun muassa ekologia, ympäristöestetiikka, käyttäjänäkökulmat, virkistyspsykologia, oikeus- ja taloustieteelliset näkökulmat ja filosofia.

Otto Tähkäpää tuo koulutukseen tulevaisuusajattelua. Hän on VTM, tulevaisuus- ja historiantutkija sekä Tulevaisuuskoulun perustaja, joka on valmentanut tulevaisuusajattelua monessa yrityksessä ja julkishallinnon organisaatiossa. 

Riina Koivuranta työskentelee kestävän kehityksen ja vastuullisuuden erityisasiantuntijana Helsingin yliopistolla, ja hänen kiinnostuksenaan on erityisesti tarkastella kestävyyttä laajasti niin instituution sisällä kuin osana yhteiskuntaa ja kansainvälistä toimintaympäristöä. Koivurannan puheenvuoro kulkee otsikolla: ”Perustehtävistä ja yhteisestä perustasta – Miten kestävyys nivotaan organisaation kaikkeen toimintaan? Case-esimerkkinä Helsingin yliopisto.”

Valtiotieteen tohtori, emeritusprofessori ja tietokirjailija Pauli Juuti vierailee koulutuksessa videon kautta. Hän on ennen eläkkeelle siirtymistään toiminut Johtamistaidon opiston tutkimusjohtajana sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston johtamisen ja organisaatioiden professorina. Hän on kirjoittanut yli 60 työelämään ja johtamiseen liittyvää kirjaa ja tutkimusjulkaisua.

HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

Jos olet ilmoittautunut opiskelemaan koko HY+johtamisohjelmaan, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen koulutusmoduuleihin. Jos haluat osallistua vain tähän moduuliin, ilmoittaudu mukaan tällä sivulla olevan ilmoittaudu-painikkeen kautta X.5.2024 mennessä. 

Moduulin hinta on 1 900 euroa + alv 24 % (yhteensä 2 356 euroa). Hinta sisältää valmennuspäivät kahvitarjoiluineen, lähiopiskelupäiviin liittyvien ennakko-, väli- ja jälkitehtävien ohjauksen ja ryhmäkohtaisen palautteen, opiskelumateriaalin sekä verkko-oppimisalustan ja mahdollisen webinaarijärjestelmän käytön koulutuksen aikana. 

Yksittäisissä moduuleissa osallistuja voi kuljettaa läpi moduulin siihen liittyviä pienempiä kehittämisen kysymyksiä ja työstää moduulikohtaisia harjoituksia kytkien ne oman työn tai organisaation kehittämiseen. Yksittäisiin moduuleihin ei kuulu 360-arviointia ja palautetta, Kestävyyden avaimet -kirjaa, isomman kehittämishankkeen/Lab-työskentelyn ohjausta eikä coachausta/sparrausta, mutta jos tulet myöhemmin mukaan kokonaisuuden suorittajaksi, saat edellä mainitut edut mukaan oppimisprosessisi jatkoon. 

Varaamme oikeuden koulutusmoduulia koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa. 

RÄÄTÄLÖIDYT TOEUTUKSET ORGANISAATIOILLE

Teemme aihealueesta myös yritysten ja julkishallinnon asiakkaille räätälöityjä, eri pituisia toteutuksia. Sopii myös johtoryhmille. Jos haluat tilata toteutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä: 

Marianne Terkki-Mallat 
Liiketoiminta-alueen päällikkö, Johtaminen 
050 415 0520 
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi 

Marianne Terkki-Mallat (KM) on systeeminen business coach, työnohjaaja, valmentaja ja kehittämisasiantuntija, joka toimii johtamisen liiketoiminta-alueen päällikkönä HY+:ssa. Hän on perehtynyt johtamisen erilaisiin kysymyksiin ja ollut mukana monien erilaisten monimuoto-, etä- ja hybridikoulutusten ja valmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

3.6.–30.8.2024

Hinta
1 900  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 356 )

!

Koulutuksen tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Jos olet ilmoittautunut HY+johtamisohjelmaan, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen tähän koulutusmoduuliin.
Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista