FI | SV | EN

Uudistumiskykyinen jatkuvan oppimisen organisaatio

Koulutus tarjoaa menetelmiä organisaation monimutkaisten ongelmien lähestymiseen sekä ihmisten osallistamiseen muutokseen motivoivasti ja eettisesti.

KENELLE

Koulutus on suunnattu johtajille, esihenkilöille ja kehittäjille.

HYÖDYT JA TAVOITTEET

Koulutuksesta saat näkökulmia ja menetelmiä siihen, miten lähestyä organisaatioiden kompleksisia ongelmia ihmisten kautta sekä miten kytkeä ihmiset mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti. Koulutuksessa organisaatioita ja niiden johtamista tarkastellaan havaittavissa olevaa toimintaa syvällisemmästä näkökulmasta.

Organisaatiot eivät ole vain havaittavia asioita ja toimintoja, vaan sen jäsenten sosiaalisesti konstruoimaa todellisuutta. Koulutuksessa tarkastellaan, miten päivittäinen johtamistoiminta ja organisaation jäsenten sille antamat merkitykset muokkaavat vallitsevaa johtamis- ja toimintakulttuuria ja miten luodaan modernia oppivaa yhteisöä.

Erinomaisen suorituskyvyn edellytyksenä on johtamis- ja toimintakulttuuri, joka aidosti tukee perustehtävän suorittamista. Ainoastaan tiedostamalla johtamis- ja toimintakulttuurin dynamiikan, sitä on mahdollista muuttaa ja kehittää haluttuun suuntaan. Jotta organisaatio voisi saavuttaa sille asetetut tavoitteet, ei riitä, että sen ulkoisesti havaittavia toimintoja kehitetään.

Tässä koulutuksessa opit: 

  • päivittämään strategista henkilöstöjohtamista kestävyyskulmasta
  • tunnistamaan ja rakentamaan erilaisia tapoja oppivan organisaation luomiseksi
  • tunnistamaan keinoja, miten kytkeä yhteen yksilöiden ja ryhmien oppimista luodaksesi uudistumiskykyä organisaatioon
  • mitä on muotoiluajattelu ja miten sitä voidaan soveltaa organisaation muutoksen aikaansaamiseksi.

SISÄLLÖT

  • Systeemisyys toimintakulttuurina 
  • Kulttuuriparadigman olettamukset ja historialliset juuret
  • Johtamiskulttuuri ja organisaation toimintakulttuurin muutos
  • Moderni osaamisen johtaminen yksilön, ryhmien ja organisaation tasoilla sekä työssäoppimisen uudet muodot
  • Ikäjohtaminen ja elinikäiset urat, rekrytointi ja onboarding rakentamassa työn merkityksellisyyttä 
  • Muotoiluajattelusta uudistumisvoimaa

TOTEUTUS

Teemoja painotetaan ryhmän tarpeiden mukaan. Kuvauksen tavoitteet ja sisällöt pohjautuvat 2 valmennuspäivät laajuiseen toteutukseen ennakko- ja välityöskentelyineen, mutta valmennuksen kesto on räätälöitävissä.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Digitaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – miksi niihin olisi hyvä panostaa?
Digitaalisuus ja erilaisten uusien teknologioiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassa viimeisten vuosien aikana hyvin nopeasti. Kännykät […]
Farmasian erikoistumiskoulutukset 2024: haku on käynnistynyt
Haku syksyllä 2024 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyi 14. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]
Mindfulness tuo ohjaukseen syvyyttä ja varmuutta
Mindfulnessin tutkimus on tarjonnut viime vuosina uutta jäsentynyttä tietoa siitä, minkälaisia keinoja meillä on käsitellä […]