FI | SV | EN

Moninaisuuden johtaminen työn muutoksessa

Koulutus tarjoaa käsityksen siitä, miten hyödyntää työyhteisön monimuotoisuutta sekä edistää kasvua ja ymmärtää monimuotoisuuden vaikutuksia ryhmädynamiikkaan. 

Moninaisuuden johtamisen tarkastelu ja reflektointi ovat erittäin ajankohtaisia asioita tämän päivän ja tulevaisuuden inklusiivisessa työelämässä. Suomalainen yhteiskunta ja sen seurauksena myös työyhteisöt ovat moninaistuneet arvolähtökohdiltaan ja katsomuksellisesti.  Tänä päivänä harvalla työpaikalla on homogeeninen työntekijäjoukko. Koulutus antaa valmiuksia kohdata ja ratkoa moninaistuvassa työyhteisössä esille nousevia arvokysymyksiä ja uskonnollisia sekä muita katsomuksellisia näkemyksiä johtamisen ja sen kehittämisen näkökulmasta. 

Moninaisuuden johtaminen työn muutoksessa –koulutus antaa kattavan käsityksen siitä, miten hyödyntää työyhteisön monimuotoisuutta sekä edistää kasvua ja ymmärtää monimuotoisuuden vaikutuksia ryhmädynamiikkaan.  

HYÖDYT JA TAVOITTEET 

  • Hahmotat ja ymmärrät moninaisuuteen liittyviä käsitteitä sekä mahdollisuuksia johtaa ja kehittää moninaisia työyhteisöjä.  
  • Opit hyödyntämään moninaisuudessa ilmenevää rikkautta työyhteisön voimavarana ja kasvun mahdollisuutena. 
  • Ymmärrät katsomuksiin liittyviä kysymyksiä, tunnistat niitä sekä saat valmiuksia katsomuksellisen moninaisuuden johtamiseen. 
  • Ymmärrät monimuotoisuuden positiiviset ja negatiiviset vaikutukset ryhmän toimintaan.  
  • Saat keinoja monimuotoisen ryhmän yhtenäisyyden ja inklusiivisuuden tunteen lisäämiseksi.  
  • Opit tuntemaan perus- ja ihmisoikeusjärjestelmää ja sen merkitystä työelämässä, mikä koskettaa jokaista työntekijää, myös johtajaa. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

  • Moninaisuus käsitteenä ja moninaisuuden johtaminen (diversity, inclusion, equality
  • Moninaisuuden herättämät kysymyksenasettelut kuten intersektionaalisuus; kielellinen, kulttuurinen ja katsomuksellinen moninaisuus työyhteisöissä; ikäjohtaminen; sukupuolisensitiivinen johtaminen; yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kysymykset työyhteisössä  
  • Moninaisuuden tarjoamat mahdollisuudet liiketoiminnalle ja yhteiskunnalliselle tuottavuudelle  
  • Moninaisen tiimin potentiaalin hyödyntäminen  

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]
Suosittu DigiKouluttaja-koulutuksemme saa jatkoa uusilla ajankohtaisilla sisällöillä!
Verkkopedagogiikan ja oppimismuotoilun perusteita käsittelevään erittäin suosittuun DigiKouluttaja-koulutukseemme on tulossa toivottu jatko-osa loppusyksystä 2024! Koulutuksen […]
Yhteisöllisyys voimavarana lukiossa: rehtori Marja Mikkola HY+:n haastattelussa
Töölön yhteiskoulun rehtori Marja Mikkola kertoo HY+:n haastattelussa lukion yhteisöllisyyden tärkeydestä. Hän korostaa huoltajien roolia […]