FI | SV | EN

Mini nepsy: Lösningsfokuserat arbetssätt vid bemötandet av barn med neuropsykiatriska svårigheter

Utbildningen ökar förståelsen och kompetensen att identifiera, möta och stödja elever med behov av stöd på olika undervisningsnivåer.

Under de senaste åren har Finland övergått till att organisera undervisningen enligt inklusionsprinciperna. Detta har lett till att elever med olika stödbehov studerar vid sin närliggande skola som en del av sin egen åldersgrupp. Detta ställer lärarna inför en ny situation och utmanar deras tänkesätt och val av pedagogiska lösningar.

Känslor av otillräcklighet och frustration försvagar arbetsmoralen och kan göra det svårt inte bara att utföra vardagsarbetet utan även att skapa en positiv interaktion med eleven och vårdnadshavare.

Även i andra stadiets stora undervisningsgrupper finns det många elever som behöver stöd, och ämneslärare behöver verktyg för att möta och stödja dem. Med den utvidgade skyldigheten att studera kan det förväntas att det kommer att finnas fler elever som behöver stöd bland studenterna.

MÅLSÄTTNING

Utbildningens målsättning är att deltagarna ska få en ökad förståelse och kunskap att känna igen, bemöta och stödja elever/barn vid behov av stöd utgående från ett utvecklingspsykologiskt synsätt.

Genom utbildningen stöds barnens och de ungas funktionsregleringsförmåga, deltagarna får kunskap gällande neuropsykologiska syndrom som inverkar på beteende och inlärning och blir uppmärksamma för det lösningsfokuserade arbetssättets grunder. Utbildningen erbjuder stöd för det egna arbetet.

I utbildningen kombineras forskningsdata och praktiska exempel. Fokus ligger på konkreta och praktiska metoder. Efter utbildningen kommer deltagarna att ha konkreta verktyg att använda i sitt arbete.

FÖRDELAR

Utbildningen ökar deltagarnas förståelse och kompetens att identifiera, möta och stödja elever med behov av stöd. Utbildningen hjälper till att beakta en utvecklingspsykologisk synvinkel och identifiera nära utvecklingszoner.

Genom utbildningen stöds barns och ungas förmåga till självstyrning, information om neuropsykiatriska symtom som påverkar beteende och inlärning och grunderna för lösningssinriktat tänkande. Utbildningen erbjuder stöd för det egna arbetet.

FÖR VEM

Utbildningen kan genomföras för lärare inom småbarnspedagogik, förskola, grundläggande undervisning, lärare inom gymnasier samt skolgångsbiträden. Utbildningen skräddarsys enligt målgruppen.

INNEHÅLL

Läsningsfokuserat arbetssätt:

  • Introduktion till principerna för lösningssinriktat arbetssätt
  • Pedagogiken för framgång och förmågan för målinriktat arbete

Att ta hänsyn till neuropsykiatriska symtom i pedagogiska lösningar:

  • Grundläggande information om neuropsykiatriska symtom
  • Pedagogiska lösningar baserade på forskning och bästa praxis
  • Individens och gruppens perspektiv: individuellt stöd i gruppen, god praxis som gäller hela gruppen, gruppfenomen

Lösningssinriktad interaktion och dialog:

  • Hur känslorna påverkar kommunikation och interaktion
  • Metoder för att reglera känslor i utmanande situationer

Metoder för att främja lösningssinriktad dialog och interaktion och att bygga upp konstruktiva interaktionsrelationer och motivation:

  • Färdigheter i empatiskt lyssnande
  • Interaktionens påverkan på studiemotivation och trivsel i skolan
  • Samarbetet och kommunikationen med hem och nätverk

Faciliterat grupparbete

Pedagogiska lösningar som är lämpliga för åldersgrupper för att underlätta utmaningarna för barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter, både individuellt och i grupp

GENOMFÖRANDE

Utbildningen består av två hela utbildningsdagar samt en utvecklingsuppgift relaterad till det egna arbetet. Utbildningen kan arrangeras antingen som distans- eller närundervisning.

Även kortare helheter i form av utvecklingsdagar kan arrangeras.

Utbildningen genomförs som en beställningsutbildning som kan skräddarsys för den egna organisationen. Den kan genomföras både på finska och på svenska.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]
HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]