FI | SV | EN

Onnistuneen muutoshankkeen läpimenon varmistaminen

Valmennus on tarkoitettu muutosta hakevien ja toteuttavien organisaatioiden ja yritysten johtamistehtävissä toimiville, jotka vastaavat muutoksen läpiviennistä ja toimeenpanosta.

Organisaatioiden tulee asettaa asiakas yhä vahvemmin keskiöön ja kehittää toimintaansa palvelemaan entistä paremmin asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Toiminnan läpinäkyvyydestä ja ennakoivasta kehittämisestä on tullut organisaation tehokkuuden ja sujuvien toimintaprosessin mahdollistajia. Onnistunut muutosmatka edellyttää tasapainon löytämistä johtamiskäytäntöjen, toimintakulttuurin, työkalujen ja prosessien kehittämisen osalta. 

HYÖDYT 

Valmennuksen jälkeen osallistujat 

  • pystyvät käynnistämään ja läpiviemään onnistuneita muutosmatkoja, joiden avulla ratkaistaan organisaatiosi kehitystavoitteita 
  • osaavat tunnistaa ja välttää muutoshankkeiden yleisimmät karikot 
  • ymmärtävät muutoshankkeiden johtamisen tärkeyden ja osaavat soveltaa parhaita käytäntöjä. 

Valmennus rakentaa valmiuksia koko organisaatiolle juurruttaa pysyvää muutosta toimintakulttuurin, työkalujen ja prosessien uudistamiseksi.  

KENELLE 

Valmennus on tarkoitettu muutosta hakevien ja toteuttavien organisaatioiden ja yritysten avainhenkilöille, jotka vastaavat muutoksen läpiviennistä ja toimeenpanosta. 

Valmennus soveltuu erilaisten muutoshankkeiden läpimenon tukemiseen kuten asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kehittämiseen, ekosysteemihankkeiden onnistumisen varmistamiseen, digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuuksien parempaan hyödyntämiseen, tiimityön kehittämiseen, fuusiotilanteisiin, järjestelmäkehityshankkeisiin, kulttuurimuutoksen synnyttämiseen, strategian toimeenpanon vauhdittamiseen sekä ketterien ja proaktiivisten toimintamallien omaksumiseen. 

SISÄLTÖ 

Valmennus rakentuu viidestä kokonaisuudesta: 
1. Johdanto onnistuneen muutosmatkan edellytyksistä (menetelmät, työkalut ja johtamisvaatimukset) 
2. Miten menetelmiä ja työkaluja sovelletaan käytäntöön muutosmatkan aikana 
3. Muutosmatkan käynnistäminen: huomioitavia asioita 
4. Muutosmatkan käynnissä pitäminen ja muutoksiin reagointi 
5. Muutoksen vieminen maaliin, mahdollinen jatkokehitys ja seuranta 

Sisältö räätälöidään asiakasorganisaation tarpeiden mukaan. 

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Digitaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – miksi niihin olisi hyvä panostaa?
Digitaalisuus ja erilaisten uusien teknologioiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassa viimeisten vuosien aikana hyvin nopeasti. Kännykät […]
Farmasian erikoistumiskoulutukset 2024: haku on käynnistynyt
Haku syksyllä 2024 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyi 14. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]
Mindfulness tuo ohjaukseen syvyyttä ja varmuutta
Mindfulnessin tutkimus on tarjonnut viime vuosina uutta jäsentynyttä tietoa siitä, minkälaisia keinoja meillä on käsitellä […]