FI | SV | EN

Projektityön johtaminen

Koulutus tukee projektien ja hankkeiden suunnittelua, koordinointia ja ohjaamista yrityksissä sekä julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

Mitä mahdollisuuksia projektin vetäjällä ja muilla siinä työskentelevillä on viedä projektia kohti haluttuja tavoitteita ja saavuttaa vaikuttavuutta? Tämä koulutus tarjoaa välineitä, työkaluja ja ratkaisuja projektityöhön sekä havainnollistaa tekijöitä ja ilmiötä, jotka projektien arkeen todellisuudessa vaikuttavat.

Koulutus voidaan toteuttaa etä- tai lähivalmennuksena, joka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa myös etäprojektien tai hanketyön näkökulmista.

Tällä sivulla on esitelty yksi esimerkki toteutusmahdollisuudesta. Tarvittaessa koulutus voidaan toteuttaa myös suppeampana kokonaisuutena.

Hyödyt

Organisaatiosi saa koulutuksesta:

  • välineitä löytää toimivia ratkaisuja projektien muuttuviin tilanteisiin, minkä ansiosta projektissa saadaan enemmän aikaan
  • lisää ymmärrystä projektien arjesta ja niiden ristiriitaisista vaatimuksista, mikä osaltaan myös edistää projektiryhmän hyvinvointia ja jaksamista
  • valmiuksia tarkastella kriittisesti vallitsevia projektikäytäntöjä
  • käsityksen monitoimijaisten projektien vaatimuksista johtamiselle
  • osaamista rakentaa parempia onnistumisen edellytyksiä käytännön projektityölle
  • oivalluksia tiimien ja projektien toiminnasta verkossa, varsinkin ryhmäilmiöistä, viestinnästä ja johtamisesta
  • tietoa, kuinka viestinnällä vaikutetaan projektien läpiviemiseen, ja keinoja kehittää viestintää projekteissa.

Kenelle

Koulutus on suunnattu projektien suunnitteluun, koordinointiin ja ohjaamiseen osallistuville työntekijöille yrityksissä sekä julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

Koulutus tarjoaa syvällisempää ymmärrystä ja kriittistä näkemystä työskentelyn tueksi sellaisille osallistujille, joilla on jo perustiedot ja kokemusta projektityöstä.

Keskeiset sisällöt

1. Käytännöllinen näkökulma projekteihin

Projektityöstä puhutaan ja sitä lähestytään usein hyvin abstraktilla tasolla erilaisten suunnitelmien, mallien ja työkalujen näkökulmasta. Projektien käytännön toteutuksen kannalta ratkaisevaa on kuitenkin se, mitä projektityön arjessa todella tapahtuu. Koulutuksessa tutustutaan lähestymistapaan, jossa projekteja ja niiden johtamista tarkastellaan ihmisten konkreettisina tekemisinä ja tekemättä jättämisinä projektityön arjessa.

2. Monitoimijaisten projektien haasteet

Projekteihin osallistuu tyypillisesti paljon toimijoita, jotka edustavat monia erilaisia taustoja ja intressejä. Tämä asettaa projektien johtamiselle isoja haasteita, jotka realisoituvat aina arjen projektityössä. Koulutuksessa tehdään mukaansatempaava ja hauska simulaatioharjoitus, jonka avulla havainnollistetaan monitoimijaisten projektien haasteita. Harjoituksen pohjalta käydään läpi projektien läpiviemiseen ja johtamiseen liittyviä teemoja ja haasteita.

3. Yhteistyö etäprojekteissa

Projektityötä tehdään huomattavan paljon erilaisissa verkkopohjaisissa ympäristöissä. Tämä tuo haasteita yhteistyölle, viestinnälle ja johtamiselle. Tässä osuudessa tarkastellaan yhteistyötä ja johtamista viestinnän ja sosiaalipsykologian näkökulmista sekä erialaisten verkkoympäristöjen vaikutusta projektityöhön.

4. Projektiviestinnän johtaminen

Projektien johtamisessa ja onnistuneessa läpiviennissä viestinnällä on keskeinen rooli. Viestintä on läsnä kaikissa projektin elinkaaren eri vaiheissa, ja sillä on omat tehtävänsä projektin eri vaiheiden tavoitteiden suhteen. Viestintä on päivittäisjohtamisen työväline, jonka avulla varmistetaan tiedonkulku hankeorganisaation tai -ryhmän sisällä ja sitoutetaan yhteisiin tavoitteisiin. Ulkoinen viestintä projekteissa puolestaan voi kattaa sidosryhmien yhteydenpitoa, mutta myös lanseerausviestintää ja erilaisia osallistavia viestinnän muotoja. Koulutuksessa käydään läpi viestinnän lainalaisuuksia ja oivalluksia projektien suunnittelun, johtamisen ja läpiviemisen näkökulmista. Osallistujat tutustuvat hankeviestinnän suunnittelun ja läpiviemisen malleihin.

Esimerkki koulutustoteutuksesta

Koulutus sisältää viisi puolen päivän etäkoulutustilaisuutta, ennakkotehtävän sekä kolme välitehtävää, jotka tukevat oppimista ja auttavat yhdistämään koulutuksen antia omaan työhön. Ennakkotehtävänä on omien etäprojektikokemusten reflektointia ja sen pohdintaa, mitä omat odotukset ovat koulutukselle.

Koulutus on luonteeltaan hyvin keskusteleva ja perustuu alustusten pohjalta tapahtuvaan työpajatyöskentelyyn. Koulutukseen sisältyy silmiä avaava simulaatioharjoitus etäprojektien arjesta.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen: ”Suunnittele, suunnittele ja suunnittele!”
Miten koulutus toteutetaan onnistuneesti ja mitä kaikkea prosessissa tulisi ottaa huomioon? HY+ käynnistää jälleen syksyllä […]
Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]