Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Tiimi- ja ryhmäcoaching muutoksen tukena

Tiimi- ja ryhmäcoaching ovat johtamisen kehittämisen menetelmiä, joiden avulla kasvatetaan organisaation kapasiteettia, puretaan siiloutumista ja monipuolistetaan vuorovaikutusta.

Työtä tehdään tänä päivänä yhä useammin yhdessä toisten kanssa monenlaisissa ympäristöissä ja verkostoissa. Tiimi- ja ryhmäcoaching ovat systeemisesti vaikuttavia johtamisen kehittämisen menetelmiä, jotka kasvattavat organisaation kapasiteettia ja purkavat siiloutumista. Ne ovat myös tärkeitä työmenetelmiä vuorovaikutuksen monipuolistamiseksi, kun tavoitteena on valmentava organisaatio. Tiimi- ja ryhmäcoaching -menetelmien avulla korostuu yhteinen ymmärrys. Tiimin rakentaminen coachingin keinoin vahvistaa luottamusta, joka on tärkeää esimerksi projektin alkuvaiheessa. Ryhmäcoaching puolestaan toimii vertaistukena ongelmatilanteissa.

Tutustu myös blogitekstiin Tiimi- ja ryhmäcoachingilla kohti valmentavaa johtajuutta.

Valmennuksen hyödyt 

Valmennuksessamme saat työkaluja omaan työhösi sovellettavaksi heti valmennuksen aikana. Sisältöön kuuluu runsaasti käytännön harjoittelua, erilaisten teorioiden ja mallien tutkimista ja reflektointia. 

Valmennus pohjautuu sekä ammatilliseen että henkilökohtaiseen kehittymiseen.

Valmennuksen keskeisiä hyötyjä:

 • Saat tutkittua tietoa määritelmineen tiimi- ja ryhmäcoachingista.
 • Ymmärrät mitkä ovat tiimi- ja ryhmäcoachingin keskeiset erot ja yhtäläisyydet.
 • Opit soveltamaan tiimi- ja ryhmäcoachingin malleja erilaisissa työtilanteissa.
 • Saat tiimi- ja ryhmäcoaching -harjoituksista systeemisen ymmärryksen siitä, miten yksilö- ja organisaatiotasolla tiimissä ja ryhmässä löydetään motivaatiota, erilaisuuden arvostamista ja opitaan yhdessä. Tutustumme mm. Five Disciplines-tiimicoaching malliin.
 • Saat arjen työhön konkreettista hyötyä oppimistehtävästä ja samalla kasvatat tietoisuuttasi omasta itsestäsi.
 • Ymmärrät Coaching Supervisionin (coachin ammatillisen kasvun ja kehittymisen tukemista) merkityksen tiimi- ja ryhmäcoachingissa.

Kohderyhmä 

Kuulut kohderyhmään, jos intohimosi on kehittää coachingtaitojasi ja edustat jotakin alla olevaa kohderyhmää:

 • Johtaja, esimies tai HR:n edustaja, tiiminvetäjä, projektipäällikkö tai asiantuntija 
 • Konsultti tai coach (ulkoisille tai organisaation sisäisille henkilöille)

Valmennus sopii hyvin jatkoksi HY+:n järjestämän Sertifioitu systeeminen coach -valmennuksen tai vastaavan käynneille ohjausalan ammattilaisille. 

Keskeiset sisällöt

TIIMI- JA RYHMÄCOACHING AJATTELUN AVAAJINA

 • Määritelmät ja oivalluksia tuottavat käytännöt
 • Erojen ja yhtäläisyyksien hahmottaminen
 • Ohjaamistaitojen harjoittelua ryhmässä ja tiimissä

MIKSI TIIMI- JA RYHMÄCOACHING JUURI NYT? 

 • Erilaisten mallien hyödyntäminen ohjauksessa
 • Oman käyttäytymisen reflektointia 
 • Case-esimerkkien tarkastelu oman oppimisen kannalta

TIIMI- JA RYHMÄCOACHINGIN SOVELTAMINEN ORGANISAATIOSSA

 • Oman roolin ymmärtäminen erilaisissa ohjauksissa
 • Eettisten kysymysten merkitys haasteellisissa asiakastilanteissa
 • Erilaisten muutosten ohjaustilanteet (esim. johtoryhmäcoaching ja tiimien johtaminen projektissa) 
 • Coaching Supervisionin esittely ja hyödyntäminen ohjauksessa

HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN KOKOAMISTA JA ESITTELYT

 • Valmennuksen harjoitustyön esittely ja oman oppimisen evaluointi
 • Coaching Supervision -demo

Toteutus ja työskentelytavat 

Valmennus toteutetaan asiakkaan toiveen mukaisesti. Sisältöön kuuluu runsaasti käytännön harjoittelua, erilaisten mallien tutkimista ja reflektointia.

Välijaksoilla osallistujat harjoittelevat tiimi- ja ryhmäcoachingia, tutustuvat kirjallisuuteen ja tutkimuksiin, pitävät oppimispäiväkirjaa ja tekevät lopputyönä kirjallisen reflektion.

Opiskelun ja oppimisen tukena hyödynnetään verkko-oppimisalustaa ja sosiaalisen median mahdollisuuksia.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Tiedosta tukea päätöksentekoon
Artikkeli on julkaistu Rexi-lehdessä 02/2021. Kirjoittajat: Kaisa Honkonen ja Leena Vainio, Suomen eOppimiskeskus ry; Tomi Rautaoja, Turun […]
Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen: ”Suunnittele, suunnittele ja suunnittele!”
Miten koulutus toteutetaan onnistuneesti ja mitä kaikkea prosessissa tulisi ottaa huomioon? HY+ käynnistää jälleen syksyllä […]
Oppimisanalytiikka oppilaitosjohtamisen tukena
Kouluissa dataa kertyy paljon erilaisiin rekistereihin ja järjestelmiin, mutta kertyneen datan hyödyntäminen ei kuitenkaan ole […]

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>