FI | SV | EN

Toimivat väestösuhteet sekä polarisaation ja konfliktien käsittely

Koulutus antaa organisaatioille välineitä tunnistaa ja käsitellä vastakkainasetteluja ja konflikteja, joita monimuotoisessa yhteiskunnassa esiintyy.

Tuntuuko siltä, että suomalainen yhteiskunta on entistä polarisoituneempi? Mietitäänkö organisaatiossanne, miten ammattilaisten tulisi reagoida vastakkainasetteluihin? Toivotaanko työyhteisön sisällä lisää työvälineitä konfliktien käsittelyyn ja kohtaamiseen? Miten toimivia väestösuhteita voisi käytännössä edistää koko organisaation tasolla?

Koulutus antaa organisaatioille välineitä tunnistaa ja käsitellä vastakkainasetteluja ja konflikteja, joita monimuotoisessa yhteiskunnassa esiintyy. Lisäksi se tekee tutuksi Suomen väestösuhdepolitiikkaa ja keinoja toimivien väestösuhteiden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Teemoja tarkastellaan koulutuksessa monipuolisesti sekä teoreettisesta että käytännönläheisestä näkökulmasta. Koulutuksen teemoja pohditaan omiin työtehtäviin ja asemaan liittyen niin, että käytännön tiedot siirtyvät suoraan organisaation käyttöön.

SISÄLLÖT

Koulutuksen keskeinen sisältö kattaa kolme pääteemaa: väestösuhteet, polarisaatio ja konfliktit.

Teemoihin paneudutaan seuraavien kokonaisuuksien kautta:

 • makrotason rakenteet, yhteiskuntapolitiikka ja katsaus historiallisiin kehityskulkuihin 
 • ryhmä- ja väestösuhteet, vuorovaikutus ja sosiaalinen identiteetti 
 • käytännön taidot, ammatillinen toimijuus ja asemoituminen

KENELLE

Koulutus soveltuu organisaatioille, joissa työskennellään muun muassa seuraavissa tehtävissä:

 • opetuksen, kasvatuksen, sosiaalialan, nuorisotyön alan, turvallisuusalan ja julkishallinnon ammattilaiset
 • väestösuhdepolitiikan, polarisaatiostrategisen ajattelun ja konfliktiteorian parissa työskentelevät

HYÖDYT OSALLISTUJALLE JA ORGANISAATIOLLE

Koulutuksen avulla osallistuja:

 • saa teoreettista tietoa koulutuksen keskeisistä käsitteistä (esimerkiksi polarisaatio, konfliktit, ryhmäkäyttäytyminen, identiteetti, väestösuhteet)
 • oppii tunnistamaan, kuinka konteksti, rakenteet ja omat toimintatavat vaikuttavat polarisaatiossa ja konflikteissa
 • saa käytännön työvälineitä teoreettisen tiedon soveltamiseen omassa työympäristössään
 • oppii toimimaan ammattilaisena riippumattomasti ja vastakkainasetteluja purkavalla tavalla sekä tunnistamaan ja käsittelemään jokapäiväisiä konflikteja ja vastakkainasetteluja niiden eri vaiheissa.

Koulutuksen avulla organisaatio:

 • saa mahdollisuuden kehittää sisäisiä valmiuksia toimia polarisaatiostrategisesti ja käsitellä konflikteja rakentavasti ja kestävästi
 • lisää sisäistä ymmärrystä Suomen väestösuhdepolitiikan tavoitteista ja valmiuksia toimia omassa kontekstissa väestösuhteiden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi
 • hyötyy sen erityistarpeisiin räätälöidysti laaditusta kehittämistehtävästä, jonka osallistuja tuottaa koulutuksen aikana.

RAKENNE

Koulutuksesta voidaan räätälöidä organisaatiollenne haluamanne laajuinen kokonaisuus. Koulutus voidaan toteuttaa monimuoto-opetuksena. Pelkästään verkkopohjaista opetusta ei suositella, sillä koulutus sisältää työpajatyöskentelyä, vuorovaikutteisia tehtäviä sekä käytännön harjoittelua. Lisäksi koulutus voi sisältää reflektointitehtäviä ja omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä.

KOULUTTAJA

Pääkouluttajana toimii Miriam Attias (KM, YTM), joka on työyhteisö- ja naapurustosovittelun erityisosaaja. Hän toimii työyhteisöjen, naapurustojen ja organisaatioiden konfliktien käsittelyn, sovittelun ja koulutuksen parissa.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kirsi Lindqvist
050 588 0750
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Kirsi Lindqvist
050 588 0750
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Ravitsemustieto auttaa tukemaan aivojen terveyttä
Ravitsemuksen merkitys terveyteemme ja erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyyn on kiistaton tosiasia, ja ruokavalion vaikuttavat mekanismit esimerkiksi […]
HY+digiaamu: Ratkaisukeskeisyys on tulevaisuuden tekijän metataito
Työelämän muutokset haastavat meitä uudistumaan yksilöinä ja organisaatioina. Perinteinen ongelmakeskeinen ajattelu ei useinkaan enää auta, […]
Työyhteisön neljä tärkeää kehittämiskohdetta
Blogiteksti on julkaistu alun perin 29.4.2019 ja päivitetty 28.4.2023. Työyhteisön kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä […]