FI | SV | EN

Toimivat väestösuhteet sekä polarisaation ja konfliktien käsittely

Koulutus antaa organisaatioille välineitä tunnistaa ja käsitellä vastakkainasetteluja ja konflikteja, joita monimuotoisessa yhteiskunnassa esiintyy.

Tuntuuko siltä, että suomalainen yhteiskunta on entistä polarisoituneempi? Mietitäänkö organisaatiossanne, miten ammattilaisten tulisi reagoida vastakkainasetteluihin? Toivotaanko työyhteisön sisällä lisää työvälineitä konfliktien käsittelyyn ja kohtaamiseen? Miten toimivia väestösuhteita voisi käytännössä edistää koko organisaation tasolla?

Koulutus antaa organisaatioille välineitä tunnistaa ja käsitellä vastakkainasetteluja ja konflikteja, joita monimuotoisessa yhteiskunnassa esiintyy. Lisäksi se tekee tutuksi Suomen väestösuhdepolitiikkaa ja keinoja toimivien väestösuhteiden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Teemoja tarkastellaan koulutuksessa monipuolisesti sekä teoreettisesta että käytännönläheisestä näkökulmasta. Koulutuksen teemoja pohditaan omiin työtehtäviin ja asemaan liittyen niin, että käytännön tiedot siirtyvät suoraan organisaation käyttöön.

SISÄLLÖT

Koulutuksen keskeinen sisältö kattaa kolme pääteemaa: väestösuhteet, polarisaatio ja konfliktit.

Teemoihin paneudutaan seuraavien kokonaisuuksien kautta:

 • makrotason rakenteet, yhteiskuntapolitiikka ja katsaus historiallisiin kehityskulkuihin 
 • ryhmä- ja väestösuhteet, vuorovaikutus ja sosiaalinen identiteetti 
 • käytännön taidot, ammatillinen toimijuus ja asemoituminen

KENELLE

Koulutus soveltuu organisaatioille, joissa työskennellään muun muassa seuraavissa tehtävissä:

 • opetuksen, kasvatuksen, sosiaalialan, nuorisotyön alan, turvallisuusalan ja julkishallinnon ammattilaiset
 • väestösuhdepolitiikan, polarisaatiostrategisen ajattelun ja konfliktiteorian parissa työskentelevät

HYÖDYT OSALLISTUJALLE JA ORGANISAATIOLLE

Koulutuksen avulla osallistuja:

 • saa teoreettista tietoa koulutuksen keskeisistä käsitteistä (esimerkiksi polarisaatio, konfliktit, ryhmäkäyttäytyminen, identiteetti, väestösuhteet)
 • oppii tunnistamaan, kuinka konteksti, rakenteet ja omat toimintatavat vaikuttavat polarisaatiossa ja konflikteissa
 • saa käytännön työvälineitä teoreettisen tiedon soveltamiseen omassa työympäristössään
 • oppii toimimaan ammattilaisena riippumattomasti ja vastakkainasetteluja purkavalla tavalla sekä tunnistamaan ja käsittelemään jokapäiväisiä konflikteja ja vastakkainasetteluja niiden eri vaiheissa.

Koulutuksen avulla organisaatio:

 • saa mahdollisuuden kehittää sisäisiä valmiuksia toimia polarisaatiostrategisesti ja käsitellä konflikteja rakentavasti ja kestävästi
 • lisää sisäistä ymmärrystä Suomen väestösuhdepolitiikan tavoitteista ja valmiuksia toimia omassa kontekstissa väestösuhteiden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi
 • hyötyy sen erityistarpeisiin räätälöidysti laaditusta kehittämistehtävästä, jonka osallistuja tuottaa koulutuksen aikana.

RAKENNE

Koulutuksesta voidaan räätälöidä organisaatiollenne haluamanne laajuinen kokonaisuus. Koulutus voidaan toteuttaa monimuoto-opetuksena. Pelkästään verkkopohjaista opetusta ei suositella, sillä koulutus sisältää työpajatyöskentelyä, vuorovaikutteisia tehtäviä sekä käytännön harjoittelua. Lisäksi koulutus voi sisältää reflektointitehtäviä ja omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä.

KOULUTTAJA

Pääkouluttajana toimii Miriam Attias (KM, YTM), joka on työyhteisö- ja naapurustosovittelun erityisosaaja. Hän toimii työyhteisöjen, naapurustojen ja organisaatioiden konfliktien käsittelyn, sovittelun ja koulutuksen parissa.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+ johtamaan Suomen ja EU:n rahoittamaa koulutussektorin projektia Nepalissa
Suomalainen HY+:n johtama konsortio, johon kuuluvat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK ja Kirkon […]
Suosittu DigiKouluttaja-koulutuksemme saa jatkoa uusilla ajankohtaisilla sisällöillä!
Verkkopedagogiikan ja oppimismuotoilun perusteita käsittelevään erittäin suosittuun DigiKouluttaja-koulutukseemme on tulossa toivottu jatko-osa loppusyksystä 2024! Koulutuksen […]
Yhteisöllisyys voimavarana lukiossa: rehtori Marja Mikkola HY+:n haastattelussa
Töölön yhteiskoulun rehtori Marja Mikkola kertoo HY+:n haastattelussa lukion yhteisöllisyyden tärkeydestä. Hän korostaa huoltajien roolia […]