Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

AKVA on koulutus maahanmuuttajille, jotka haluavat opiskella yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa

AKVA-hanke (AKVA = Akateemiset valmiudet) järjestää koulutusta ja ohjausta, jotka parantavat mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan yliopistoon tai muuhun korkeakouluun. Hankkeessa kehitetään taitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä Suomessa. AKVA-koulutus on maksuton.

AKVA-koulutus on käynnissä, mukaan ei voida ottaa kesken ohjelman. Seuraavan AKVA-koulutuksen ajankohdasta ei vielä ole tietoa.

Opiskele suomen kieltä Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa

Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa voit suorittaa suomen kielen perus- ja keskitason kurssit (A1.1–B2.1).

Seuraavat alkeistason suomen kielen kurssit alkavat marraskuussa 2023.

Ilmoittautuminen kursseille alkaa 2.11.2022 klo 12.00.

Suomi 1A, marraskuu (päiväryhmä) 3 op

Suomi 1A, marraskuu (iltaryhmä) 3 op

Kurssien opetuskieli on suomi.

Kurssit ovat maksuttomia Ukrainan kansalaisille. Lue lisää: Avoimen yliopiston maksuttomat opinnot Ukrainan kansalaisille

Tutustu suomen kielen kursseihin ja opinto-ohjelmiin: Avoin yliopisto: Suomi vieraana kielenä

Lisätietoja: avoin-student@helsinki.fi

Suomalaisessa korkeakoulussa tarvitaan hyvä suomen ja englannin kielen taito sekä kyky opiskella itsenäisesti. AKVAssa voit oppia näitä taitoja.

Näitä taitoja tarvitaan myös työelämässä, ja AKVA-koulutus auttaa parantamaan mahdollisuuksia työllistyä Suomessa. Koulutuksessa autetaan löytämään juuri sinulle sopivia opintoja ja saat henkilökohtaista ohjausta ja ryhmäohjausta.

Kaikki opetus on kielitietoista opetusta eli suomen kieltä harjoitellaan jatkuvasti. AKVA-koulutus on maksuton.

AKVA-koulutuksen infotilaisuus järjestettiin 20.5.2021 klo 17–19 etäyhteydellä. Tutustu infotilaisuuden materiaaleihin.

Kenelle AKVA-koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka ovat opiskelleet yliopistossa tai korkeakoulussa muualla kuin Suomessa tai jotka ovat käyneet lukion tai ammattikoulun. Lisää tietoa korkeakouluun hakukelpoisuudesta.

Huomaa kuitenkin, että koulutukseen osallistuminen ei tarkoita, että voisit automaattisesti jatkaa opiskelemaan yliopistoon. Koulutus valmentaa korkeakouluopintoihin hakemiseen.

Lue AKVA-koulutuksen aiempaan toteutukseen osallistuneiden maahanmuuttajien tarinoita blogista >>

Mitä ja miten voit opiskella AKVAssa?

AKVA-koulutus alkoi syyskuussa 2021 ja loppuu helmikuussa 2023. Se siis kestää kolme lukukautta (syksy 2021, kevät 2022 ja syksy 2022) ja lisäksi tammikuu ja helmikuu 2023. Koulutuksessa on seitsemän opintomoduulia:

ModuuliLaajuusAikataulu
Suomen kieli4–6 x 5 opSyyskuu 2021 – helmikuu 2023
Orientaatio ja ohjaus5 opSyyskuu 2021 – helmikuu 2023
Opiskelutaidot8 opSyyskuu 2021 – toukokuu 2022
Tietoa Suomesta5 opTammikuu 2022 – joulukuu 2022
Englannin kieli6 opTammikuu 2022 – helmikuu 2023
Oman alan opinnot5–10 opTammikuu 2022 – helmikuu 2023
Tuutori- ja mentoritoiminta5 opTammikuu 2022 – helmikuu 2023

Kaikille opiskelijoille suunnitellaan oma opintopolku ja valitaan sopivat moduulit. Koko koulutus on 59–69 opintopistettä.

Koulutuksessa on ensin orientaatiomoduuli. Sen aikana suunnittelet ohjaajan kanssa oman opintopolkusi.

Koulutuksessa opiskelet suomea ja englantia: vähintään neljä suomen kielen opintomoduulia ja yhden englannin kielen moduulin. Lisäksi harjoittelet opiskelutaitoja, joita tarvitaan yliopistossa (esimerkiksi tietokoneen käyttö, oma-aloitteisuus, opiskelutekniikat, tenttiin vastaaminen). Opiskelet myös 5–10 opintopistettä oman alasi opintoja.

Koulutuksessa pääset tutustumaan yliopisto-opintoihin. Tutustut myös yliopiston opiskelijoihin. Tuutori-opiskelijat auttavat sinua opinnoissa ja kertovat opiskelusta yliopistossa.

Koulutus on lähiopetusta, eli sinun täytyy olla paikalla tunnilla. Opiskelijoiden täytyy myös opiskella itsenäisesti ja tehdä paljon kotitehtäviä.

Toimeentulo opiskeluaikana?

Kysy TE-toimiston vastuuasiantuntijaltasi, voitko saada työttömyysetuutta. Voit olla yhteydessä TE-toimistoon jo silloin, kun haet koulutukseen. Kun saat tietää, että pääset koulutukseen, sinun täytyy heti ottaa yhteyttä TE-toimistoon. Koulutus voi olla myös omaehtoista kotoutumiskoulutusta. Koulutukseen ei voi saada opintotukea.

AKVA-koulutuksessa opiskelu ei vaikuta oleskelulupapäätökseen. Koulutuksen järjestäjä (Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+) ei voi auttaa oleskelulupa-asioissa.

Järjestät ja maksat itse asumisen, ruokailut, matkakustannukset ja terveydenhuollon koulutuksen aikana. AKVAsta ei saa tutkintotodistusta tai opinto-oikeutta, vaan se valmentaa korkeakouluopintoihin hakemiseen.

Miten voit hakea opiskelemaan AKVAan?

AKVA-koulutus on käynnissä. Mukaan ei voi tulla kesken ohjelman. Seuraavan AKVA-koulutuksen ajankohdasta ei vielä ole tietoa.

Kuka koordinoi AKVAa?

AKVAa koordinoi Helsingin yliopiston koulutus ja kehittämispalvelut HY+ Oy yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Avoimen yliopiston kanssa. Osallistujien ohjauksessa käytetään HY+:n Maamot-hankkeen maamot.fi-verkkosivuja. AKVAa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja: hannu.niemela@hyplus.fi.


AKVA – AKATEEMISET VALMIUDET (= ACADEMIC READINESS) IS A TRAINING PROGRAMME FOR IMMIGRANTS ASPIRING TO PURSUE A HIGHER EDUCATION DEGREE

AKVA provides training and guidance that will improve participants’ chances of being accepted to study at university or another higher education institution. The programme aims to develop the skills necessary for studying and working in Finland.

The higher education system in Finland calls for a fluent command of Finnish and English, as well as the ability to study and work independently. In the AKVA educational training programme, you can learn these valuable language and practical skills.

These skills are also needed in working life, and the AKVA programme will improve your employability in Finland. The programme will help identify the most suitable higher education study path for you, with personal and group guidance provided by the programme staff.

The programme’s teaching methods follow the principles of linguistic awareness, which means that Finnish is constantly practiced throughout the training. The AKVA programme is free of charge for participants.

WHO IS THE AKVA EDUCATIONAL TRAINING PROGRAMME INTENDED FOR?

The programme is intended for immigrants who have completed their higher education outside of Finland, or who have completed their upper secondary school education. You will find more information on the admissions criteria through this link.

Please note that participation in the programme does not automatically guarantee a study place at a university. The programme will coach you in applying to a higher education institution.

WHAT AND HOW CAN YOU STUDY IN THE AKVA PROGRAMME?

The AKVA programme will begin in September 2021 and end in February 2023. The programme is therefore three academic semesters in length (autumn 2021, spring 2022 and autumn 2022), in addition to January and February 2023. The programme consists of seven study modules:

ModuleLaajuusAikataulu
Finnish language4–6 x 5 crSeptember 2021 – February 2023
Orientation and guidance5 crSeptember 2021 – February 2023
Study skills8 crSeptember 2021 – May 2022
Information about Finland5 crJanuary 2022 – December 2022
English6 crJanuary 2022 – February 2023
Own field of studies5–10 crJanuary 2022 – February 2023
Tutoring and mentoring5 crJanuary 2022 – February 2023

A personal study curriculum will be prepared for all participants in the programme, including appropriate modules selected by the programme staff. The programme is worth 59─69 credit points in total.

The AKVA programme will begin with an orientation module. In this module, you will plan your own study path with a personal tutor.

You will study Finnish and English in the programme: at least 4 study modules in the Finnish language and 1 study module in the English language. In addition to this, you will practice the academic study skills required at university (e.g. computer use, self-initiative, study techniques, exam preparation). You will also attend the Open University in your own field of study for a total of 5–10 credit points.

During the course of the programme, you will become familiar with studying at university and you will get to meet university students. Student tutors will guide you with your studies and provide you with information on studying at university.

The programme will consist wholly of contact teaching, which means that you are required to be present in class.

INCOME DURING STUDIES?

Ask your local TE Office advisor whether you are eligible for unemployment benefits. You can contact the TE Office as soon as you apply for the programme. When you find out whether you have been accepted into the programme, you are required to contact the TE Office immediately. No student financial aid is available for the programme.

Studying in the AKVA programme does not affect residence permit decisions. The programme organiser HY+ cannot assist participants with residence permit issues.

Participants are required to arrange and pay for their own living, meal, travel, and healthcare expenses during the programme. AKVA will not award you with a diploma or the right to study, but the programme will prepare you to apply for higher education studies in Finland.

HOW CAN YOU APPLY TO STUDY IN AKVA?

AKVA training programme is ongoing and it is not possible to join in the middle of the programme. Information about the next AKVA training programme is not yet available.

AKVA COORDINATORS

AKVA is coordinated by the University of Helsinki Centre for Continuing Education HY+, in collaboration with the University of Helsinki and the Open University. The website for the HY+ -led project Maamot will serve as a source of information for AKVA participants. AKVA is funded by the Ministry of Education and Culture. For further information, please contact: hannu.niemela@hyplus.fi.

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!