FI | SV | EN

MAAMOT – Maahanmuuttajien neuvonnan tuki: koulutusta ja digitaalinen opas korkeakouluille

MAAMOT-hankkeen tavoitteena on tukea korkeakouluissa maahanmuuttajataustaisten neuvonnan parissa työskenteleviä kehittämällä neuvontatyötä. Tähän pyritään tarjoamalla koulutusta sekä välineitä neuvontatyöhön.

Korkeakouluneuvonta kotoutuville henkilöille on usein vain osa neuvojien laajempaa tehtävänkuvaa, joten tueksi tarvitaan koulutusta ja perehdytysmateriaalia.

Mitä tuloksia hankkeella pyritään saamaan aikaan? Ketkä hyötyvät hankkeesta?

Hankkeessa luodaan korkeakouluneuvojien yhteiseen käyttöön verkkoalusta, jossa on digitaalinen opas maahanmuuttajien neuvontaan. Opas sisältää videoita ja muuta koulutusmateriaalia neuvonnan tueksi.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat korkeakoulujen neuvojat, ja neuvontapalveluja käyttäväy maahanmuuttajat ovat välillisenä kohderyhmänä. Teemme läheistä yhteistyötä SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) -palvelujen kanssa. Ensi vuonna levitämme digitaalista opasta myös muille kiinnostuneille korkeakouluille.

Kenen rahoittama hanke on?

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy:n MAAMOT-hankkeelle rahoitusta ajalle 09/2017–09/2019.