FI | SV | EN

Tarinoista voimaa – verkkopalvelu vammaisen opiskelijan työelämään siirtymisen tukena

Hanke pyrkii parantamaan vammaisten korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia siirtyä työelämään siten, että lähtökohtana ovat yksilöiden omat intressit ja osaaminen. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan vammaisten ihmisten työssäkäyntiin ja työllistymiseen liittyviin stereotyyppisiin ennakkoasenteisiin tuomalla esiin erilaisia työhön sijoittumisen vaihtoehtoja. Näkökulma halutaan siirtää pois rajoitteista, ja niiden sijaan esille tuodaan samaistumiskohteita ja esikuvia. Hanke haluaa osoittaa, että vammaisia henkilöitä työskentelee hyvin monenlaisissa tehtävissä; näkövammainen voi olla muutakin kuin hieroja. Tutustu verkkopalveluun osoitteessa www.esteettatoihin.fi.

Hankkeen tavoitteena on:

• tuottaa vammaisten työllistymistä koskevan tiedon uudenlainen esitystapa ja sitä hyödyntävä elämyksellinen verkkopalvelu
• nostaa esiin vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen vaikuttavia avainkohtia
• tuottaa vertaistarinoita ja helposti ymmärrettävää asiatietoa työhön siirtymisen avainkohtiin
• tuoda vammainen ihminen esiin toimijana eikä kohteena
• laaja-alaistaa vammaisten ohjausvalmennuksessa käytettävää tietoa
• suunnitella ja toteuttaa ohjausalan voimaannuttavia valmennuksia
• parantaa vammaisjärjestöjen työllistämispalvelujen toimintaa ja korkeakoulujen opinto-ohjausta
• rakentaa vammaisjärjestöjen verkosto ja yhteistyön toimintamalli
• tarjota vammaisten henkilöiden työhön siirtymistä tukevaa tietoa valtakunnallisesti ja saavutettavasti
• osallistaa alan toimijoita ja kohderyhmiä.

Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien (korkeakoulu)opiskelijoiden lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat heidän vanhempansa, opinto-ohjaajat, alan vaihtoa suunnittelevat vammaiset ihmiset, työnantajat sekä vammaisjärjestöjen työllisyysneuvojat ja muut asiantuntijat. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Kynnys ry, Invalidiliitto ja Hämeen ammattikorkeakoulu 1.8.2016–28.2.2019. Mukana kehittämistyössä on myös mm. Näkövammaisten liitto ry, Turun yliopisto ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas). Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.