FI | SV | EN

AMARE Akateemisten maahanmuuttajien ohjauskeskus

Ohjauskeskus palveli kaikkia yliopisto- ja korkeakouluopintoihin hakeutuvia tai työelämään asiantuntijatehtäviin haluavia maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, yrityksiä ja työelämän organisaatioita yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa.

Ohjauskeskuksen palveluita olivat:

  • Ohjaus- ja neuvontapalvelut tutkintojen rinnastamiseksi
  • Ohjaus- ja neuvontapalvelut tutkintojen täydentämiseksi yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa rinnastuspäätöksen jälkeen
  • Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat
  • Opintoneuvonta, opiskelun tuki opiskelun aikana (ulkomailta tulleet opiskelijat, Suomessa asuvat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa)
  • Urasuunnittelupalvelut, työnhaun tuki
  • Henkilökohtaiset ura- ja työnhakusuunnitelmat
  • Työnhaun asiakirjat (neuvontapalvelu)
  • Rekrytointi- ja neuvontapalvelut yrityksille, yksilöllisiin pätevöitymisen haasteisiin vastaaminen

Hanke päättyi 31.12.2011.