FI | SV | EN

Moniverkko – maahanmuuttajien työelämävalmiuksien ja työnantajien rekrytoinnin kehittäminen verkostoissa

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia toteutti yhdessä Diversa Consultingin kanssa MONIVERKKO-hankkeen ajalla 2008–2010. Hanke oli Uudenmaan TE-keskuksen hyväksymä ja sitä rahoitti ESR.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää monimuotoista esimies- ja rekrytointiosaamista sekä maahanmuuttajien työelämä- ja työnhakuvalmiuksia. Hanke rakensi siltaa työnantajien ja työntekijöiden välille verkostotapaamisilla sekä rekrytointitapahtumilla.

Hankkeessa tuotettiin yhteistyössä yritysten, kuntien ja maahanmuuttajien kanssa käytännön työvälineitä vastaamaan monimuotoisen rekrytoinnin ja esimiestyön haasteisiin. Kehittämistyön tuloksia levitettiin laajalti yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Hankkeen tuloksena verkostojen jäsenet ovat valmiimpia toimimaan monimuotoisissa työyhteisöissä.

Monimuotoisen rekrytoinnin työvälineitä:

REKRYTOINTITYÖKIRJA hyvien rekrytointikäytäntöjen levittämiseksi
TYÖKALUKANSIO esimiestyön tueksi
OSAAMISMATRIISI-malli osaamisen kartoittamiseksi

Monikulttuurista työnhakua tukevia valmiuksia:

Työnhaku- ja työelämävalmiudet
Oman osaamisen kehittämisen valmiudet
Verkostoitumisvalmiudet