FI | SV | EN

eLene4work – Learning to learn for new digital soft skills for employability

eLene4work-hanke tuki korkeakouluopiskelijoita kehittämään yleisiä työelämätaitojaan (soft skills), joita tarvitaan jo nyt – ja varsinkin tulevaisuuden työelämässä. Hankkeessa selvitettiin avoimien Mooc-verkkokussien (Massive Open Online Course) sekä muiden avointen oppimisresurssien mahdollisuuksia pienentää kuilua korkeakouluopiskelun ja työelämän välillä mm. oppimaan oppimisen taitojen ja digitaalisten työelämätaitojen kehittämisen kautta. Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä yliopisto-opettajien ja -opiskelijoiden kanssa.

Edellisten lisäksi hankkeessa tehtiin yhteistyötä työelämän edustajien kanssa ja ohjattiin heitä hyödyntämään nuorten työntekijöiden digitaalista osaamista. Hankkeessa tuettiin yrityksiä tunnistamaan digitaalisia taitoja, joilla olisi arvoa heidän liiketoiminnalleen, kuten taidoilla toimia yhteistyössä verkossa, digitaalisella viestinnällä, sosiaalisella verkosto-osaamisella ja sosiaalisen median tehokkaalla käytöllä. Hankkeen tuloksena luotiin opiskelijoille yleisten ja digitaalisten työelämätaitojen itsearviointiväline ja materiaaleja, joiden avulla on mahdollista tunnistaa ja hyödyntää omia taitoja paremmin niin työnhaussa kuin työelämässä.

eLene4work-hankkeessa toimi 11 eurooppalaista korkeakouluyksikköä. Hanke rahoitettiin Euroopan unionin Erasmus+ ohjelmasta. Lisätietoja hankkeesta: http://elene4work.eu/. Hanke päättyi 31.10.2017.