Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Pajaverkko – nuorten työpajatoiminnan kehittäminen Uudellamaalla

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian hallinnoima Pajaverkko-projekti tähtäsi nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Projektiin osallistuivat Karkkilan, Porvoon, Nurmijärven, Keravan, Järvenpään ja Helsingin työpajat. Palmenian kumppanina projektissa oli Nuorisotutkimusseura. Projekti oli ESR-rahoitteinen ja tuen myönsi Etelä-Suomen lääninhallitus.

PAJAVERKKO-projektissa kehitettiin uusia, nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä toimintatapoja. Työpajojen toimintaa kehitettiin oppimis- ja yhteistyöverkostossa. Näin saatiin yksittäisessä työpajassa kehitellyt hyvät käytännöt myös muiden tietoisuuteen ja käyttöön. Työpajat tekivät suunnitelmallista kehittämistyötä sekä pajakohtaisesti että verkostossa.

Projektissa

  • tuettiin Uudenmaan nuorten työpajojen verkostoitumista verkostotapaamisten, seudullisten workshop-tapaamisten ja Avoin työpaja -tapaamisten avulla
  • tuettiin nuorten elämänhallintataitoja
  • kehitettiin pajojen oppilaitosyhteistyötä
  • kehitettiin pajojen yritysyhteistyötä
  • monipuolistettiin työpajojen tarjontaa ohjaajavaihdon avulla
  • tarjottiin koulutusta pajaohjaajille ja pajojen yhteistyötahoille
  • tutkittiin pajatoiminnan vaikuttavuutta.

Hanke päättyi 31.12.2010.

 

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>