FI | SV | EN

Pajaverkko – nuorten työpajatoiminnan kehittäminen Uudellamaalla

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian hallinnoima Pajaverkko-projekti tähtäsi nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Projektiin osallistuivat Karkkilan, Porvoon, Nurmijärven, Keravan, Järvenpään ja Helsingin työpajat. Palmenian kumppanina projektissa oli Nuorisotutkimusseura. Projekti oli ESR-rahoitteinen ja tuen myönsi Etelä-Suomen lääninhallitus.

PAJAVERKKO-projektissa kehitettiin uusia, nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä toimintatapoja. Työpajojen toimintaa kehitettiin oppimis- ja yhteistyöverkostossa. Näin saatiin yksittäisessä työpajassa kehitellyt hyvät käytännöt myös muiden tietoisuuteen ja käyttöön. Työpajat tekivät suunnitelmallista kehittämistyötä sekä pajakohtaisesti että verkostossa.

Projektissa

  • tuettiin Uudenmaan nuorten työpajojen verkostoitumista verkostotapaamisten, seudullisten workshop-tapaamisten ja Avoin työpaja -tapaamisten avulla
  • tuettiin nuorten elämänhallintataitoja
  • kehitettiin pajojen oppilaitosyhteistyötä
  • kehitettiin pajojen yritysyhteistyötä
  • monipuolistettiin työpajojen tarjontaa ohjaajavaihdon avulla
  • tarjottiin koulutusta pajaohjaajille ja pajojen yhteistyötahoille
  • tutkittiin pajatoiminnan vaikuttavuutta.

Hanke päättyi 31.12.2010.