FI | SV | EN

Elinkaariajattelulla kuntatoimintaa kehittämään

Projekti toteutettiin 1.1.2009–31.12.2010.

Hattulan kunnassa keskityttiin sosiaalitoimen, koulutoimen sekä perusterveydenhuollon rajapinnassa toimivien työyhteisöjen kehittämiseen ja yhteistoiminnan parantamiseen. Pyrittiin parantamaan henkilöstön kykyä kohdata muutostilanteita, joita mm. yhteistoiminta-alue Janakkalan kunnan kanssa toi tullessaan.

Hauhon sosiaalitoimessa oli kaksi kehittämishanketta: Koivukodon vanhustentalon laajennus ja toimintamallin muutos laitospalvelusta kuntouttavaa palveluasumista tarjoavaksi yksiköksi sekä kahden ryhmäperhepäiväkodin ja esikoulun yhdistyminen päiväkodiksi. Molemmissa hankkeissa oli tavoitteena saada muutosprosessit sujumaan mahdollisimman sujuvasti niin työyhteisön kuin asiakkaidenkin näkökulmasta.

Kehittämisprojektin avulla Hyvinkään Puolimatkan ja Hauhon yhtenäiskouluissa tavoiteltiin työn kuormittavuuden pienentämistä, oman työn arvostuksen parantamista ja työn merkityksen löytämistä sekä työhyvinvoinnin parantamista työyhteisössä.