FI | SV | EN

Opintoluotsi

Opintoluotsi.fi oli edelläkävijä uudenlaisten, käyttäjäystävällisten julkisten verkkopalvelujen joukossa, ja se palkittiin parhaana verkkopalveluna Julkisten verkkopalvelujen laatukilpailussa 2004.

Opintoluotsi tuotettiin opetusministeriön käynnistämässä, Euroopan sosiaalirahaston tukemassa Opintoluotsi-hankkeessa vuosina 2000–2006. Verkkopalvelun kehittämistä koordinoi Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (nykyinen HY+). Hankkeen päätehtävänä oli edistää koulutuksen tasa-arvoa ja tehostaa koulutukseen hakeutumista.

Verkkopalvelun kehitystyö käynnistyi lokakuussa 2000, kun projektiryhmä aloitti työnsä. Tavoitteena oli luoda nykyaikainen, käyttäjien tarpeiden pohjalta jäsennelty tieto- ja neuvontapalvelu. Suurimpana haasteena oli hajallaan olleiden koulutustietojen kokoaminen yhteen käyttäjäystävällisellä tavalla. Palvelun konseptiin kuului lisäksi luotettava ja kattava sähköinen neuvontapalvelu.

Opintoluotsi-verkkopalvelun ensimmäinen versio julkaistiin huhtikuussa 2002. Verkkopalvelua kehitettiin aktiivisesti ja innovatiivisesti seuraavina vuosina, ja ennen alkuperäisen hankekauden päättymistä siitä julkaistiin versio 2.0 vuonna 2003 ja 3.0 vuonna 2006. Uudistukset perustuivat sivujen käyttäjiltä saatuun palautteeseen sekä käytettävyystutkimusten tuloksiin, mikä oli tuohon aikaan harvinaista julkisissa verkkopalveluissa. Myös Opintoluotsin systemaattinen, tarkoin harkittuun konseptiin perustuva pitkäjänteinen kehitystyö ja kekseliäs markkinointi olivat poikkeuksellisia.

Kentällä Opintoluotsi otettiin vastaan erittäin myönteisesti. Etenkin opinto-ohjaajista ja työvoimahallinnon koulutusneuvojista muodostui uskollinen käyttäjäryhmä. Opintoluotsi oli erityisen suosittu yhteishakujen aikaan. Parhaimmillaan verkkopalvelussa oli kuukausittain yli 100 000 kävijää.

Hankkeen tavoitteena oli alusta alkaen luoda pysyvä verkkopalvelu, joka olisi toiminnassa myös vuoden 2006 jälkeen. Palvelun ylläpitoa jatkettiin Palmeniassa lisärahoituksen turvin vuoden 2006 jälkeen, ja 1.11.2010 verkkopalvelu siirtyi Opetushallituksen ylläpidettäväksi.

Opintoluotsi.fi oli yksi Opetushallituksen Opintopolku-verkkopalvelun esikuvista. Opintoluotsin toiminta päättyi Opintopolun julkaisun jälkeen.