FI | SV | EN

Opeta ja arvioi – sujuva luku- ja kirjoitustaito 3.–6.-luokkalaisilla

Hankkeen tavoitteena oli kehittää luokanopettajien kyvykkyyttä tukea jokaisen oppilaan kielitaitoa, kielellisen identiteetin rakentumista ja sujuvan luku- ja kirjoitustaidon oppimista. Lisäksi tavoitteena oli jakaa viimeisimpiä tutkimus- ja tietoperustaisia sekä konkreettisia ja käytännössä testattuja pedagogisia opetus- ja työskentelymenetelmiä, joiden avulla edellä mainittu tavoite voitaisiin saavuttaa.

Opetushallituksen rahoittama Opeta ja arvioi – sujuva luku- ja kirjoitustaito 3.–6.-luokkalaisilla -hanke koostui kahdesta sisällöltään ja toteutustavaltaan samanlaisesta koulutuksesta, jotka järjestettiin keväällä ja syksyllä 2021. Koulutukset antoivat välineitä ja toimintamalleja yleisen ja tehostetun tuen hyvään järjestämiseen äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla sekä siihen, miten tuki tuodaan opetustilanteisiin inkluusion sekä monikielisen ja kielitietoisen toimintakulttuurin vahvistamiseksi.

Koulutukset muodostuivat aloitus- ja päätösseminaarista sekä viidestä koulutusosiosta, joista jokainen keskittyi yhteen äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen osa-alueeseen. Kukin osio sisälsi yhden koulutuspäivän, henkilökohtaista ohjausta ja/tai vertaismentorointia sekä opetuskokeilun omassa luokassa tai koulussa.

Koulutusten aikana muodostettiin pienryhmät, joilla oli mahdollisuus räätälöidä yhdessä ohjaajan kanssa kurssin toteutus omia tarpeitaan vastaavaksi. Yleisestä koronaviruspandemiasta johtuen koulutukset järjestettiin kokonaan verkossa etäyhteyksien avulla vuoden 2021 aikana. Hanke päättyi 31.12.2021.

Koulutuksesta sanottua

”Ehdottomasti etäkoulutuksia jatkossakin. Tämä koulutus on yksi parhaista täydennyskoulutuksista, joihin olen 20 vuoden aikana osallistunut. Kiitos asiantuntevalle koulutustiimille ja tekniselle tuelle.”

”Loistava koulutus! Kouluttajat todella ammattitaitoisia, koulutussisältö ja rakenne suunniteltu erittäin hyvin. Materiaalit ovat olleet selkeitä ja keskittyneet olennaisiin asioihin. Ryhmät ja ryhmätyöskentely oli aktivoiva elementti. Yksi pieni parannusasia voisi olla vähän pidempien taukojen pitäminen. Se voisi parantaa keskittymistä monituntisissa koulutuksissa. Suurkiitos todella hyvästä koulutuksesta!”

”Erityiskiitos pienryhmän ohjaajalle lämminhenkisestä ja kannustavasta ohjaamisesta!”

”Hienoa kurssissa oli pienryhmät ja ohjaaja. Ryhmässä oli helppo keskustella ja jakaa ajatuksia. Pidin myös siitä, että tehtävät olivat hyödyllisiä ja niitä sai heti käyttää oman luokan kanssa. Ideoiden jakaminen oli parasta!”

”Kokonaisuus oli erinomaisesti suunniteltu ja toteutettu. Erityisen hienoa oli saada kokonaisia opiskelupäiviä, jolloin pystyi olemaan varsinaisesta opetustyöstä poissa. Se mahdollisti keskittymisen koulutukseen. Erityisen ihanaa oli kuunnella ja katsella ammattilaisten tekemää opetuskokonaisuutta ja toimia vaihtelun vuoksi vastaanottajana :)”

”Toivottavasti samanlaisia koulutuksia järjestetään vielä jatkossakin sen hyödyllisyyden vuoksi!”

”Sparraukset ja pienryhmätyöskentely olivat mainioita. Niistä sai paljon itselleen. Tehtävät kuormittavat aika tavalla, kun ne pitää raportoida kaikille. Toisaalta niistä sai kyllä hyviä ideoita.”

”Minusta paketti oli toimiva; sopivasti luentoja ja teoriapohjaa, mukavasti pienryhmäsessioita ja tehtäviä. Aikataulu sopi ainakin minulle. Iso kiitos kaikille kurssin järjestäjille ja hyville luennoitsijoille! Pienryhmämme oli toimiva ja ohjaus hyvää :)”