FI | SV | EN

Social and Health Care Teachers Against Violence HEVI 2008-2010

HEVI 2008–2010 -hankkeen toteutuksen lähtökohtana oli vastata sosiaali- ja terveysalan opettajien tarpeeseen saada Euroopan-laajuista tutkimukseen perustuvaa tietoa parisuhdeväkivallasta. Useimmissa Euroopan maissa on saatavilla vain parisuhdeväkivallan koulutuksen perusmateriaalia ja monissa maissa on puutteita opetusmetodeihin ja tutorointiin liittyvissä materiaaleissa. Parisuhdeväkivalta on ajankohtainen aihe sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa ja vain muutamassa maassa aihe jo sisältyy koulutuksen opetussuunnitelmiin. Opettajien jatkokoulutusohjelmat eivät sisällä parisuhdeväkivaltaa aiheena. Suomessa, Saksassa ja Irlannissa on olemassa aiempia innovaatioita parisuhdeväkivallan opetuksesta ja opetussuunnitelmista ja ne siirrettiin hankkeen tuotoksiin: opettajien täydennyskoulutukseen ja koulutusoppaaseen.

Hankkeen tavoitteet olivat
* Tukea opettajia päivittämään tietonsa parisuhdeväkivallasta, Euroopan-laajuisista tutkimuksista, uusista periaatteista ja toimenpiteistä väkivallan ehkäisemiseksi.
* Kehittää opettajien taitoja kohtaamaan parisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyviä haasteita, jotka tulevat esiin sosiaali- ja terveyssektorilla käytännön työssä niin kansallisesti kuin Euroopan laajuisessa yhteistyössä.

Projektissa tuotettiin koulutusopas, joka sisältää opettajien täydennyskoulutuksen opetusohjelman, opettajien tuottaman mallikurssin tai -luennon, opetusmetodeja sekä työkaluja ja ideoita opiskelijoiden tutorointiin.