FI | SV | EN

Health Sector Responses to Domestic Violence in Europe

Health Sector Responses to Domestic Violence in Europe: A Comparison of Promising Interventions Models in Maternity and Primary Care Settings and Development of a European Network of Health Professionals Against Domestic- hankkeen tavoitteena on kartoittaa perheväkivaltaan puuttumisen interventiovälineet äitiys- (ja lastenneuvoloissa) sekä terveydenhuollossa Euroopassa. Hankkeessa tuotetaan suositukset ”hyvistä käytännöistä interventiomalleiksi äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä perusterveydenhuollossa”. Hankkeessa syntyy eurooppalainen neuvola- ja perusterveydenhuoltoverkosto.

Hanke liittyy Daphne III -rahoitusohjelmaan ja se on saanut myönteisen EU:n DAPHNE III -ohjelman mukaisen päätöksen 14.12.2009. Lisäksi rahoituksessa on mukana Sosiaali- ja terveysministeriö.