FI | SV | EN

Itä-Uudenmaan Venäjä-osaamisen kehittämishanke V vaihe

Itä-Uudenmaan Venäjä-osaamisen kehittämishanke aloitettiin marraskuussa 2004 keskeisenä tavoitteenaan Venäjään keskittyvän professuurin perustamisen edellytysten selvitys sekä yleisen alueellisen Venäjä-osaamisen nykytilan tarkastelu ja osaamisen vahvistaminen. Hanketta on toteutettu Porvoon kaupungin ja Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian yhteistyönä. Toteutukseen on saatu merkittävää tukea Itä-Uudenmaan maakuntaliiton kehittämisvaroista.

Hankkeen V-vaiheen tavoitteena on Venäjän energiapolitiikan lahjoitusprofessuurin perustaminen Helsingin yliopistoon sekä virantäyttö ja professorin työtä seuraavan neuvottelukunnan perustaminen. Tavoitteena on nimittää professori virkaansa syyskuussa 2009. Lisäksi vuosina 2009 ja 2010 tehtävän hanketyön tavoitteena on varmistaa Itä-Uudenmaan Venäjä-osaamisen kehittämisen toimenpideohjelman 2008 – 2010 toteutuminen.

Toimenpideohjelma pohjautuu vuodesta 2004 lähtien tehtyyn hanketyöhön. Toimenpideohjelman mukaisesti hanketyö jakautuu oppilaitosten Venäjä-yhteistyöhön, kulttuurisektorin Venäjä-yhteistyöhön, elinkeinosektorin Venäjä-osaamisen kehittämiseen, ympäristöyhteistyöhön venäläisten kumppaneiden kanssa, maakunnan ja yliopistojen väliseen yhteistyöhön sekä julkisen sektorin Venäjä-yhteistyöhön.