FI | SV | EN

Sosiaaligerontologian professuuri

Sosiaaligerontologian professuurihanke on jatkoa professori Antti Kariston vuosina 2002 – 2006 hoitamalle sosiaaligerontologian viisivuotiselle professuurille. Projektin tarkoituksena on aiemman professuurin jatkaminen ja muuttaminen Päijät-Häme -painotteiseksi. Projektin tavoitteeksi on asetettu alueella tapahtuvan huippututkimuksen kehittäminen sekä edellytysten luominen monipuoliselle koulutukselle ja tutkimukselle.