FI | SV | EN

Clean Design -maineen rakentaminen

Maine syntyy teoista ja kohtaamisista. Kestävän, hyvän maineen täytyy aina perustua tosiasioihin.

Yrityksen mainetta kannattaa rakentaa. Jos sitä ei tietoisesti rakenna, se rakentuu itsestään yksittäisten sattumien ohjaamana. Maine syntyy siitä, mitä yritys tekee ja miten se toimii. Viestintä tekee tämän näkyväksi keskeisimmille sidosryhmille.

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Clean Design maine -osahanke tuki LTYP:n Clean Design Center -hanketta.

Clean Design -tuotekehitysprojektit saivat viestinnällistä tukea Palmenian mainekartoituksista. Kartoitus auttaa yritystä tunnistamaan toimintansa ydinviestit sekä kehitettävät alueet. Kartoitus tunnistaa myös toiminnassa ja viestinnässä piilevät maineriskit. Mainetyö auttaa yritystä hyödyntämään clean design -satsauksensa parhaalla mahdollisella tavalla eli saamaan siitä kilpailuetua sekä mainehyötyä.

Hanke toteutettiin 1.9.2011–31.5.2013.