FI | SV | EN

KETO – kehittämisryhmät toimintakulttuurien muutoksessa

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa johtamiskulttuuria tukemalla koulujen kehittämis- ja johtoryhmien osaamista muun muassa osaamisen tunnistamisessa, kehittämisessä (ennakoinnissa) ja johtamisessa, toimintakulttuurin muutoksessa, verkostoitumisessa ja organisaation rakennemuutoksissa. Hankkeella tuettiin ja kehitettiinn alueellisten sekä oppilaitoskohtaisten kehittämistoimenpiteiden konkreettista toteuttamista ja vaikutusten arviointia.

Hanke koostui kahdesta ohjelmasta, joiden tarkat tavoitteet ja sisällöt asetettiin yhteisöllisesti. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä osallistuvien kuntien ja oppilaitosten kehittämis- ja johtoryhmien kanssa. Em. ryhmiin kuului yleensä rehtori, apulaisrehtori ja 1–3 opettajaa. Molemmissa ohjelmissa keskiössä oli oppilaitosten toimintasuunnitelmiin liittyvien kehittämishankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen tukeminen vertaisverkossa. Hanke päättyi 31.12.2013.