FI | SV | EN

TVT koulun johtamisen välineenä ja pedagogisen kulttuurin kehittäjänä

Hankkeen tavoitteena oli lisätä oppilaitosten ja opetustoimen johdon tieto- ja viestintätekniikan näkemystä ja osaamista sekä tietämystä tieto- ja viestintätekniikasta pedagogisen johtamisen välineenä. Tavoitteena oli myös lisätä johdon tietämystä teknologisista ratkaisuista, jotta heillä olisi valmius tehdä pedagogisesti kestäviä valintoja oppilaitoksissaan. Samalla he saivat välineitä oman työyhteisön, työympäristön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Hanke sisälsi neljä koulutusosiota, jotka muodostivat 20 (16) opintopisteen koulutusohjelman. Kokonaiskoordinaatiosta vastasi Oulun yliopiston koulutus ja tutkimuspalvelut.

Hankkeen koulutusosiot:

1. TVT:n rooli koulun pedagogisessa kehittämisessä
2. Oppilaitoksen verkkoidentiteetti
3. Rehtori tvt-osaajana -workshop
4. Rehtorit turvallista digiympäristöä rakentamassa

Helsingin yliopisto toteutti koulutuksen muuta verkostoa pienemmillä opintopistemäärillä, koska kokemuksen mukaan pääkaupunkiseudun rehtoreiden on vaikea osallistua pitkäkestoisiin koulutuksiin.

Hanke päättyi 31.12.2013.