FI | SV | EN

Kehittämiskumppanuus – Työelämäjaksot kehittämisen työkaluina

Pääasiallisena toimenpiteenä hankkeessa oli ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttaminen. Hankkeessa ei kuitenkaan keskitytty perinteisten opettajien työelämähankkeiden tapaan pelkästään työelämäosaamisen ja koulutuksen työelämävastaavuuden lisäämiseen, vaan tarkoituksena oli, että opettaja vie osaamisensa ja asiantuntemuksensa mukaan tulevan yrityksen käyttöön. Näin yritys saa opettajasta toimintansa kehittämiseen lisäresurssin ja opettaja puolestaan pääsee paitsi parantamaan työelämäosaamistaan, myös käyttämään asiantuntijuuttaan uudesta näkökulmasta. Parhaimmillaan tästä yhteistyöstä syntyy pysyvä kehittämiskumppanuus, jossa opettajan ammatillinen osaaminen monipuolistuu, koulutuksen työelämävastaavuus lisääntyy ja yrityksen toiminta paranee.

Kehittämiskumppanuuden syntymistä tuettiin sekä opetushenkilöstön että oppilaitosjohdon tasolla. Hankkeessa kehitettiin koko työelämäjakson elinkaaren kattava tukiprosessi, minkä lisäksi järjestettiin oppilaitosten johdolle suunnattua työpajatyöskentelyä työelämäyhteistyön kytkemiseksi osaksi oppilaitoksen strategista ja tietoisesti johdettua toiminnan kehittämistä. Hanke päättyi 30.6.2012.